Forex jest rynkiem jak każdy inny i rządzi się tymi samymi prawami, a podstawowych przesłanek inwestycyjnych dostarczają analizy: analiza fundamentalna i techniczna. Na której się oprzeć? Którą wybrać, by podejmować jak najtrafniejsze decyzje?

Analiza techniczna i fundamentalna – króciutka charakterystyka

Analiza fundamentalna polega na określaniu trendów kursów walut na podstawie przesłanek makroekonomicznych. W ogólnym zarysie musisz więc znać stan gospodarki i trend jej rozwoju, i na tej podstawie prognozować kursy walut. Analiza techniczna opiera się na danych historycznych i wychodzi z założenia, że podobne sytuacje (powtarzalne), podobnie wpływają na kursy walut.

Przykład nr 1: analiza fundamentalna

Bierzesz pod uwagę czynniki makroekonomiczne, obserwujesz bieżące wydarzenia i czekasz na obwieszczenia instytucji, kształtujących trendy rynkowe. Bank centralny jakiegoś kraju ogłasza zmianę stóp procentowych. Zmiana wpłynie na kurs waluty. Uwzględniasz to w swojej strategii.

Przykład nr 2: analiza techniczna

Wyznaczasz aktualny trend rynkowy. Inwestujesz zgodnie z trendem, przewidując, na podstawie danych historycznych, długość jego trwania – kupujesz, gdy trend zwyżkuje, sprzedajesz, gdy zniżkuje.

Przykład nr 3: połączenie analiz

Wróć na moment do poprzednich – ocenę wpływu zmiany stóp procentowych na kurs walut umożliwi ci jedynie analiza danych historycznych, prawdopodobieństwo reakcji rynku najprościej ocenisz przy pomocy wykresów (analizy technicznej). Zapatrzony w słupki i wykresy, możesz przeoczyć ważną informację, skutkującą natychmiastową zmianą trendu. Czy możesz sobie na to pozwolić? Oczywiście, że nie. Mimo wykresów, obserwujesz i słuchasz. Wykorzystujesz więc obydwie analizy jednocześnie.

Teoretycznie wszystko jest jasne, w praktyce sprawia problemy, bo trendy mają też załamania, a umiejętność rozpoznania momentu załamań wymaga już większej wiedzy, tym bardziej że moment ten jest ściśle uzależniony do danych makroekonomicznych.

Czy już domyślasz się, jakie będzie przesłanie artykułu? Nie istnieje jedna, niezawodna metoda analizy. Jeśli chcesz notować sukcesy na Forex’ie, musisz posiąść umiejętność posługiwania się jedną i drugą.

Zaczynamy od trendów, czyli o wyższości analizy technicznej

To na wykresach, na których opiera się analiza techniczna, najwyraźniej widać rynkowe trendy. Nie musisz być znawcą makroekonomii, by je łatwo wyznaczyć. Obserwując nie tylko kursy, ale i wolumeny obrotów na Forex’ie, masz szansę stwierdzić, kiedy spada zainteresowanie walutami, spadek obrotów może oznaczać przyszłe odwrócenie trendu.

Znajomość zasad analizy technicznej i umiejętność jej szybkiego przeprowadzenia będzie ci też niezbędna do day trading’u. Inwestując krótkoterminowo, bez nich sobie nie poradzisz.

Gdy akcja wywołuje reakcję, a analiza techniczna wspomaga fundamentalną

Obserwacja reakcji na ważne wydarzenia (przykładowo informacje o stopach procentowych) i przewidywanie kursów na ich podstawie, są elementem analizy fundamentalnej, bo w tym przypadku decyduje makroekonomia.

Informacja o obniżce lub podwyżce stóp, pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że trendy się zmienią. W jaki sposób? To określisz przy pomocy wykresów, czyli analizy technicznej, na podstawie wcześniejszych reakcji rynku i kursów na takie same lub podobne działania instytucji mających wpływ na gospodarkę.

Tłum może się mylić, a wykresy odzwierciedlają przeszłość

Nawet jeśli opierasz się na analizie technicznej, pamiętaj o ludzkiej psychologii i psychologii tłumu. Wykresy, którymi się posłużysz, odzwierciedlają zachowania całej masy ludzkiej, a tłum może się mylić i wcale nie musi kierować się racjonalnymi przesłankami. Weź to pod uwagę i nie zakładaj, że popyt obserwowany w jednym tygodniu, utrzyma się w następnym, nawet gdy nic nie wskazuje na to, by właśnie wtedy mogło dojść do zmiany trendu.

Miej też na uwadze fakt, iż wykresy opierają się na danych historycznych i choć mogą one dostarczać solidnych przesłanek do podejmowania decyzji, to bieżące wydarzenia, a nawet przewidywania na przyszłość, w każdej chwili mogą je zdezawuować. Trudno więc ufać wyłącznie analizie technicznej.

Historia, teraźniejszość i przyszłość

Sprawne poruszanie się na rynkach walutowych wymaga umiejętnego łączenia elementów analizy technicznej i fundamentalnej. Znajomość danych historycznych, bieżących wydarzeń i prognoz na przyszłość pomoże ci zminimalizować ryzyko i trafniej podejmować decyzje inwestycyjne.

Artykuł napisany we współpracy z serwisem Best Forex Broker.

Dodaj komentarz