Coraz niższe raty kredytów hipotecznych

Coraz niższe raty kredytów hipotecznych

Jak donosi serwis internetowy poradnikinwestowania.pl, możemy się spodziewać dalszych obniżek wysokości rat kredytów hipotecznych. Ma to związek z decyzjami o obniżkach stóp procentowych podjętymi przez Radę Polityki Pieniężnej.

Od wakacji można było zaobserwować już 8 procentowy spadek wysokości rat złotówkowych kredytów hipotecznych. Wygląda na to, że ta tendencja się utrzyma.

Obniżki stóp procentowych cieszą kredytobiorców, gdyż wraz z tym spada stawka WIBOR przy kredytach hipotecznych ale nie jest to najlepsza wiadomość dla posiadaczy lokat, których zyski spadną wraz ze spadkiem stóp procentowych.

Wg obliczeń serwisu poradnikinwestowania.pl stawka WIBOR 3M zaczęła spadać z poz. 5,13 %, do tej pory obniżka wyniosła 80 punktów bazowych, czyli 0,8 pkt. proc. i cały czas spada. W praktyce oznacza to, że przykładowa rata kredytu zaciągniętego na 30 lat, z marżą 1,6 p.p. będzie mniejsza o 52 zł (8%) na każde 100 tys. zł. zadłużenia. Jak łatwo obliczyć, przy kredycie na 300 tys. będzie to 157 zł zaoszczędzone w skali miesiąca.Trend ten powinien się utrzymać, tak przynajmniej wynika z zapowiedzi szefa Rady Polityki Pieniężnej Marka Belki, który na ostatnim posiedzeniu ogłosił dalsze obniżki stóp procentowych, co każdorazowo wpłynie na wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych.

Oczywiście każdy bank wylicza oprocentowanie wg własnych procedur, także zmiana WIBOR nie zawsze przekłada się w rzeczywistości tak, jak w przytoczonym powyżej przykładzie. Banki zgodnie ze swoimi wewnętrznymi zasadami mogą aktualizować oprocentowanie częściej lub rzadziej, np. co kilka miesięcy. Dotyczy to też samej wysokości zmiany, jeśli jest poniżej pewnego poziomu to też może nie zostać uwzględniona. To są szczegóły, które powinny być zapisane w umowie kredytowej zawartej z bankiem.

 

KWOTA KREDYTURATA PRZY
WIBOR 3M=5,13%
RATA PRZY
WIBOR 3M=4,33%
100 000 zł647 zł595 zł
200 000 zł295 zł1190 zł
300 000 zł1942 zł1785 zł
500 000 zł3236 zł2975 zł

Dodaj komentarz