BENEFIA działa na rynku od 1999 roku, a w jej skład na chwilę obecną wchodzi aż 50 firm ubezpieczeniowych, których działalność obejmuje 23 państwa europejskie. BENEFIA ubezpiecza zarówno klientów indywidualnych, jak również instytucjonalnych, gdzie ich liczba szacuje się na około 250 tysięcy.

UBEZPIECZENIE OC – ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, w jego skład wchodzi pokrycie szkód związanych ze spowodowaniem wypadku oraz kolizji.
Ubezpieczenie AC – obejmuje ochronę samochodu osoby ubezpieczonej, zarówno od uszkodzenia, zniszczenia, jak również kradzieży. Dodatkowe pakiety chronią również wyposażenie znajdujące się w pojeździe.
Ubezpieczenie NNW – w zakres ubezpieczenia wchodzi kierowca oraz pasażerowie. W sytuacji wypadku powodującego trwałe uszkodzenie zdrowia dostają oni rekompensatę w postaci majątkowej. Kwota ubezpieczenia jest indywidualną decyzją ubezpieczonego.
Assistance SOS – ubezpieczenie chroni osoby, które w trakcie podróży własnym samochodem znajdą się w tarapatach (awaria, wypadek), zapewnia naprawę na miejscu zdarzenia, a także holowanie pojazdu. Dodatkowo – samochód zastępczy, zapewnienie noclegu, itd.
Medical Assistance – osobie ubezpieczonej przysługuje prawo do korzystania z wymienionych usług (na skutek wypadku komunikacyjnego): wizyta lekarza oraz pielęgniarki, rehabilitacja, wsparcie psychologa, dostarczenie leków, opieki nad dzieckiem, itd.
Assistance Prawny – w skład ubezpieczenia wchodzi udzielenie pomocy prawnej, odnośnie następującej tematyki: ubezpieczenia, mieszkanie, praca, spadek, konsumenci, podatki, przepisy ruchu drogowego.
Ochrona prawna – udzielenie pomocy w sytuacji nawiązania sporu odnośnie korzystania z pojazdu oraz z tematyki umowy dotyczącej użytkowanego pojazdu. Ubezpieczenie dotyczy roszczeń odnośnie odebrania dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy, w trakcie postępowań karnych bądź wykroczeń. Specyfiką ubezpieczenia jest korzystanie z pomocy adwokata oraz radcy prawnego.
Zielona Karta – dodatkowe ubezpieczenie do obowiązkowego OC, gdzie ubezpieczony otrzymuje pomoc w momencie wypadku bądź uszkodzenia samochodu w państwach wchodzących w skład systemu Zielonej Karty.
GAP (Guaranteed Asset Protection) – dodatkowe ubezpieczenie do AC, gdzie odszkodowanie w sytuacji kradzieży bądź całkowitego uszkodzenia pojazdu zostaje wypłacone w kwocie wartości fakturowej nabytego samochodu.
Ubezpieczenie eVOYAGE – ochrona osób przebywających na urlopach bądź wyjazdach służbowych. Ubezpieczenie oferuje trzy opcje do wyboru:
– podstawowy – obejmuje koszty leczenia oraz koszty ekspresowej pomocy assistance,
– standardowy – podstawowy oraz koszty transportu i repatriacji,
– luksusowy – standardowy oraz koszty ratownictwa oraz poszukiwań.

Benefia Rodzina II – pakiet zawierający następujące ubezpieczenia:
– od ognia oraz pozostałych zdarzeń losowych,
– od skutków nieszczęśliwych wypadków,
– od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
– od szyb oraz pozostałych dóbr od stłuczenia bądź pęknięcia,
– od uszkodzeń sprzętu elektronicznego,
– Home Assistance,
– Medical Assistance.