Kalkulator kredytowy BZWBK

Kwota kredytu
Okres kredytowania (w latach)

Najważniejsze produkty i usługi

Jako bank uniwersalny, BZ WBK swoją ofertę kieruje zarówno dla klientów sektora detalicznego jak i instytucjonalnego. Posiada rozbudowaną ofertę kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych, oferuje jedne z najnowocześniejszych rozwiązań bankowości mobilnej w naszym kraju oraz posiada szeroką ofertę ubezpieczeniową. W zakresie przedsiębiorczości oferuje usługi faktoringowe, leasingowe, finansowanie handlu, nieruchomości oraz działalności. Najpowszechniejsze i cieszące się największą popularnością wśród klientów składowe koszyka produktów Banku Zachodniego WBK to:
Link do doradcy kredytu gotówkowego
Link do doradcy hipotecznego

  • Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy BZ WBK to możliwość spełnienia marzeń o własnym lokum przy zerowej prowizji i bardzo niskiej marży (od 1,59%). Decyzja kredytowa podejmowana jest już w 15 minut, maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat, a jego zakres ustalany jest indywidualne z klientami. Pieniądze pod hipotekę uzyskać można zarówno w polskiej walucie jak i walucie wspólnej (EUR). W przypadku PLN kredyt pokrywa maksymalnie 90% inwestycji a w EUR 80%.

Środki zdobyte dzięki kredytowi hipotecznemu BZ WBK mogą następnie zostać przeznaczone na zakup domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, budowę domu systemem gospodarczym, zakup działki, przebudowę obecnego domu, adaptację pomieszczeń niemieszkalnych, gruntowne remonty lub spłatę kredytów udzielonych przez inne banki na powyższe cele.
Link do doradcy kredytu hipotecznego

  • Leasing

Oferta leasingowa Banku Zachodniego WBK umożliwia przedsiębiorcom finansowanie inwestycji bez potrzebny stuprocentowego angażowania własnego kapitału. Raty leasingowe spłacane są z przychodów bieżących, które generuje użytkowanie przedmiotu wziętego w leasing. Rozwiązania leasingowe dopasowane są do indywidualnych potrzeb i możliwość małych, średnich i dużych firm oraz klientów instytucjonalnych. Główna oferta produktowa obejmuje samochody ciężarowe, osobowe i dostawcze, urządzenia, maszyny oraz nieruchomości.

Oferta leasingowa uzupełniona jest przed koszyk produktów ubezpieczeniowych tworzony przy ścisłej kooperacji z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi działającymi na rodzimym rynku.

  • Bankowość osobista

Sektor bankowości prywatnej/osobistej cieszy się w Polsce coraz większym uznaniem. Widać to między innymi po zainteresowaniu ofertą private bankingu klientów BZ WBK. Posiadacz rachunku może skorzystać z pakietu Wealth Management oraz pakietu VIP.

Klienci posiadający określoną pulę oszczędności lub majątku własnego mogą liczyć na preferencyjne warunki oprocentowania kredytów, lokat, rachunków oszczędnościowych i przygotowaną pod nich, spersonalizowaną ofertę inwestycyjną. Oprócz tego każdy posiadacz rachunku VIP lub Wealth Management kontaktuje się ze swoim prywatnym konsultantem odpowiedzialnym za nadzorowanie spraw finansowych klienta.

  • Ubezpieczenie Biznes Gwarant

Oferta ubezpieczenia Biznes Gwarant kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorców i zapewnia zabezpieczenie w razie nieprzewidzianych okoliczności losowych, które mogą utrudnić lub całkowicie uniemożliwić efektywne prowadzenie biznesu. Obejmuje ochronę w razie niezdolności do pracy (na przykład z powodu pobytu w szpitalu, stałego uszczerbku na zdrowiu) lub w przypadku śmierci kredytobiorcy.

W przypadku śmierci ubezpieczonego rodzina może liczyć na wsparcie w postaci wypłaty uposażenia lub świadczenia ubezpieczeniowego w kwocie salda zadłużenia niespłaconego kredytu lub innych zobowiązań.Bank Zachodni WBK

Założony w 2001 roku Bank Zachodni WBK jest obecnie trzecim największym polskim bankiem jeżeli chodzi o wartość aktywów oraz liczbę posiadanych placówek. Jego siedziba rejestrowa mieści się we Wrocławiu, dwie pozostałe centrale natomiast w Poznaniu oraz Warszawie.

BZ WBK powstał z połączenia Wielkopolskiego Banku Kredytowego oraz Banku Zachodniego. W styczniu 2001 został wcielony do hiszpańskiej grupy bankowej Santander a w styczniu 2013 roku połączył się z Kredyt Bankiem. Dzięki fuzjom dysponuje obecnie liczbą około tysiąca fizycznych placówek w całym kraju oraz obsługuje miesięcznie 3,5 miliona klientów detalicznych oraz instytucjonalnych.

Cała Grupa BZ WBK skupia w sobie osiem różnych spółek zależnych odpowiedzialnych za działalność maklerską (Dom Maklerski BZ WBK), zarządzanie aktywami (BZ WBK Asset Management), funduszami inwestycyjnymi (BZ WBK Inwestycje), leasingiem (BZ WBK Leasing) a oprócz tego faktoringiem, usługami z zakresu ubezpieczeń i bankowością prywatną.Godziny sesji Eliksir:

  • Kiedy zlecono przelew w systemie Eliksir w oddziale banku lub serwisie BZWBK24 jest on natychmiast przekazywany do realizacji. Z banku wychodzi jednak w ramach jednej z tzw. sesji wychodzących. Sesje te w dni powszednie mają miejsce o godz. 8:15, 12:15 i 14:45.
  • Jeśli przelew zlecono po godz. 14.45, trafi on na pierwszą sesję wychodzącą w kolejnym dniu roboczym. A więc przelew zlecony o tej porze w piątek, wychodzi z banku o godz. 8.15 w poniedziałek.

Dane kontaktowe:Kod SWIFT WBKPPLPP

Adres strony: www.bzwbk.pl
E-mail: kontakt@bzwbk.pl

Adres centrali: Bank Zachodni WBK
ul. Rynek 9/11,
50-950 Wrocław