Zdolność kredytowa






Czym jest zdolność kredytowa oraz jak się ją ocenia? Jest to po prostu możliwość do spłacenia wnioskowanego kredytu czy pożyczki wraz z naliczonymi według umowy odsetkami – a wszystko to w określonym przez obie strony czasie. W zasadzie każda osoba pracująca czy posiadająca regularne wpływy i żadnych zadłużeń posiada zdolność kredytową; ta jednak może być różna w zależności od przychodów i sytuacji prywatnej danej osoby.

Jeżeli zdolność jest niższa, można uzyskać jedynie kredyty na mniejsze kwoty, posiadające mniejsze raty – takie, które kredytobiorca będzie w stanie spłacać comiesięcznie. W ramach jej  oceny banki oczekują zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach, a także nierzadko informacji o pracodawcy.

W ten sposób analizowane jest, czy dany klient ma płynność finansową i będzie w stanie spłacać raty kredytu wraz z naliczonymi odsetkami w umówionym czasie. Z drugiej strony, przy określaniu zdolności kredytowej brane są pod uwagę również inne informacje o potencjalnym kredytobiorcy. Należą do nich na przykład dane o wykształceniu, historii pracy, ale również sytuacji rodzinnej, stanie cywilnym czy liczbie osób w gospodarstwie domowym, w tym liczbie osób na utrzymaniu klienta.

Sprawdzana jest również dotychczasowa historia transakcji z bankiem: jak spłacane były ewentualne zadłużenia, czy nie było problemów z terminowością spłat oraz jakie produkty bankowe dotychczas wybierał klient. Rata Kwota, którą w ramach zaciągniętego kredytu spłaca kredytobiorca jednostce finansowej. Zawiera kwotę kredytu podzieloną przez ilość rat oraz dodatkowe odsetki umowne z tytułu przyznania kredytu przez jednostkę finansową.





Podstawowym warunkiem przyznania kredytu przez bank jest upewnienie się, że kredytobiorca będzie w stanie spłacać miesięczne raty. W obliczeniu możliwości finansowych pomoże kalkulator do obliczania zdolności kredytowej. Dzięki niemu można szybko sprawdzić, czy możemy liczyć na dobry kredyt, a jeśli tak, to również przy okazji możemy zdecydować się na sprawdzenie poszczególnych ofert. To szybkie i bardzo wygodne rozwiązanie!
Nasz kalkulator zdolności pozwala obliczyć na jaki kredyt będzie nas stać biorąc pod uwagę aktualną sytuację.  Do jej obliczenia potrzebne będą niektóre dane np. ilość osób w gospodarstwie domowym, zobowiązania i aktualne raty, dochód miesięczny, okres spłaty kredytu i jego oprocentowanie.