Prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza handlowej i usługowej, wymaga od przedsiębiorcy często dysponowania własnym autem, np. dostawczym. Zakup takiego pojazdu, nawet używanego, ale w dobrym stanie technicznym, jest zwykle kosztowny. Obecnie przedsiębiorcy mają pewną alternatywę, mianowicie mogą skorzystać z leasingu. Czy to rzeczywiście dobry wybór? Czy warto leasingować auto nowe, czy może bardziej używane?

Czym jest leasing i na czym polega?

Jest to zawarcie między stronami specjalnej umowy leasingowej. Na jej mocy leasingodawca użycza dany przedmiot leasingu (np. pojazd) do użytkowania leasingobiorcy, który bierze na siebie wypełnianie określonych obowiązków. Leasing jest obecnie na rynku realizowany w dwóch postaciach, tj. jako leasing finansowy, jak i leasing operacyjny. Leasing operacyjny polega na tym, że umowa leasingu jest zawierana na przynajmniej 40% czasu amortyzacji przedmiotu, korzystający z przedmiotu leasingu (leasingobiorca) jest zobligowany do uiszczania rat leasingowych wraz z opłatą wstępną, która rozpoczyna korzystanie z leasingu. Koszt leasingu w postaci podatku VAT w przypadku leasingu operacyjnego jest doliczany sekwencyjnie do poszczególnych rat leasingowych. W przypadku leasingu operacyjnego możliwość wykupienia np. leasingowanego pojazdu na własność przedsiębiorcy jest możliwa, ale zdeterminowana zawsze okresem wykupu, czy stawką amortyzacji takiego pojazdu. Inaczej wygląda leasing finansowy. Przede wszystkim dlatego, że umowa takiego leasingu musi być zawarta ta okres powyżej 12 miesięcy. Podatek VAT od leasingu jest w tym przypadku płatny z góry. Natomiast przy uiszczeniu ostatniej raty w leasingu finansowym leasingobiorca staje się pełnoprawnym właścicielem rzeczy leasingowanej.

Co przemawia za korzystaniem w przedsiębiorstwie z leasingu samochodu?

Patrząc na najczęściej wymieniane zalety skorzystania z leasingu, należy odnotować, że do ich grona zalicza się:

 • Zalety organizacyjne: dzięki leasingowi Przedsiębiorca może uzyskać już w pierwszych dniach swojej działalności potrzebne auto, kiedy nie dysponuje środkami finansowymi na jego samodzielne nabycie;
 • Zalety strategiczne: Przedsiębiorca mając leasingowane auto, może sprawnie realizować swoje cele strategiczne, rozwojowe już od pierwszych chwil aktywności;
 • Zalety ekonomiczne: Przedsiębiorca mając leasingowane auto, nie ponosi już kosztów, związanych np. z najmowaniem przewoźnika dla swoich potrzeb, czy płaceniem za pożyczenie samochodu w profesjonalnych wypożyczalniach;
 • Zalety podatkowe: Przedsiębiorcy, którzy korzystają z leasingu, mają pewne preferencje podatkowe, jak np. uwzględnienie wysokości płaconej raty leasingowej w pomniejszeniu podstawy ich opodatkowania;
 • Inne zalety: Skorzystanie z leasingu to również w wielu przypadkach uzyskanie od Leasingodawcy także fachowego wsparcia, np. w dziedzinie doradztwa zarządczego, podatkowego, czy uzyskanie innych produktów z jego oferty na preferencyjnych warunkach.

Leasing auta nowego, czy używanego w praktyce?.

Kiedy Przedsiębiorca będzie już zdeterminowany, że chce skorzystać z leasingu auta, staje przed nie lada wyzwaniem, musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce brać w leasing pojazd nowy, czy może używany. Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, które rozwiązanie jest lepsze, nie jest możliwa. Odpowiedź na to pytanie, zwykle będzie miała charakter indywidualny, zdeterminowany tym, jaka jest sytuacja, plany rozwoju przedsiębiorstwa przyszłego leasingobiorcy, jakie chce on ponosić miesięczne koszty związane z uiszczeniem raty leasingowej. W świetle tego należy przyznać, że:

 • wzięcie w leasing auta nowego będzie lepsze dla Przedsiębiorców, którzy:
 1. chcą mieć bardzo sprawny, wydajny pojazd;
 2. nie dopuszczają w perspektywie najbliższych przynajmniej kilku lat ponoszenia dodatkowych wydatków, związanych z naprawą takiego pojazdu;
 3. nie ma dla nich znaczenia, jakiej wysokości ratę leasingową będą podnosić, oszczędność w racie w wysokości 100-200 PLN nie jest dla nich znacząca;
 4. chcą eksploatować leasingowane auto przez dłuższy okres, np. 10 lat.
 • wzięcie w leasing auta używanego będzie lepsze dla Przedsiębiorców, którzy:
 1. chcą eksploatować leasingowane auto przez raczej krótki okres czasu, np. 2 lata;
 2. są gotowi do prowadzenie ewentualnych napraw pojazdu;
 3. planują wykorzystywać leasingowany pojazd jedynie incydentalnie, nie zależy im na posiadaniu bardzo wydajnego, sprawnego pojazdu;
 4. oczekują ponoszenia, jak najmniejszych kosztów, związanych z leasingiem pojazdu, tj. możliwe najmniejszej raty leasingowej.

Jak więc widać leasing auta używanego będzie rozwiązaniem tańszym, ale leasingobiorca musi mieć świadomość, że nabywa wtedy do użytkowania auto o stosunkowo krótszym czasie jego docelowego wykorzystania, jak i ze zwiększonym prawdopodobieństwem, że pojazd będzie wymagał przeprowadzenia remontu.

Gdzie wybrać leasing?

Przed poszukiwaniem odpowiedniej oferty leasingu, zasadne jest dokonać analitycznego rozpoznania, jakie oferty są dostępne na rynku. Obecnie te najbardziej zasługujące na wyróżnienie to:

 • oferty leasingu oferowane przez Banki, np. Auto Leasing Mobilny Banku PKO, Leasing operacyjny, finansowy lub zwrotny Raiffeisen Polbank, Leasing Operacyjny i Finansowy Alior Banku, czy Leasing środków transportu Bank BPS;
 • oferty leasingu oferowane przez wyspecjalizowane jednostki, np. Europejski Fundusz Leasingowy, Leasing samochodowy Net4Car, VB Leasing.

Warto też przed wyborem tej jedynej oferty leasingu, zapoznać się z aktualnymi rankingami, dostępnymi na wielu portalach finansowych, poświęconymi właśnie zestawieniu najrzetelniejszych firm, świadczących leasing.

Jak więc widać, leasing to szczególnie dogodne rozwiązanie dla Przedsiębiorców, którzy chcą zakupić własny pojazd, a nie dysponują samodzielnie odpowiednimi środkami na jego nabycie. Leasing jest atrakcyjny zarówno w postaci finansowej, jak i operacyjnej. Wybór leasingu auta nowego, choć jest droższy, wiąże się z obowiązkiem uiszczenia wyższych rat leasingowych, ma swoje zalety. Przedsiębiorca ma większe szanse na to, że obejmie do dyspozycji pojazd wysokiej jakości, sprawny, wydajnie działający, nie wymagający nakładu finansowego na jego naprawy.

Dodaj komentarz