Aviva jest towarzystwem ubezpieczeń wywodzącym się z Wielkiej Brytanii, na dzień dzisiejszy obszar jej działania rozszerzył się na 16 państw na terenie Europy, Azji oraz Kanady, a łączna liczba klientów szacowana jest na około 34 miliony. Aviva rozpoczęła działalność w Polsce w roku 1992, jednakże używała wtedy innej nazwy Commercial Union, która funkcjonowała do 2009 roku. Towarzystwo specjalizuje się przede wszystkim w indywidualnych ubezpieczeniach na życie, jednakże posiada ono również inne oferty. Potencjalni klienci mogą nabyć usługi Aviva zarówno przez agentów, jak i w placówkach Aviva, bankach oraz u brokerów ubezpieczeniowych, a dla osób pragnących pozostać we wnętrzu własnego domu możliwe są zakupy przez telefon oraz Internet.

UBEZPIECZENIE ŻYCIE I ZDROWIE
Kompleksowe ubezpieczenie na życie i zdrowie – pomoc finansowa dla ubezpieczonego wraz w rodziną w sytuacji śmierci, uszkodzenia zdrowia, choroby oraz możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej.
Oszczędzania i ochrona dla dziecka -pomoc dziecku w przypadku choroby, wizyty w szpitalu i konieczności rehabilitacji oraz wsparcie finansowe w dniu rozpoczęcia dorosłości.
NNW dla ucznia i przedszkolaka – ubezpieczenie obejmuje pomoc w sytuacji nieszczęśliwych wypadków, które mają miejsce w domu, przedszkolu, szkole, w trakcie spędzania czasu wolnego oraz wakacji.
Ochrona zdrowia dla singla – ubezpieczenie pomaga w przypadku poważnej choroby, zarówno pod względem medycznym, jak i w sytuacjach domowych, a także pomoc w naprawieniu szkód wyrządzonym osobom trzecim.
Polisa na życie online – pomoc rodzinie w razie śmierci ubezpieczonego.
Ubezpieczenie na życie i zdrowie na wysokie sumy – rodzina ubezpieczonego otrzymuje wysokie odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego, a także pomoc w przypadku choroby ubezpieczonego i niemożliwości kontynuowania aktywności zawodowej.

UBEZPIECZENIE MAJĄTEK
Ubezpieczenie mieszkania i domu – ubezpieczenie obejmuje sytuacje losowe, a także przypadki, kiedy ubezpieczony bądź jego rodzina wyrządzą krzywdę mieniu osób trzecich (chociażby zalanie sąsiada). W przypadku sytuacji losowych ubezpieczenie oferuje lokal zastępczy.
Ubezpieczenie samochodu – pakiet OC/AC chroni od sytuacji lodowych na drodze, w tym: bez limitowe holowanie W Polsce, pojazd zastępczy, transport osób ubezpieczonych, wsparcie finansowe w przypadku kradzieży, awarii, zniszczenia.
Ubezpieczenie roweru – wypłata ubezpieczenia w sytuacji wypadku na drodze, pomoc finansowa w przypadku kradzieży roweru oraz wsparcie w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim.

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ
Ubezpieczenie turystyczne – ubezpieczenie pokrywa leczenie, która odbywa się za granicą, opłaca szkody, które zostały wyrządzone przez ubezpieczonych osobom trzecim, a także wypłaca odszkodowania za kradzież bagaży i rzeczy osobistych w trakcie podróży.

KONTAKT
Biuro obsługi klienta:
Ul. Inflancka 4a
00-189 Warszawa
Telefon: +48 22 577 44 44
E-mail: bok@aviva.pl