Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej

Czym jest BIK?

Kiedy decydujemy się na zaciągnięcie kredytu, bank przed podjęciem ostatecznej decyzji – niezależnie czy mówimy o kredycie hipotecznym, czy konsumpcyjnym – sprawdzi naszą przeszłość kredytową w Biurze Informacji Kredytowej SA (w skrócie BIK). Pozytywna historia kredytowa bardzo często jest ważnym argumentem w negocjowaniu umowy kredytowej i pozwala uzyskać niższe oprocentowanie lub prowizję. Weryfikacji informacji gromadzonych przez BIK może dokonać tak naprawdę każdy. Zanim zdecydujemy się więc negocjować z bankiem, warto przedłożyć w Biurze odpowiedni wniosek i uzyskać raport z naszej dotychczasowej historii kredytowej.

Podstawowe zadania BIK

W statucie Biura Informacji Kredytowej czytamy, że jego głównym zadaniem jest administracja danymi oraz ich udostępnianie wybranym instytucjom finansowym i podmiotom w celu przeprowadzenia odpowiednich analiz historii kredytowej.

O ile BIK zajmuje się przetwarzaniem tychże danych i tworzeniem na ich podstawie odpowiednich raportów, to odpowiedzialnymi za wiarygodność oraz poprawność informacji są same instytucje finansowe i przedsiębiorstwa zajmujące się świadczeniem usług kredytowych. Z tego powodu, praktycznie wszystkie banki działające na terenie Rzeczpospolitej współpracują z Biurem Informacji Kredytowej.

Oprócz informacji kredytowej BIK świadczy usługi w zakresie wymiany informacji pomiędzy bankami oraz wystawienia ocen scoringowych (punktowy sposób oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy).

Historia powstania BIK

BIK powstał jako młodszy brat -bankowego rejestru klientów czasowo niewywiązujących się z zobowiązań?, który na wniosek Związku Banków Polskich ustanowiono na początku 1991 roku. W 1997 roku uchwalono ustawę o prawie bankowym, która dała instytucją finansowym możliwość swobodnej wymiany informacji o osobach zaciągających kredyty – na mocy ustawy stworzono właśnie Biuro Informacji Kredytowej.

System rozwijał się niezwykle dynamicznie i według danych z 2013 roku zrzesza ponad 650 różnych instytucji – 540 z nich to banki spółdzielcze, 43 banki komercyjne i wszystkie krajowe SKOK-i (łącznie prawie 14 tysięcy placówek bankowych).

Wgląd do własnej historii kredytowej klienci otrzymali jednak dopiero w kwietniu 2013 roku. Właśnie wtedy BIK uruchomił nowy serwis internetowy www.bik.pl, poprzez który można składać wnioski o stworzenie raportu i przygotowanie scoringu kredytowego.

Konto klienckie w BIK

O ile korzystanie z usług Biura Informacji Kredytowej jest płatne, to obecnie nowi klienci mogą skorzystać z promocji. Pierwsze 60 dni dostępnych jest całkowicie za darmo – w tym czasie konsument może przetestować wszystkie z dostępnych produktów BIK i ewentualnie wykupić roczny dostęp do oferty. Koszty skorzystania z pełnego koszyka produktów Biura Informacji Kredytowej nie są wysokie i zamykają się w 79 zł/rok.

Uiszczając roczną opłatę możemy liczyć na:

  • Profil Kredytowy Plus – ocena naszej sytuacji kredytowej – w przeciągu roku 12 bezpłatnych raportów. Każdy kolejny raport to koszt 4,99zł,
  • Alerty – informacje na temat prób oszukania klientów lub nieuczciwych praktyk ze strony banków, co może wpłynąć na zepsucie pozytywnej historii kredytowej. Wliczone w cenę konta,
  • BIK Pass – potwierdzenie wiarygodności finansowej w postaci scoringu finansowego. 3 raporty dostępne są za darmo, kolejne to koszt 3,99zł,
  • Informacja ustawowa – dane udostępniane na podstawie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Bezpłatnie raz na pół roku.

Dokładna oferta oraz cennik poszczególnych usług BIK dostępnych dla klientów indywidualnych znajduje się na stronie www.bik.pl/oferta-dla-konsumentow

Dodaj komentarz