Kalkulator składek ZUS

Kategoria: Pracownicze miniaturka kalkulatora

Opis

Kalkulator składek ZUS - Umożliwi obliczenie wysokości poszczególnych składek ZUS od dowolnie podanej podstawy.

Dane do obliczeń


Wyniki obliczeń:
Dzięki kalkulatorowi podając podstawę ubezieczenia społecznego i zdrowotnego można łatwo obliczyć wysokość składek ZUS. Dostajemy także informację o wysokości wpłat składek ZUS na poszczególne konta.

W ramach Funduszu Emerytalnego gromadzone są środki na twoją emeryturę. Na fundusz emerytalny odprowadzana jest kwota odpowiadająca 19,52% pensji brutto, ale 1% wynagrodzenia przeznaczone jest na Fundusz Rezerwy Demograficznej. W efekcie na emeryturę socjalną (z pierwszego i drugiego filaru) przeznaczone jest tylko 18,52%. Jeżeli jesteś uczestnikiem OFE wówczas w ramach składki na fundusz emerytalny 7,3% pensji brutto przekazywane jest na twoje konto w wybranym przez ciebie OFE, pozostałe 11,22% pensji brutto jest ewidencjonowane przez ZUS na twoim indywidualnym koncie z przeznaczeniem na emeryturę z pierwszego filaru.
Składki na Fundusz Rentowy finansowane są po zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. Ze środków z tego funduszu wypłacane są renty dla osób, które ze względów zdrowotnych straciły zdolność wykonywania pracy i zostały inwalidami. Jeżeli będziesz zdrowy do chwili osiągnięcia wieku emerytalnego, to nie skorzystasz z tych pieniędzy.
Fundusz Chorobowy przeznaczony jest na wypłatę zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i porodowych. Zasilany jest z pensji pracownika.
Fundusz Wypadkowy utworzony jest z wpłat pracodawców w celu wypłaty świadczeń dla osób, które uległy wypadkom przy pracy. Jest opłacany przez pracodawcę.
Fundusz Pracy przeznaczony jest dla bezrobotnych, którzy uprawnieni są do pobierania zasiłków.