Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa istnieje na polskim rynku od wielu lat, jednakże nie przestaje zmieniać oraz rozwijać swojej oferty, aby móc sprostać jak największej ilości oczekiwań. Towarzystwo wchodzi w skład koncertu, który jest absolutnym faworytem w Europie Środkowo – Wschodniej.

UBEZPIECZENIE SAMOCHODU
OC – ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Autocasco – ochrona w przypadku uszkodzenia, utraty bądź zniszczenia samochodu.
Assistance – specyfiką tego ubezpieczenia jest bezpośrednia oraz profesjonalna pomoc w sytuacji nieprzewidzianych wypadków na drodze.
NNW – ochrona życia oraz zdrowia dla ubezpieczonego oraz całej rodziny na skutek nieszczęśliwego wypadku.
Ochrona Prawna – chronienie ubezpieczonego w związku z trudnościami w zakresie prawa związanymi z posiadaniem oraz korzystaniem z samochodu.
Ochrona zniżki – ubezpieczenie zapewnia zachowanie zniżek w OC oraz AC nawet w sytuacji spowodowania wypadku.
Ubezpieczenie szyb – w skład tego ubezpieczenia zaliczamy wymianę bądź naprawę zarówno uszkodzonych, jak i zniszczonych szyb.
Ubezpieczenie opon – wykonanie oraz opłacenie pomocy assistance w sytuacji uszkodzenia zarówno kół, jak i opon oraz dętek w samochodzie, nie wiąże się to z utratą zniżek OC oraz AC.
Ubezpieczenie bagażu – ochrona rzeczy osobistych znajdujących się z pojeździe zarówno przed zniszczeniem, jak również kradzieżą.
BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkód) – ubezpieczenie dotyczy sytuacji uszkodzenia samochodu przez osoby trzecie, które posiadają ubezpieczenie w innym zakładzie, gdzie Compensata zajmie się wszystkim oraz wypłaci odszkodowanie z tego tytułu.
AC Mini – rekomenduje się to ubezpieczenie dla pojazdów dziesięcioletnich i starszych, pokrycie kosztów za naprawę w sytuacji kolizji.
GAP – ubezpieczenie wypłata różnicę jaka występuje pomiędzy wartością początkową pojazdu a bieżącą ceną rynkową.
Każde z dodatkowych ubezpieczeń może wzbogacić ofertę OC oraz AC.

UBEZPIECZENIE MOTOCYKLE
Pakiet Motocykle – pakiet zawiera ochronę odpowiedzialności cywilnej, AC, ochronę skutków nieszczęśliwych wypadków, assistance, a także dodatkowe funkcje.

UBEZPIECZENIA NNW
NNW Indywidualne – pomoc finansowa w sytuacji uszkodzenia ciała oraz śmierci.
NNW Szkolne – ubezpieczenie skierowane zarówno dla uczniów, jak również pracowników placówek oświaty, pomoc finansowa na skutek nieszczęśliwych wypadków.

UBEZPIECZENIE DOM I MIESZKANIE
Compensa Rodzina – ubezpieczenie majątkowe oraz osobowe dla domowników, ochrona zarówno budynków i garaży oraz zdrowia i życia osób zamieszkujących tam w sytuacji nieszczęśliwych wypadków.
Compensa Mój Dom II – ubezpieczenie zapewnia pomoc w przypadku wszystkich ryzyk.

UBEZPIECZENIE ZDROWIE
Compensa Zdrowie – ekspresowy, bezgotówkowy oraz bez limitu dostęp do pomocy lekarskiej oraz możliwość korzystania z prywatnych badań specjalistycznych.
Compensa Multi Zdrowie – nielimitowany oraz bezgotówkowy dostęp do wybranych placówek specjalistycznych oraz opłacenie wydatków związanych z wizytą w innej placówce.
Zasiłek szpitalny – wypłata odszkodowania za każdy dzień spędzony w szpitalu. W sytuacji pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku – odszkodowanie wypłacane jest podwójnie.
Świadczenie operacyjne – wypłacenie odszkodowania za wykonaną operację, która może być spowodowana zarówno chorobą, jak i nieszczęśliwym wypadkiem.

UBEZPIECZENIA ŻYCIE
Compensa IKZE – indywidualne ubezpieczenie z dodatkowym funduszem kapitałowym.
Gwarancja Ochrona Optima – ochrona ubezpieczonego oraz rodziny od nieprzewidywalnych sytuacji losowych.
Gwarancja Renta – większe dochody w momencie zakończenia pracy zawodowej oraz ochrona przed nieprzewidywanymi sytuacjami losowymi. Renta jest wypłacana do momentu zakończenia życia.
Gwarancja Komfort – specyfiką ubezpieczenia jest wypłacenie kapitału na zakończenie umowy, a także ochrona od wydarzeń losowych.
Compensa Prestiż Nova – ubezpieczenie zawiera fundusz kapitałowy, a jego rolą jest długoterminowe oszczędzanie, a także ochrona od wydarzeń losowych.
Flexi Plus – ubezpieczenie zawiera fundusz kapitałowy, który wzbogacony jest o składkę jednorazową.
Między Nami – chronienie zarówno życia, jak i zdrowia, gdzie składki nie ulegają zmianie, a kwoty wypłacanych świadczeń są do nich jak najbardziej adekwatne.
Prywatna Emerytura – większe dochody w momencie końca pracy zawodowej oraz ochrona od wydarzeń losowych. Renta wypłacana jest do momentu zakończenia życia przez ubezpieczonego.

UBEZPIECZENIA PODRÓŻ
Compensa Voyage – pomoc finansowa w sytuacji nieprzewidywalnych wydarzeń na wakacjach – obejmuje zarówno chorobę, wizytę w szpitalu, jak również kradzież rzeczy osobistych.

UBEZPIECZENIE ROLNE
OC Rolników.
Ubezpieczenie budynków rolnych.
Ubezpieczenia dobrowolne.

UBEZPIECZENIA DLA FIRM
Małe i średnie przedsiębiorstwa:
Mienie i OC.
Życie.
Zdrowie.
Podróż Służbowa.
Korporacje:
Mienie i utrata zysku.
Maszyny, urządzenia i elektronika.
Budowa i montaż.
Transport.
OC działalności.
Życie.
Zdrowie.
Podróż służbowa.

KONTAKT
Główna siedziba:
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Telefon: 801 120 000 oraz +48 22 501 61 00
Email: centrala@compensa.pl
W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań można skorzystać z numeru podanego powyżej w godzinach 7:30 do 18:00 od poniedziałku do piątku.
Z kolei w przypadku zaistniałych szkód można to czynić przez 7 dni w tygodniu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
Szkody można zgłaszać również mailowo:
Szkody z tytuły samochodu, mienia, NNW oraz OC – zgłoszenie.compensa.pl
Szkody z tytuły ubezpieczenia na życie – zgłoszenie_zycie.compensa.pl
Informacje oraz niezbędna dokumentacja do zgłoszonej szkody – szkody@compensa.pl