Jak wszystko na to wskazuje rok 2019 będzie rekordowy pod względem łącznej wartości przyznanych kredytów hipotecznych. Zakłada się, że do 31 grudnia zostanie osiągnięty największy wynik od dekady – ok 220 tys. sprzedanych kredytów o wartości 60 mld zł.

Według danych przedstawionych w raporcie AMRON-SARFiN, w trzecim kwartale 2019 roku banki udzieliły 59,7 tys. kredytów mieszkaniowych o wartości 16,87 mld zł. Odnotowano tym samym niewielki wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału i dosyć spory w relacji rok do roku. W 2018 roku udzielono o 14,7 proc. mniej kredytów, których wartość była aż o 24,3 proc. mniejsza. Do września tego roku osiągnięto 87 proc. ubiegłorocznej wartości wszystkich udzielonych kredytów na zakup mieszkań i domów. W 2018 roku w całej Polsce banki przyznały 212,6 tys. kredytów hipotecznych na 53,9 mld zł.

Jest to znacząco powyżej prognozowanych wyników. Związek Banków Polskich przewidywał, że w tym roku może zostać udzielonych 200 tys. kredytów na łączną wartość 55 mld zł. Natomiast przy utrzymaniu dynamiki na obecnym poziomie, czyli 14,4 proc., można zakładać, że wartość udzielanych kredytów hipotecznych przekroczy do końca roku 62,5 mld zł. Dzieje się tak, pomimo zapowiadanego przez banki zaostrzenia polityki kredytowej.

Tak dobre wyniki to efekt dobrej sytuacji makroekonomicznej, rozwoju rynku mieszkaniowego, rosnących wynagrodzeń i niskich stóp procentowych. Wiele osób w zakupie mieszkania dostrzega też inwestycję i lokatę kapitału, a to ze względu na ciągle braki na rynku mieszkań na wynajem i wysoką inflację, oraz nieopłacalność konkurencyjnych produktów bankowych m.in. lokat. Związek Banków Polskich jest jednak sceptyczny, co do możliwości utrzymania wysokiego trendu sprzedażowego kredytów hipotecznych w dłuższej perspektywie. Istnieje bowiem obawa, co do zmiany wysokości stóp procentowych oraz limitowania akcji kredytowej ze strony banków. Kredytodawcy będą także zaostrzać warunki udzielania kredytów i m.in. też zwiększać marże.

Dodaj komentarz