Garaż, altana z kuchnią letnią, magazyn na narzędzia ogrodnicze – każdy z takich obiektów przydaje się na działce. Jeśli w pewnym momencie okazuje się, że jest wręcz niezbędny, pozostaje wygospodarować odpowiednie miejsce i postawić taki obiekt. Nie można przy tym zapomnieć o formalnościach.

Budynek gospodarczy to, zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania narzędzi, materiałów czy płodów rolnych służących do obsługi budynku mieszkalnego i jego otoczenia, a w zabudowie zagrodowej – wykorzystywany również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych. Czy taki budynek, który niejednokrotnie okazuje się niezbędny jako uzupełnienie domu jednorodzinnego, można zbudować na podstawie zgłoszenia, czy też konieczne jest pozwolenie na budowę? Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od kilku czynników; przede wszystkim od wielkości planowanego obiektu. Nieduży budynek gospodarczy można zrealizować na podstawie zgłoszenia. Brak wymogu ubiegania się o pozwolenie na budowę dotyczy wolnostojących parterowych budynków gospodarczych (w tym altan, garaży oraz przydomowych ganków i oranżerii) o powierzchni 35 m2. Podobnych obiektów nie może jednak powstać więcej niż dwa na każde 500 m2 działki, w przeciwnym razie trzeba ubiegać się o pozwolenie.

Możliwość zgłoszenia budowy to spore ułatwienie dla inwestorów, bo przyspiesza procedury związane z legalnym rozpoczęciem prac. Oczekiwanie na decyzję o pozwoleniu na budowę może trwać nawet 65 dni, w przypadku zgłoszenia urząd ma maksymalnie 30 dni na wydanie sprzeciwu. Jego brak oznacza milczącą zgodę na rozpoczęcie robót. Zgłoszenia budowy dokonuje się w starostwie. We wniosku należy m.in. określić termin rozpoczęcia prac, ich zakres i sposób prowadzenia oraz załączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zaaprobowane zgłoszenie jest ważne przez trzy lata. W tym czasie należy rozpocząć prace. Jeśli tak się nie stanie, zgłoszenia należy dokonać ponownie.

Kolejnym ułatwieniem dla budujących obiekty gospodarcze jest możliwość skorzystania z bazy zawierającej projekty gotowe. Tego rodzaju projekty są kojarzone przede wszystkim z budownictwem jednorodzinnym. Ale kupując projekt gotowy, można zbudować nie tylko dom. Można zrealizować także budynek handlowo-usługowy, inwentarski czy gospodarczy. Większość z nich jest projektowana w technologii murowanej, ale są także obiekty w technologii szkieletowej i wykonane z bali. Najszersza oferta dotyczy garaży. Są to propozycje od najprostszych budynków z miejscem dla jednego samochodu, po wielofunkcyjne obiekty z zapleczem gospodarczym, rekreacyjnym czy nawet z niewielkim mieszkaniem na poddaszu. Większość budynków garażowych można przy tym z łatwością przystosować do innych celów gospodarczych. Odpowiednim momentem na wprowadzenie tego rodzaju zmian jest adaptacja, czyli procedura obowiązkowa dla wszystkie projektów gotowych.

Dodaj komentarz