W ostatnich miesiącach sporo czasu poświęcono na debaty związane ze skutkami gospodarczymi planowanego obniżenia wieku emerytalnego, zapowiadanego przez rząd w kampanii wyborczej. Na razie nie wiadomo jeszcze kiedy obniżenie może nastąpić, ani jak będą przedstawiały się szczegóły rządowej propozycji w tej kwestii, natomiast już dziś zapowiadane są pewne istotne reformy systemu emerytalnego, które nastąpią w 2017 roku i będą dotyczyły także emerytur rolniczych. Główne kierunki zmian będą obowiązywały ujednolicenie systemu emerytalnego i rentowego obowiązującego w Polsce. W związku z tym zostaną ujednolicone pewne kwestie w ZUS i KRUS, które dotychczas były rozbieżne. Planowane zmiany mają zapewnić utrzymanie minimalnego świadczenia emerytalnego i rentowego w KRUS i ZUS na tym samym poziomie, przeprowadzanie waloryzacji rent i emerytur w ten sam sposób oraz włączenie części płatników KRUS do ZUS.

Kto i na jakich warunkach może obecnie pobierać rolniczą emeryturę?

Obowiązujące przepisy zakładają, że rolnicza emerytura jest należna osobom ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Osoby ubezpieczone mogą być zarówno rolnikami, jak i ich domownikami. Status domownika mają na przykład członkowie rodziny rolnika, którzy pracują w gospodarstwie. Nie może ich jednak z rolnikiem łączyć stosunek pracy. Do emerytury rolniczej ma prawo rolnik lub jego domownik, który osiągnął wiek emerytalny (aktualnie 67 lat) i opłacał składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego przez co najmniej 100 kwartałów, tj. 25 lat – oba warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Kto obecnie może uzyskać prawo do przejścia na tzw. wcześniejszą bądź częściową emeryturę rolniczą?

W chwili obecnej, jeżeli rolnik nie osiągnął kryterium wieku, może ubiegać się o uzyskanie prawa do wcześniejszej emerytury, o ile ukończył 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn, opłacał składki emerytalno-rentowe przez co najmniej 30 lat i zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Jednak możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę będzie obowiązywać już wyłącznie dla rolników, którzy oba te warunki spełnią do 31 grudnia 2017 roku.

Obecnie rolnicy mogą także ubiegać się o emeryturę częściową, wynoszącą 50% podstawowej emerytury rolniczej. Warunkiem jest osiągnięcie co najmniej 62 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn i opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez okres wynoszący co najmniej 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn. Emerytura częściowa nie może być podwyższona w późniejszym czasie do kwoty świadczenia podstawowego, ale pobierając ją można dalej prowadzić działalność rolniczą, bez konieczności zmniejszania jej kwoty.

Planowane zmiany w emeryturach rolniczych w 2017 roku

  • Minimalna renta i emerytura w KRUS – 1000 zł
    Według planowanych zmian, kwota minimalnej emerytury lub renty rolniczej zostanie zrównania z minimalną emeryturą ZUS i będzie wynosić 1000 zł. Ponadto, emerytury KRUS będą waloryzowane w taki sam sposób, jak odbywa się to w innych systemach, przy czym minimalna gwarantowana podwyżka z tytułu waloryzacji będzie wynosić 10 zł.
  • Brak możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę rolniczą
    Planowane zmiany, w tym obniżenie wieku emerytalnego rolników do stanu obowiązującego przed rokiem 2013 w ocenie Prezesa Rady Ministrów powinny oznaczać zniesienie preferencyjnych zasad przechodzenia przez rolników na emeryturę. W związku z tym, rolnicy indywidualni, którzy będą przechodzić na emeryturę po 31 grudnia 2017 roku, nie będą mieli możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Zostanie natomiast utrzymana dotychczasowa zasada, stanowiąca, że wypłacana jest całość emerytury lub renty rolniczej, jeżeli emeryta lub rencista rolny prowadzi działalność rolniczą wraz z małżonkiem, który jeszcze nie nabył prawa do takiego świadczenia.
  • Ubezpieczenie KRUS nie dla wszystkich
    Obecnie ubezpieczeniem rolniczym mogą być objęte osoby, które posiadają gospodarstwo rolne o areale do 1 ha. Według ekspertów ZUS, osoby te nie utrzymują się z rolnictwa, ponieważ ich gospodarstwa są po prostu za małe, a ubezpieczenie KRUS jest dla nich wygodnym sposobem na zmniejszenie składek. W związku z tym w planowanych zmianach pojawiają się postulaty, aby osoby te objąć ubezpieczeniem w ZUS.

Podsumowując?
Obecnie rolnicy cieszą się preferencyjnymi warunkami przechodzenia na emeryturę rolniczą, co oznacza możliwość przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę rolniczą przez rolnika w wieku 55 lat o ile zaprzestanie on działalności rolniczej oraz spełni określone ustawowo warunki. Wraz z obniżeniem wieku emerytalnego do poziomu z 2013 roku przywilej ten ma zostać zniesiony. Ponadto planowane jest podwyższenie kwoty minimalnego świadczenia emerytalnego i rentowego w KRUS do wysokości 1000 zł. Co więcej, waloryzacja ma przebiegać w taki sam sposób w przypadku wszystkich świadczeń, a jej minimalna gwarantowana kwota ma wynieść przynajmniej 10 zł. Planowane zmiany prawdopodobnie doprowadzą także do włączenia do ZUS tych płatników KRUS, którzy obecnie podlegają ubezpieczeniu rolniczemu ze względu na fakt posiadania gospodarstwa rolnego o areale do 1 ha. Zdaniem ekspertów, to tylko wygodny sposób na unikanie obciążeń związanych z ponoszeniem kosztów ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Dodaj komentarz