Od czego zależy koszt zatrudnienia pracownika

Główną kwotą składającą się na koszt zatrudnienia pracownika jest oczywiście jego wynagrodzenie. W 2021 roku wzrosło ono do 2800 brutto, w przypadku płacy minimalnej. To ona ma wpływ na inne opłaty. Z wynagrodzeniem minimalnym są bezpośrednio związane koszty podatkowe czy koszty składek na ubezpieczenie społeczne. Wszystkie te kwoty różnią się w zależności od tego czy zatrudniamy pracownika na podstawie umowy o pracę czy też na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Koszt zatrudnienia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę

W przypadku umowy o pracę, całkowity koszt zatrudnienia pracownika wynosi 3373,44 zł. Co składa się na tę kwotę? W tym przykładzie zakładamy, iż dana osoba pracuje za minimalną krajową. Ubezpieczenie emerytalne, pokrywane przez pracodawcę wynosi 273,28 zł. Składka na ubezpieczenie rentowe w części, w jakiej pokrywa ją pracodawca to 182 zł. Fundusz Pracy będzie kosztował pracodawcę kolejne 68,60 zł. Ubezpieczenie wypadkowe to 46,76 zł. Najniższą kwotę stanowi opłata w związku z FGŚP – 2,80 zł. Każdy pracownik więc to dla pracodawcy dodatkowe opłaty w łącznej wysokości 573,44 zł. W porównaniu z zeszłym rokiem jest to kwota o 242 złote wyższa.

Koszt zatrudnienia osoby na umowę zlecenie

W przypadku umowy zlecenia, godzinowa stawka wzrosła w 2021 roku do kwoty 18,30 brutto. Dodatkowe koszta jakie ponosi pracodawca zależą od tego jaka jest forma umowy. Jeżeli umowa zlecenie stanowi jedyne źródło wynagrodzenia pracownika, pracodawca ponosi dodatkowo koszt składek ZUS tak jakby zatrudniał osobę na umowę o pracę. Ma to chronić pracownika przed pozostawaniem na “śmieciówce” kiedy de facto świadczy pracę taką samą, jaką świadczyłby będąc zatrudnionym na umowę o pracę. Jedynie wynagrodzenie brutto płaci się w przypadku zatrudnienia studenta do 26 roku życia oraz osoby, której umowa zlecenie jest kolejną z umów, a minimalne wynagrodzenie uzyskuje ona ze swojej podstawowej umowy (na przykład o pracę).

Koszt zatrudnienia osoby na umowę o dzieło

Umowa o dzieło jest dla pracodawcy tą najtańszą z umów, ponieważ nie wiąże się z nią konieczność płacenia składek ZUS. Sytuacja jest nieco inna, jeżeli z tym samym pracodawcą dany pracownik zawarł także umowę o pracę. Wtedy już rozlicza się ze składek ZUS.

Jaką formę zatrudnienia wybrać

Forma zatrudnienia powinna być dopasowana do świadczenia pracownika. Zatrudnianie kogoś na umowę zlecenie gdy de facto powinien mieć umowę o pracę może skończyć się nawet w sądzie. Jak możemy przeczytać w Kodeksie pracy: “Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem /…/ zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy/…/ nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1”. Oznacza to, że nawet jeżeli w warunkach świadczących o tym, że pracownik powinien otrzymać umowę o pracę, dajemy do podpisania umowę cywilnoprawną – nie ma to znaczenia. Nazwa umowy nie definiuje praw pracownika z niej wynikających. Oczywiście do takich ustaleń dochodzi na etapie sporu sądowego, który zarówno dla pracownika jak i pracodawcy nie jest przyjemny.

Warto więc mieć na uwadze, że pomimo wysokich kosztów utrzymania pracownika, powinniśmy go zatrudnić na uczciwych warunkach.

Dodaj komentarz