Bank BGŻ wprowadza nowy sposób autoryzacji transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów indywidualnych eBGŻ – poprzez kody SMS.

– Funkcjonalny i przyjazny użytkownikowi serwis bankowości internetowej, eBGŻ, wyposażamy w nową, dodatkową, bezpłatną  usługę – możliwość autoryzacji transakcji kodami SMS – powiedział Tomasz Kowalski, dyrektor Departamentu Produktów Elektronicznych i Wirtualnych w Banku BGŻ.

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu transakcji lub pakietu transakcji w serwisie eBGŻ klient otrzyma wiadomość SMS, która będzie zawierała kod autoryzacyjny. Wiadomość będzie zawierać również inne szczegóły zlecenia w zależności od rodzaju operacji. Mogą to być: numer autoryzowanej operacji danego użytkownika w danym dniu, datę,  jakiego rodzaju operacji dotyczy autoryzacja (np. dla przelewów zawiera: przelew z rachunku?, na rachunek?, tytuł oraz kwotę).

Dzięki takiemu mechanizmowi klient będzie miał możliwość weryfikacji, czy dane otrzymane wraz z kodem jednorazowym są zgodne z wykonywaną dyspozycją. Jeżeli tak, otrzymany w wiadomości kod należy wpisać w wyznaczonym polu serwisu eBGŻ, co będzie jednoznaczne z autoryzacją dokonanej transakcji. Otrzymany kod jest przypisany do konkretnej operacji lub pakietu transakcji i nie może być użyty do potwierdzenia żadnej innej.

? Jest to nie tylko bezpieczny, ale również bardzo wygodny sposób autoryzacji, ponieważ telefon komórkowy zazwyczaj mamy przy sobie. Kody SMS są wysyłane tylko na jeden,  zdefiniowany przez użytkownika numer telefonu komórkowego – powiedział Andrzej Budasz dyrektor Departamentu Produktów i Usług Bankowości Detalicznej w Banku BGŻ.

Dotychczas użytkownicy Banku BGŻ  korzystali z dwóch sposobów zatwierdzania operacji: karty kodów jednorazowych oraz  tokenów.

Źródło: Bank BGŻ

Dodaj komentarz