Związek Banków Polskich przepytał działające na terenie naszego kraju instytucje bankowe na temat największych zagrożeń dla ich sektora. Jak się okazało najwięcej obaw w tej branży budzi zmienność prawa – tak zadeklarowało 25 proc. przebadanych.

Nieco mniej obaw jest związanych z wpływem polityki na bankowość (20 proc.) oraz kredyty udzielane we frankach szwajcarskich i możliwe rozwiązania pomocowe dla kredytobiorców walutowych (17 proc.) Wśród innych zagrożeń wymieniono: cyberprzestępczość (13 proc.), niestabilna sytuacja ekonomiczna w Polsce i na świecie (11 proc.), możliwe upadłości instytucji finansowych (8 proc.) czy parabankowych (6 proc.).

Sondaż przeprowadzono w dniach 9-20 września 2009 r. i obejmował on także zagadnienia dotyczące czynników, które mają pozytywny wpływ na tę branżę. W tym zestawieniu wymieniono m.in. innowacyjne technologie i produkty (32 proc.) oraz rozwój gospodarczy kraju (20 proc.).

Według przebadanych na rynek bankowy mogą w niedalekiej przyszłości pozytywnie wpłynąć innowacyjne technologie i produkty (32 proc.) oraz rozwój gospodarczy kraju (20 proc.). Kolejne pozycje na tej liście zajął: spadek bezrobocia (11 proc.), stabilność systemu bankowego (9 proc.), wzrost liczby osób korzystających z banków (8 proc.), a także zaufanie zbudowane wobec klientów (8 proc.).

ZBP zapytał również ankietowanych o największe plusy polskiego sektora bankowego. Okazało się, że jest to przede wszystkim stabilność/dobra sytuacja finansowa banków (43 proc.). Na podium znalazło się też bezpieczeństwo, wynikające z działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (26 proc.) oraz konkurencyjność ofert, innowacyjność (18 proc.).

Obawa bankowców, co do zmian prawnych w Polsce podkreślona została także przy wyzwaniach dotyczących przyszłego roku. Największym z nich jest biurokracja i nadmiar przepisów (34 proc.). Jest to też najsłabsza strona tego sektora w naszym kraju. 17 proc. wskazało, że jest nim problem kredytów we frankach szwajcarskich oraz wpływy polityczne. 15 proc. ankietowanych uznało, że główną bolączką są wysokie opłaty za usługi bankowe.

Dodaj komentarz