Bank Pekao podpisał umowę ze spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice dotyczącą finansowania rozbudowy i modernizacji lotniska. Zostanie ono zapewnione dzięki emisji obligacji o wartości do 615 mln zł z ostatecznym terminem wykupu do 2027 roku. To modernizacja już szóstego portu lotniczego, w której Bank Pekao uczestniczy jako organizator finansowania.

Na mocy zawartej 26 czerwca umowy między Bankiem Pekao i spółką Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków – Balice, Bank zorganizuje finansowanie rozbudowy lotniska w postaci emisji obligacji długoterminowych na kwotę 565 mln zł, które zostaną przeznaczone na współfinansowanie nakładów inwestycyjnych. Ponadto Bank zapewni Spółce możliwość skorzystania z odnawialnej rezerwy krótkoterminowej w wysokości do 50 mln zł, z przeznaczeniem na prefinansowanie dotacji unijnych oraz podatek VAT związany z inwestycjami.

– Rozbudowa największego regionalnego portu lotniczego w Polsce to projekt kluczowy nie tylko z perspektywy miasta, ale również w perspektywie całego kraju. Tym bardziej cieszę się, że zostaliśmy wybrani jako partner tego projektu. Wspieranie rozwoju gospodarczego regionów – czyli  cel, jaki sobie postawiliśmy – nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Zorganizowanie finansowania dla krakowskiego lotniska stanowi potwierdzenie naszej pozycji lidera w obszarze finansowania rozwoju polskich lotnisk – mówi Rafał Petsch, Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego Banku Pekao.

Pozyskane w ramach emisji obligacji środki zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę terminala pasażerskiego, budowę przystanku pasażerskiego,  remont dróg kołowania i drogi startowej oraz rozbudowę płyty postojowej. Planowany całkowity koszt rozbudowy lotniska będzie wynosił ok. 1 mld zł. Wszystkie inwestycje w krakowskim porcie lotniczym zostaną zrealizowane do 2015 roku.

– Udzielenie przez Bank Pekao finansowania oznacza dla nas wysoką ocenę standingu finansowego naszej spółki podkreśla Jan Pamuła, prezes Kraków Airport. – Cieszy nas, że dzięki współpracy z Bankiem Pekao mamy zapewnione finansowanie ambitnego planu inwestycyjnego. Warto podkreślić, że w tym procesie bank wykazał się dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem – dodaje Pamuła.

Lotnisko w Krakowie to przykład kolejnej modernizacji portu lotniczego finansowanej przez Pekao. W ubiegłym roku Bank współuczestniczył w finansowaniu rozbudowy lotnisk w Modlinie, Łodzi i Rzeszowie oraz dwóch portów lotniczych obsługujących miasta gospodarzy EURO 2012 – we Wrocławiu i w Poznaniu. Do tej pory Bank zorganizował finansowanie lotnisk na łączną kwotę ponad 720 mln zł. Największa wartość dotychczasowej umowy – na 230 mln zł – dotyczyła emisji obligacji dla wrocławskiego lotniska.


Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce (wg. stress-testów przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w lipcu 2011 roku) i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec pierwszego kwartału 2012  r. na poziomie 18,9%).

Bank Pekao SA jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez -Euromoney. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny -The Banker i -Global Finance, ostatnio w 2010 roku.  W 2011 roku po raz czwarty z rzędu otrzymał prestiżowe nagrody magazynu -Global Finance za usługi bankowości korporacyjnej, która została uhonorowana m.in. nagrodą -Złotego Bankiera za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca. W bankowości detalicznej bank zdobył w 2011 i 2012 roku godło -Teraz Polska za system bankowości elektronicznej Pekao24  i kompleksową ofertę bankowości mobilnej.

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa domy maklerskie oraz spółki oferujące leasing
i faktoring.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia w sumie ok. 160 tys. osób. 

 

Źródło: Bank Pekao SA

Dodaj komentarz