Instytucji pozabankowych, które oferują pożyczki – chwilówki, jest dzisiaj wiele, a jednak wciąż powstają nowe. W Polsce również działają poprzez swoich pośredników zagraniczne firmy pożyczkowe. Ogromnie popularne są również wszelakie pożyczki społecznościowe, które jeszcze do niedawna były oceniane jako bardzo niepewne. Nie ze wszystkich jednak ofert mogą skorzystać studenci, z uwagi na często ich trudną sytuację finansową (brak stałego dochodu).

Parametry idealnej chwilówki dla studentów

Chwilówka jest specyficznym produktem finansowym. Mianowicie to pożyczka udzielana zwykle na krótki okres kredytowania (najczęściej kilkudniowy albo kilkunastodniowy). Coraz częściej jednak pożyczkodawcy skupiają się na odpowiedzialnym pożyczaniu. To oznacza, że od osób aplikujących o takie wsparcie finansowe oczekują stałego (udokumentowanego) dochodu. Wiele jednostek tego typu również stosuje zaawansowane procedury weryfikowania zdolności kredytowej swoich klientów, włącznie z uzyskiwaniem informacji z Biura Informacji Kredytowej. W rzeczywistości więc studenci, a zwłaszcza ci, którzy nie dysponują żadnym dochodem, mają poważne problemy z pożyczeniem środków finansowych. W świetle tego należy wskazać, iż najoptymalniejsze oferty pożyczek – chwilówek dla studentów to te, w których:

 • stosowane są uproszczone procedury weryfikacyjne zdolności kredytowej klienta;
 • brak konieczności posiadania przez potencjalnego pożyczkobiorcę stałych dochodów na danym poziomie;
 • szybki mechanizm przyznawania pożyczki;
 • niskie koszty pożyczki (niska prowizja za jej udzielenie);
 • pierwsza pożyczka gratis;
 • możliwość przedłużenia ostatecznej spłaty zobowiązania za możliwie jak najniższymi opłatami;
 • możliwość indywidualnego negocjowania terminu spłaty zobowiązania.

Chwilówki są dobrym rozwiązaniem, ale dla pożyczających odpowiedzialnie

Obecna popularność pożyczek – chwilówek coraz częściej również wymusza odpowiedź na pytanie, czy korzystanie z nich jest bezpieczne. Raczej tak. Jednostki te w przeważającej większości działają według przejrzystych zasad. Dbają o budowę swojego odpowiedniego wizerunku w oczach klientów, pracują na tytuł solidnego, uczciwego pożyczkodawcy. Dysponują licznymi potwierdzeniami wskazującymi na ich legalną aktywność, zgodną z interesami klientów. Klient jest poinformowany o zasadach spłaty, warunkach udzielenia pożyczki, uzyskuje również profesjonalną dokumentację papierową. Po spłacie zobowiązania również może liczyć na dokumenty poświadczające ten stan. Przy czym, znane są przypadki ludzi, których wzięcie pożyczki – chwilówki, doprowadziło do poważnych problemów finansowych. Jednak można tego uniknąć, pożyczając odpowiedzialnie, a więc zgodnie z następującymi zasadami:

 • zaciąganie chwilówki tylko w przypadku starannego zaplanowania przyszłych dochodów, które terminowo pozwolą na zgodną z harmonogramem spłatę zobowiązania finansowego;
 • unikanie korzystania z opcji tzw. przedłużania terminu spłaty pożyczki za dodatkową opłatą (dodatkowe wysokie koszty);
 • decydowanie się na zaciągnięcie pożyczki w większej kwocie u jednej firmy, niż na przykład kilku pożyczek w małych kwotach w różnych firmach (mniejsze koszty ewentualnego przedłużenia terminu spłaty);
 • decydowanie się na skorzystanie z chwilówki, ale z uwzględnieniem, czy na poczet spłaty będzie możliwe pozyskanie środków finansowych od bliskich osób;
 • unikanie spirali długów, wiecznego zaciągania kolejnych chwilówek, na przykład w celu zapłacenia opłaty za przedłużenie wcześniej już zaciągniętych chwilówek;
 • przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu pożyczki dokładne zapoznanie się z jej regulaminem oraz kosztami ( w tym również ewentualnych opłat windykacyjnych);
 • zapoznanie się z opiniami, rankingami na temat pożyczkodawcy, zwłaszcza w sferze tego, czy dopuszcza telefoniczne negocjowanie indywidualnych warunków spłaty, czy w razie zaległości przewiduje natychmiastowe uruchomienie czynności windykacyjnych.

Wśród liderów rankingów firm pożyczkowych dla studentów najprzyjaźniejszy jest VIVUS, FERRATUM BANK, VIA SMS, NET CREDIT, a także FILARUM

W publikowanych rankingach na temat pożyczkodawców różne firmy uzyskują bardzo wysokie noty. Często jednak czołówka prezentuje się podobnie. Nie brak natomiast w tym gronie takich firm jak: VIVUS, FERRATUM BANK, VIA SMS, NET CREDIT czy FILARUM. Podmioty te mają oferty chwilówek zróżnicowane, jednakże w podobny sposób przyjazne dla studentów. Przede wszystkim podmioty te nie wymagają od aplikujących o pożyczkę przedstawiania szczegółowej sytuacji dochodowej. Mogą więc z powodzeniem w tych jednostkach bez zbędnych formalności pożyczki – chwilówki uzyskać ludzie bez dochodu – także niepracujący studenci. Podmioty te jako podstawowy warunek udzielenia pożyczki wskazują tak naprawdę ukończenie przez internautę 18 roku życia, posiadanie dowodu osobistego, czy brak zaległości w spłacie zobowiązań finansowych (brak figurowania w Krajowym Rejestrze Dłużników).

Analizowane firmy pożyczkowe promują stałych i wypłacalnych klientów

Warto również zwrócić uwagę, że regulaminy badanych pożyczek są zbudowane w podobny sposób. To oznacza, że klient przy pierwszej pożyczce uzyskuje tu stosunkowo mało środków finansowych, gdy jednak spłaci ja terminowo, może od razu aplikować o kolejne środki finansowe. Wtedy już w zdecydowanie większej kwocie. To również ważna cecha. Przykładowo, jeśli student wie, że jego nagłe problemy finansowe, mogą w przyszłości powracać, zasadne jest, aby wiązał się z jedną firmą pożyczkową. Dzięki temu wypracowuje sobie na przyszłość zdecydowanie większy limit pożyczkowy. W przypadku niektórych podmiotów (np. FILARUM, VIA SMS) również klient, który powraca, ma przyznawane upusty w prowizji za udzielenie kolejnych pożyczek. To tym bardziej przekonuje, że warto zadłużać się w jednym miejscu.

NET CREDIT I FILARUM dają więcej, ale i mają wyższe opłaty za przedłużenie terminu spłaty pożyczki

NET CREDIT i FILARUM są firmami, w których zainteresowani (studenci bez stałego dochodu) mogą już za pierwszym razem uzyskać stosunkowo wysokie pożyczki – a mianowicie rzędu 1000 zł. Każda kolejna jest już zdecydowanie większa (1500 – 2000 zł). Wadą jednak skorzystania z ofert pożyczkowych tychże podmiotów jest cennik opłat dodatkowych, a więc za przedłużenie pożyczki. Najlepiej to widać, jeśli klient decyduje się przedłużyć swój termin spłaty pożyczki na przykład o kolejne 30 dni. Wtedy przy kwocie pożyczki do spłaty (kapitał podstawowy z prowizją dla pożyczkodawcy) na poziomie około 2000 zł musi wpłacić za przedłużenie około 450 – 500 zł. Atutem jest jednak to, że zainteresowani mogą nieskończoną ilość razy wydawać dyspozycje przedłużenia terminu spłaty pożyczki, uiszczając odpowiednią opłatę. Dla porównania nie w każdej firmie istnieje taka możliwość. Przykładowo, w FERRATUM BANK, zadłużając się w ramach OFIN, klient ma ograniczone możliwości przedłużania terminu spłaty pożyczki.

Niskie opłaty za udzielenie pożyczki, pierwsza pożyczka gratis często są równoznaczne z niższym limitem pożyczkowym

Studenci zainteresowani otrzymaniem pożyczek powinni jednak mieć świadomość pewnej coraz bardziej zauważalnej tendencji. Mianowicie, wiele firm nalicza w stosunku do konkurencji mniejszą opłatę za udzielenie pożyczki, czy przedłużenie terminu jej spłaty. Znane są przypadki, gdzie pierwsza pożyczka jest darmowa. Podmioty takie jednak często udzielają pożyczek niskokwotowych. Do tego grona pożyczkodawców zalicza się VIA SMS. Tutaj pierwsza pożyczka wynosi od 100 zł do 1000 zł. Osoby bez stałego dochodu, czy z dochodem na niskim poziomie aplikujące po raz pierwszy, zwykle uzyskują kwotę około 500 zł.

Studenci są grupą potencjalnych pożyczkobiorców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej z uwagi na brak zatrudnienia i uzyskiwania samodzielnego dochodu. Osoby te dzisiaj mogą skorzystać z oferty pożyczek – chwilówek. Zwłaszcza w jednostkach, które przy ich udzielaniu nie weryfikują dochodów swoich klientów. Liderzy w udzielaniu pożyczek na takich warunkach mają jednak zróżnicowaną ofertę. Często student otrzymuje tu przy pierwszej pożyczce niewielką kwotę pieniędzy,. Natomiast gdy potrzebuje aplikować o duże sumy, musi ponosić większe koszty jej spłaty. Warto zaznaczyć, iż zdecydowanie brakuje przedmiotowego dopasowania pożyczek – chwilówek do studentów. Tak więc jedynie muszą szukać dla siebie odpowiedniej oferty wśród tzw. chwilówek ogólnych, kierowanych do każdego pełnoletniego internauty.

Dodaj komentarz