Kredyt Bank po raz drugi w tym miesiącu wprowadza do oferty lokaty strukturyzowane oparte o kurs EUR/PLN. Tym razem klienci mogą deponować środki na 6 miesięcy. Przewidywany zysk może wynieść nawet 10% w skali roku. Subskrypcja potrwa tylko 9 dni roboczych, od poniedziałku 20 lutego do 1 marca br.

– Poprzednia propozycja dwóch lokat strukturyzowanych 3-miesięcznych spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych klientów. Zdecydowaliśmy się powtórzyć ofertę, tym razem proponując nieco dłuższe terminy lokat. Zysk z depozytu może wynieść nawet 10%, tym samym to najwyższe proponowane na rynku oprocentowanie. – powiedziała Katarzyna Kulaj, menedżer w Departamencie Marketingu Kredyt Banku.

Kredyt Bank wprowadza dwie lokaty strukturyzowane oparte o kurs EUR/PLN (opcja European Digital). Możliwe do uzyskania oprocentowanie – 10% w skali roku na koniec okresu inwestycji uzależnione jest od kursu średniego EUR/PLN wg NBP oraz wybranej strategii zakładającej odpowiednie poziomy tego kursu.

Jedna z nich zakłada wypłatę zysku w przypadku spadku kursu, druga w przypadku jego wzrostu:

? Strategia na spadek kursu EUR/PLN (na umocnienie złotówki) – odsetki od lokaty zostaną wypłacone, jeżeli kurs EUR/PLN wg NBP publikowany w Tabeli A na stronie internetowej NBP, dn. 03.09.2012 po godzinie 11:00 znajdzie się poniżej kursu początkowego, pomniejszonego o 0,10 PLN

? Strategia na wzrost kursu EUR/PLN (na osłabienie złotówki) – odsetki od lokaty zostaną wypłacone, jeżeli kurs EUR/PLN wg NBP publikowany w Tabeli A na stronie internetowej NBP, dn. 03.09.2012 po godzinie 11:00 znajdzie się powyżej kursu początkowego, powiększonego o 0,10 PLN.

Klienci zawsze mają zagwarantowane 100% ochrony kapitału na dzień zakończenia okresu umownego.

Kurs walutowy służący do obliczenia należnego klientowi oprocentowania ustalany jest po zakończeniu subskrypcji, w pierwszym dniu trwania lokaty strukturyzowanej na podstawie rzeczywistego poziomu kursu EUR/PLN publikowanego w Tabeli A na stronie internetowej NBP, dn. 03.09.2012 po godzinie 11:00. Minimalna kwota lokaty to 5 tys. zł. Opłata za wycofanie kapitału przed terminem zapadalności wynosi od 3% do 1%
Więcej informacji dostępnych jest na ww.kredytbank.pl oraz w blisko 400 oddziałach Kredyt Banku w całej Polsce.

Źródło: Kredyt Bank SA

Dodaj komentarz