Home Kalkulator zdolności kredytowej

Kalkulator zdolności kredytowej

Nasz kalkulator zdolności pozwala obliczyć na jaki kredyt będzie nas stać biorąc pod uwagę aktualną sytuację.  Do jej obliczenia potrzebne będą niektóre dane np. dochód miesięczny, okres spłaty, oprocentowanie, typ raty (równa/malejąca) ilość osób w gospodarstwie domowym, a także sumy wydatków: limity na kartach i rachunkach, raty innych kredytów, inne stałe wydatki.

Czym jest zdolność kredytowa oraz jak się ją ocenia? Jest to po prostu możliwość do spłacenia wnioskowanego kredytu czy pożyczki wraz z naliczonymi według umowy odsetkami ? a wszystko to w określonym przez obie strony czasie. W zasadzie każda osoba pracująca czy posiadająca regularne wpływy i żadnych zadłużeń posiada zdolność kredytową; ta jednak może być różna w zależności od przychodów i sytuacji prywatnej danej osoby.

Jeżeli zdolność jest niższa, można uzyskać jedynie kredyty na mniejsze kwoty, posiadające mniejsze raty ? takie, które kredytobiorca będzie w stanie spłacać comiesięcznie. W ramach jej  oceny banki oczekują zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach, a także nierzadko informacji o pracodawcy.

W ten sposób analizowane jest, czy dany klient ma płynność finansową i będzie w stanie spłacać raty kredytu wraz z naliczonymi odsetkami w umówionym czasie. Z drugiej strony, przy określaniu zdolności kredytowej brane są pod uwagę również inne informacje o potencjalnym kredytobiorcy. Należą do nich na przykład dane o wykształceniu, historii pracy, ale również sytuacji rodzinnej, stanie cywilnym czy liczbie osób w gospodarstwie domowym, w tym liczbie osób na utrzymaniu klienta. (Zobacz jak zwiększyć zdolność kredytową)

Sprawdzana jest również dotychczasowa historia transakcji z bankiem: jak spłacane były ewentualne zadłużenia, czy nie było problemów z terminowością spłat oraz jakie produkty bankowe dotychczas wybierał klient. Rata Kwota, którą w ramach zaciągniętego kredytu spłaca kredytobiorca jednostce finansowej. Zawiera kwotę kredytu podzieloną przez ilość rat oraz dodatkowe odsetki umowne z tytułu przyznania kredytu przez jednostkę finansową.

Najnowsze

Ubezpieczenie na życie – cenny komfort dla każdego

W obecnych czasach ubezpieczenie wydaje się absolutną koniecznością. Każdego właściciela samochodu obowiązuje...