Co to jest pożyczka hipoteczna i jakie są warunki jej uzyskania

Co to jest pożyczka hipoteczna i jakie są warunki jej uzyskania

Zakup mieszkania, podróż dookoła świata czy założenie własnej działalności gospodarczej – wymagają wysokiego nakładu finansowego. Wszystko możemy zrealizować za pomocą pożyczki hipotecznej. O jakich aspektach należy pamiętać, zanim podpiszemy umowę na “realizację marzeń”?

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny?
Pomimo faktu, iż pojęcia bywają błędnie używane zamiennie, należy pamiętać o różnicach występujących pomiędzy pożyczką hipoteczną a kredytem hipotecznym. Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma zobowiązaniami finansowymi, stanowi cel przeznaczenia środków. W przypadku kredytu hipotecznego – otrzymane środki finansowe z instytucji bankowej, należy przeznaczyć na remont lub zakup nieruchomości. W momencie, gdy ubiegamy się o pożyczkę hipoteczną – środki finansowe możemy wykorzystać na dowolny cel, m.in. na dokonanie inwestycji bądź spełnienie własnych marzeń. Kolejnym różniącym aspektem, występującym pomiędzy kredytem a pożyczką, jest oprocentowanie, które jest relatywnie niższe w przypadku pożyczki. Pozostałe aspekty związane zaciągnięciem zobowiązania – są wzajemnie zbliżone tj. procedura ubiegania się o środki finansowe, zabezpieczenie w postaci nieruchomości nieobciążonej hipoteką, a także długoterminowy okres kredytowania.

Jakie warunki należy spełnić?
1. Stały dochód
Najważniejszą kwestią, podczas ubiegania się o pożyczkę hipoteczną jest zdolność kredytowa. W zależności od regulaminu banku, zostaje ona obliczona na podstawie 3-6 miesięcznego okresu wpływu na rachunek bankowy przyszłego kredytobiorcy. Podczas obliczania zdolności kredytowej, poddawane są wyłącznie regularne i opodatkowane wpływy m.in w postaci wynagrodzenia za pracę.
2. Przychody dodatkowe
Ciekawy aspekt stanowią premie oraz dodatki do wynagrodzenia. Warunkiem podstawowym do ich zaliczenia w zdolność kredytową, jest ich regularny wpływ na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pożyczkobiorcy.
3. Hipoteka – nieruchomość jako zabezpieczenie
Posiadanie nieruchomości przez potencjalnego pożyczkobiorcę, stanowi dla banku istotne zabezpieczenie pożyczki, na wypadek wystąpienia okoliczności losowych w postaci niespodziewanej utraty pracy lub zaniechania spłaty rat pożyczki.

Jakie są koszty pożyczki hipotecznej?
Oprócz całej spłaty pożyczonego kapitału, należy również doliczyć koszty związane z jego udzieleniem tj. prowizję banku oraz odsetki. Dodatkowy zakup polisy na życie oraz wykupienie ubezpieczenia nieruchomości, wpływa na obniżenie ryzyka braku spłaty, a w konsekwencji na obniżenie oprocentowania całej pożyczki.
1. Prowizja.
W zależności od banku, kształtuje się ona na poziomie od 0% do nawet 4% całego pożyczonego kapitału. Jest to koszt rozpatrzenia wniosku, dokonania analizy zdolności kredytowej.
2. Odsetki
Odsetki, czyli koszt pożyczonego kapitału – są one zależne od długości trwania pożyczki oraz wielkości kapitału. Są one konieczne, ze względu na fakt, iż wraz z upływem czasu nie będzie malała siła nabywcza pieniądza. W konsekwencji tego oprocentowanie może być zmienne oraz stałe.
3. Ubezpieczenie nieruchomości
Jest to dodatkowa gwarancja dla banku, w przypadku zaistnienia okoliczności losowych, obniżających wartość nieruchomości – ubezpieczyciel pokryje finansowo naprawę bądź rekonstrukcję tj. pożar, powódź itp.
4. Ubezpieczenie na życie pożyczkobiorcy
Gwarancja spłaty kredytu w przypadku utraty pracy lub pogorszenia się stanu zdrowia pożyczkobiorcy m.in w wyniku wypadku.
Warto pamiętać!
W przypadku przedterminowej spłaty pożyczki w całości bądź w części – bank może pobrać dodatkową opłatę, maksymalnie do 5% całej kwoty zobowiązania łącznie z odsetkami.

Zanim wybierzemy konkretny bank, w którym zadłużymy się długoterminowo – warto poświęcić czas na dokonanie analizy, przy pomocy kalkulatora pożyczek hipotecznych. Po wpisaniu wymaganych danych w postaci: kwoty, okresu spłaty itp, kalkulator obliczy nam całkowity koszt kredytu i bezstronnie pomoże w wyborze najkorzystniejszej dla nas oferty. W przypadku wątpliwych kwestii, istnieje możliwość bezpośrednich konsultacji z doradcą ds. kredytów i pożyczek hipotecznych w placówce bankowej.

Dodaj komentarz