Biuro Informacji Kredytowej (BIK) opublikowało dane, z których wynika, że aż 52 proc. Polaków, którzy spłacają zobowiązania finansowe lub mają przyznany scoring, czyli ocenę punktową ich wiarygodności kredytowej może się pochwalić „doskonałą” oceną jako potencjalni kredytobiorcy. W sumie chodzi tu o blisko 7 milionów obywateli.

W bazie BIK znajdują się dane 13 milionów Polaków. Ponad połowa z nich posiada punktację scoringową na poziomie pomiędzy 80 a 100 punktów, co określa się mianem „doskonałej”. Przy jej ustalaniu bierze się pod uwagę sumienności i terminowości spłaty zobowiązań – od kart kredytowych czy zakupów na raty po kredyty lub pożyczki hipoteczne. Im lepiej radziliśmy sobie ze spłatą tych zobowiązań, tym lepszy scoring otrzymujemy i możemy łatwiej uzyskać przychylność banku przy wnioskowaniu o nowy kredyt i to na korzystnych warunkach. Kredytodawca ma bowiem większą gwarancję, że udzielony kredyt będzie spłacony bezproblemowo. Dlatego też co niektórzy biorą przed wzięciem większego zobowiązania mniejsze tylko po to, aby szybko je spłacić i zbudować sobie „dobrą historię kredytową”.

Analitycy rynku twierdzą, że obecnie powinno nastąpić zwiększenie liczby zaciąganych kredytów. 14 września 2019 roku weszła w życie dyrektywa PSD2. To ona stoi za zwiększoną liczbą komplikacji przy korzystaniu z karty czy bankowości internetowej. Jednocześnie jednak pozwala ona bankom zyskać dostęp do informacji o konsumencie z innych instytucji finansowych, co pozwoli im lepiej profilować m.in. ofertę kredytu, co skróci procedury i zwiększy konkurencję na rynku. Może na to wpłynąć także możliwość wyboru kredytu z różnych instytucji w ramach jednej bankowości internetowej.

Wysoka ocena scoringowa, jaką posiada co drugi Polak odnotowany w BIK wpłynie z pewnością na wzrost liczby tanich kredytów na rynku. Oczywiście nie w każdym przypadku zaciągnięte zobowiązanie będzie się wiązać z niewielkimi kosztami. Prócz dobrej historii kredytowej niezbędna jest zdolność do spłaty potencjalnego zadłużenia. Dopiero zatem ci z dużą liczbom punktów z BIK i wysokimi zarobkami, oraz relatywnie niewielkimi wydatkami otrzymają oferty na duże kredyty na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Dodaj komentarz