AXA Direct wchodzi w skład koncernu wywodzącego się z Francji, który rozpoczął swoją działalność w latach 70. W Polsce AXA Ubezpieczenia weszła na rynek pod koniec roku 2006 i uczyniła to z wielkim rozmachem i sukcesem. Na chwilę obecną tylko w Polsce AXA obsługuje i chroni 3,2 miliona klientów. Biorąc pod uwagę cały świat – liczba chronionych ludzi szacowana jest aż na 107 milionów. Marka otrzymała liczne nagrody, wśród najważniejszych zalicza się uznanie AXA za najbardziej znaną markę na całym świecie. Oferta AXA skupia się na ubezpieczeniach samochodowych, ale posiadają oni również atrakcyjną ofertę dla osób udających się w podróż.

UBEZPIECZENIE SAMOCHODU
1. OC – obowiązkowe ubezpieczenie dla posiadacza pojazdu mechanicznego, z możliwością wykupienia dodatkowych opcji:
– Assistance – ubezpieczenie obejmuje zarówno wypadki, awarie, jak i kradzieże w Polsce, jak i Europie, a pomoc udzielana jest 24 godziny na dobę,
– Pożar i kradzież – niska składka ubezpieczenia, które chroni pojazd przed kradzieżą oraz pożarem,
– NNW – pomoc finansowa w sytuacji nieszczęśliwych wypadków, które skutkują trwałym uszkodzeniem zdrowia obejmujące kierowcę oraz pasażerów,
– Zielona karta – ubezpieczenie chroni przed odpowiedzialności finansową za krzywdy wyrządzone osobom trzecim w trakcie użytkowania pojazdu, obowiązuje w krajach z system Zielonej Karty,
– ubezpieczenie opon – obejmuje pomoc w wymianie kół, a jeśli jest to niemożliwe – ubezpieczenie zapewnia holowanie do najbliższego serwisu,
– ubezpieczenie szyb – naprawa bądź wymiana szyb, nie przekraczająca kwoty 3000 zł,
– samochód zastępczy – samochód zastępczy w sytuacji awarii, wypadku bądź też kradzieży.
2. OC + AC – połączone obowiązkowe ubezpieczenie OC z Autocasco, gdzie ma miejsce ochrona przed odpowiedzialnością cywilną w sytuacji wyrządzonej szkody osobom trzecim związanym z użytkowaniem samochodu, a także sfinansowanie naprawy bądź wypłacenie odszkodowania w sytuacji wypadku, kolizji, drobnych uszkodzeń oraz poważnych uszkodzeń, a nawet kradzieży pojazdu. Opcje dodatkowe:
– Assistance,
– Ubezpieczenie NNW,
– Zielona Karta,
– Ubezpieczenie opon,
– Samochód zastępczy.
3. Ubezpieczenie Assistance w podróży – działa zarówno na terenie Polski, jak i Europy przez 24 godziny na dobę. W zakresie działań Assistance wyróżniamy naprawę samochodu, który zepsuł się bądź uległ awarii, holowanie samochodu, wymiana koła, transport pasażerów oraz zapewnieni noclegu, samochód zastępczy oraz opiekę medyczną.

KONTAKT
Telefon: 22 599 9922
Adres:
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa