Notowania giełdowe

Porównywarki

Kalkulator kredytu hipotecznego to porównywarka ofert, dzięki której w kilka sekund znajdziesz najlepszy kredyt

Skorzystaj z naszej porównywarki kredytów, wpisz sumę jakiej potrzebujesz,...

Przeznaczeniem tej wyszukiwarki ofert jest prezentacja propozycji dla firm w zakresie pożyczki na działalność bieżącą przedsiębiorstwa, kredyt hipoteczny dla firmy, kredyt samochodowy, inwestycyjny i leasing

Oblicz wysokość pożyczki hipotecznej oraz miesięczną ratę poprzez nasz kalkulator. Możesz porównać oferty i skontaktować się z doradcą banku.

Znajdź najlepszy kredyt samochodowy przez naszą wyszukiwarkę. Wprowadź wszystkie wymagane dane odnośnie kredytu a wyniku obliczeń dostaniesz listę bankowych produktów odpowiadających Twoim potrzebom.

Leasing - kalkulator leasingu oraz wyjaśnienie co to jest leasing. Sprawdź oferty, porównaj je i wybierz najlepszą.

Notowania Giełdowe GPW

Giełda. Giełda jest miejscem, gdzie dokonuje się szczególnych transakcji handlowych. Transakcje te nie dotyczą produktów i usług, z jakich korzystamy na co dzień lecz papierów wartościowych. Każdego dnia w różnych mediach podawane są notowania giełdowe. Notowania te dotyczą pozycji zajmowanych na giełdzie przez podmioty gospodarcze, które sprzedają tam swoje akcje. Na giełdzie kupuje się i sprzedaje papiery wartościowe, które dopuszczone są do obrotu publicznego. Działania na giełdzie to obrót wtórny.

Rynek regulowany. Rynek, na którym dokonuje się wtórny obrót papierami wartościowymi, nazywany jest rynkiem regulowanym. Chodzi o to, że sposób w jaki odbywa się obrót papierami wartościowymi jest stałym i z góry określonym systemem. W ramach tego systemu wszyscy chcący inwestować na giełdzie mają taki sam dostęp do informacji. Informacje te dotyczą ofert nabywania i zbywania różnych instrumentów finansowych. Wszyscy inwestorzy mogą nabywać i zbywać instrumenty finansowe na tych samych zasadach i w tych samych warunkach. Nad prawidłowym działaniem giełdy czuwa Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

Rynek regulowany w Polsce. Polski rynek regulowany składa się z trzech segmentów. Są nimi: rynek giełdowy, rynek pozagiełdowy i towarowy rynek instrumentów finansowych. Prowadzenie regulowanego rynku giełdowego powierza się spółce prowadzącej giełdę. W zakresie działania tej spółki leży organizacja rynku giełdowego, w tym notowania giełdowe. Do zadań spółki prowadzącej giełdę należy zapewnianie koncentracji podaży i popytu na papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe. Chodzi o kształtowanie powszechnego kursu akcji oferowanych na giełdzie.

…wkrótce…