Instytut Keralla Research przeprowadził w drugim kwartale tego roku na zlecenie firmy factoringowej NFG badania pt. „Percepcja faktoringu w MŚP, z których wynika, że 20 proc. przedsiębiorców w 2019 roku spotkało się z odmową przyznania kredytu. Jest to wzrost o blisko 6 proc. w przeciągu dwóch lat.

Z odmową najczęściej się spotykają małe spółki (24,1proc.), firmy usługowe (22,6 proc.) oraz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (20,6 proc.). Zdecydowanie mniej odmów przyznania kredytu otrzymują przedsiębiorstwa z branży handlowej (15,4 proc.) oraz średnie (13 proc.).

Banki nie chcą udzielać kredytów m.in. przez pogorszenie sytuacji w ich sektorze, spowodowane niskimi stopami procentowymi, wzrostem kosztów i rezygnacją z pewnej części produktów. Związek Banków Polskich podaje, że w 2018 roku zysk netto sektora bankowego wyniósł 255 mln zł. Tymczasem jeszcze pięć lat wcześniej było to 1,75 mld zł. Do udzielania kredytu przedsiębiorcom nie zachęcają również dane z Krajowego Rejestru Długów, z których wynika, że przeterminowane należności ze strony spółek i mikroprzedsiębiorstw wzrosła aż o ćwierć miliarda złotych w przeciągu tylko tego roku (z 969 mln zł do 1,2 mld zł). Z kolei aż o 30 proc. wzrosła liczba firm, które nie płacą terminowo swoich zobowiązań.

Dla sporej grupy małych i średnich przedsiębiorstw może to oznaczać nie lada problem. Do niedawna 42,1 proc. przedsiębiorców z tego sektora wskazywało kredyt jako jedno z najpopularniejszych narzędzi służących dofinansowaniu działalności. Jak wskazują eksperci zapytani dla serwisu Strefa Biznesu, sceptyczna postawa banków wobec udzielania kredytów firmom może spowodować, że będą one zmuszone poszukiwać innych możliwości pozyskania środków. Swojej szansy upatrują w tym firmy factoringowe. Zajmują się one wykupem nieopłaconych jeszcze faktur, dzięki czemu przedsiębiorca nie ponosi ryzyka opóźnień w zapłacie lub niewypłacalności kontrahenta i przez to ma pieniądze na dalszą działalności. Przy tego rodzaju umowach procedury są mniej sformalizowane niż w wypadku ubieganiu się o kredyt, a podmioty zajmujące się opłacaniem nieprzeterminowanych faktur mogą sfinansować nawet działalność mikroprzedsiębiorców.

Dodaj komentarz