W każdej firmie może pojawić się zapotrzebowanie na szybką gotówkę. Warunkiem utrzymania płynności finansowej bardzo często jest natychmiastowe uzyskanie finansowania, co nie jest takie proste w przypadku produktów bankowych. W takiej sytuacji warto sięgnąć po chwilówkę dla firm.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, bardzo często mogą zetknąć się z trudnościami w uzyskaniu kredytu bankowego. Wynika to z faktu, że w opinii kredytodawców, działalność gospodarcza nie jest najstabilniejszym źródłem dochodu. Do tego dochodzi historia kredytowa – wystarczą nawet niewielkie opóźnienia w spłacie zobowiązań, aby spotkać się z decyzją odmowną. Tymczasem szybki dopływ gotówki jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym, pozwalającym utrzymać płynność finansową firmy lub zrealizować inwestycję. Co jednak zrobić, jeżeli firma nie ma szans na zaciągnięcie zobowiązania w banku? Chwilówki dla firm są produktem dużo bardziej dostępnym niż kredyty bankowe.

JAK TO DZIAŁA?

Zasada udzielania chwilówek dla firm jest dokładnie taka sama, jak ma to miejsce w przypadku indywidualnych pożyczkobiorców. Pożyczka może być udzielona przez Internet lub w punkcie naziemnym (w zależności od charakteru działalności firmy pożyczkowej). Wszystko co trzeba zrobić, to wypełnić stosowny formularz. W przypadku wydania pozytywnej decyzji, pieniądze są dostępne dla pożyczkobiorcy najczęściej już po kilkunastu minutach. Formalności są zatem ograniczone do minimum.

WARUNKI UZYSKANIA

W przypadku produktów bankowych, kredytobiorca starający się o uzyskanie kredytu, który prowadzi działalność gospodarczą, musi spełniać określone warunki. Na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych, bank ocenia kondycję finansową firmy, a co za tym idzie – zdolność kredytową kredytobiorcy. Konieczne jest także przedstawienie szeregu dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej i niezaleganie ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym.
Chwilówki dla firm nie przedstawiają aż tak dużych wymagań. Bardzo często zdarza się, że pożyczkobiorca nie musi przedstawiać zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które potwierdzą niezaleganie firmy z należnymi składkami. Na uzyskanie pożyczki mogą liczyć zatem nawet te osoby, które mają chwilowe trudności z terminowym regulowaniem comiesięcznych zobowiązań.
Chwilówki dla firm często są udzielane także bez konieczności okazania formularza PIT, którego standardowo wymagają banki. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest to niemałe utrudnienie. Konieczne jest bowiem potwierdzenie złożenia PIT-U, przy czym warto zaznaczyć, że potwierdzenie listowne często nie wystarczy. Kredytobiorca musi zatem osobiście udać się do Urzędu Skarbowego. Chwilówki dla firm nie wymagają takiego potwierdzenia.
Bardzo wiele firm nie wymaga także okazania kopii Książki Przychodów i Rozchodów za rok ubiegły. To wszystko sprawia, że chwilówki dla firm są produktem łatwo dostępnym dla każdej firmy, nawet tej, która boryka się z chwilowymi trudnościami finansowymi. Szybki zastrzyk gotówki, w takiej sytuacji, może okazać się bardzo pomocny.

WARTO KORZYSTAĆ Z PROMOCJI

Bardzo często można spotkać się z ofertami, gdzie pożyczkodawca rezygnuje z oprocentowania pożyczki, a jedynymi kosztami zobowiązania są opłaty manipulacyjne i prowizja firmy. Najczęściej są to jednak promocje, mające charakter okresowy. W takiej sytuacji rachunek jest prosty – chwilówka dla firm, oprócz tego, że będzie bardziej dostępna, może okazać się tańsza od kredytu bankowego.

Dodaj komentarz