Pod koniec października 2019 roku zakończyły się konsultacje przeprowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z sektorem bankowym w sprawie zaangażowania działających w Polsce instytucji bankowe w obliczony na dekadę rządowy program „Czyste Powietrze”. Swoją gotowość do tego wyraził jak na razie: Alior Bank, Bank BNP Paribas, Bank Gospodarstwa Krajowego, BOŚ Bank, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Związek Banków Polskich.

Zaangażowanie tych podmiotów ma polegać na uruchomieniu przez nie m.in. dedykowanych linii kredytowych w celu finansowania lub refinansowania proekologicznych inwestycji, a także udostępnieniu sieci dystrybucji oraz zmianie bankowości elektronicznej, by umożliwić jej użytkownikom składanie wniosków w programie „Czyste powietrze”.

Związek Banków Polskich, przy którym działa zespół międzybankowy ds. finansowania energetyki, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, skupiający wszystkie banki w Polsce chcące działać na rzecz tych zagadnień, stwierdził, że większość tych podmiotów ma zamiar zaangażować się w program „Czyste powietrze” w roli pośrednika między państwem a ewentualnym beneficjentem dotacji. To jak to będzie wyglądać w praktyce zależy od szczegółowych rozwiązań przedstawionych przez rząd oraz podanych informacji umożliwiających ocenę ryzyka, kosztów i rentowności udziału w projekcie.

Część z banków jednak już teraz podejmuje działania proekologiczne. Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza Funduszem Termomodernizacji i Remontów. W wyniku działań tej instytucji w ubiegłym roku zaoszczędzono 1 mld zł z wydatków na energię, a w przeciągu dziesięciu lat ta kwota wyniosła ponad 6,7 mld złotych. BGK wspiera też inwestycje w fotowoltaikę, poprzez udzielanie gwarancji Biznesmax – bezpłatnego zabezpieczenia kredytu dla przedsiębiorców, którzy chcą w ten sposób sfinansować zakup instalacji fotowoltaicznej. Maksymalna kwota takiej gwarancji to 2,5 mln euro, przyznawana do 20 lat, co może stanowić do 80 proc. zabezpieczenia kredytu. Z kolei Alior Bank posiada w swojej ofercie kredyt Eko-Raty na sfinansowanie zakupu urządzeń i instalacji, ograniczających zużycie energii, produkcję energii odnawialnej i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska w gospodarstwie domowym.

Nie są jednak do końca znane szczegółowe założenia finansowe programu. Zależy to od ilości środków przeznaczonych dla Polski w kolejnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. Ponadto Komisja Europejska wyraża sceptycyzm wobec zaangażowania banków i samorządów w rządowy projekt. Program „Czyste powietrze” rozpoczął działanie 19 września 2018 roku , a zakończy się w 2029 roku. Osoby uczestniczące w tej akcji będą mogły otrzymać dotację lub pożyczkę na termomodernizację budynków oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Budżet programu to 103 mld zł, z czego 63,3 mld zł przeznaczono na dotacje, a 39,7 mld zł na pożyczki zwrotne.

Właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania przez nie zadań publicznych i stanowiących ich własność, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła, a także budynki z tzw. wielkiej płyty mogą również ubiegać się o premię termomodernizacyjną z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Dodaj komentarz