Bez podstawowej wiedzy o funduszach inwestycyjnych, korzystanie z tego narzędzia przypomina nieco błądzenie we mgle. Niby ma się wszystko pod kontrolą, pieniądze wyłożone na stół, ale? wystarczą złe warunki rynkowe i pochopne decyzje, by stracić część kapitał.

Z kolei wytrawni gracze, rozeznani w regułach gry, mogą zarobić niemałe sumy. Sprawdź zatem, jakie są podstawowe zasady inwestowania w fundusze inwestycyjne.

Nie inwestuj środków niezbędnych do życia

Osoba, która jest zainteresowana tego rodzaju produktem finansowym powinna wiedzieć, że każda inwestycja przynosi mniejsze lub większe ryzyko. Dlatego eksperci radzą, by w fundusze inwestycyjne lokować wyłącznie nadwyżki finansowe. Takie, które w razie kryzysu budżetu domowego nie okażą się niezbędne.

Dopasuj fundusz do wrażliwości na ryzyko

Ogólna zasada jest taka – im bardziej agresywny fundusz, tym większe mogą być potencjalne zyski. Trzeba jednak wiedzieć, że zaraz za tym idzie ryzyko inwestycyjne. Jest tym większe, im większe potencjalne, oczekiwane zyski z funduszy.

Osoby, które są w stanie zaakceptować wysokie ryzyko inwestycyjne, mogą zainteresować się na przykład funduszami akcji. Do funduszy mieszanych należą m.in. zrównoważone, natomiast do tych określanych jako -konserwatywne? – fundusze obligacji i rynku pieniężnego.

Emocje trzymaj na wodzy

Inwestowanie może wymagać zaangażowania. Dlatego niedoświadczeni inwestorzy często kierują się emocjami, zamiast starać się ogarnąć sytuację na trzeźwo. W okresie hossy od razu kupują zwyżkujące jednostki, a w bessie pozbywają się wszystkiego, co może przynieść straty. Chociaż z pozoru takie podejście wydawać się może całkiem logiczne, to w rzeczywistości może być inaczej.

To dlatego, że sytuacja na rynku może się zmienić z dnia na dzień, aby móc rzetelnie ocenić sytuacje niezbędna jest chłodna analiza. Może się bowiem okazać, że fundusz przynoszący dziś straty, jutro mogą przynosić spore zyski.

Dywersyfikuj portfel

Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę – to zasada, którą dzielą się racjonalni gracze. I to sprawdza się także w przypadku funduszy. Rozdzielając środki między różne fundusze inwestycyjne ogranicza się ryzyko.

Szczegółowa strategia dywersyfikacji portfela powinna zależeć od tych samych kwestii, które warunkują wybór funduszu inwestycyjnego. Oznacza to, że są to kwestie mocno indywidualne i nie ma jednego sposobu gwarantującego sukces wszystkim.

Ustal horyzont czasowy

Im więcej czasu na prowadzenie inwestycji, tym wybór agresywniejszego funduszu może się bardziej opłacać. To dlatego, że im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym większe szanse na zgromadzenie solidnego kapitału. Zwłaszcza w przypadku funduszy akcji.

Dodaj komentarz