Jeszcze niedawno krajowe banki miały zupełną swobodę pod względem wysokości prowizji pobieranych za wcześniejszą spłatę kredytów mieszkaniowych. Sytuacja zmieniła się wraz z wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym. Warto jednak pamiętać, że ten akt prawny ogranicza prowizje za wcześniejszą spłatę tylko w przypadku kredytów udzielonych po 21 lipca 2017 r. Postanowiliśmy sprawdzić, ile może kosztować nadpłata wcześniej zaciągniętych kredytów mieszkaniowych.

Niektóre banki już 5 lat temu nie pobierały prowizji za nadpłatę

Polski rynek kredytów mieszkaniowych liczy już sobie ponad 20 lat. Właśnie dlatego nie sposób przeanalizować wszystkich stawek prowizji za wcześniejszą spłatę (prowizji rekompensacyjnej), które krajowe banki stosowały przez te lata. W ramach przykładu, wybraliśmy archiwalne stawki prowizji rekompensacyjnej, które można znaleźć w umowach kredytów hipotecznych z II kw. 2014 r. Nasza analiza pokazuje, że pięć lat temu polityka banków dotycząca prowizji za wcześniejszą spłatę była mocno zróżnicowana.

Dwa skrajne przykłady sprzed pięciu lat to Bank Pocztowy niepobierający prowizji rekompensacyjnej (zobacz poniższa tabela) i BOŚ Bank, który za wcześniejszą spłatę w każdym czasie inkasował 2,00% nadpłacanej kwoty (minimum 200 zł). Warto dodać, że w II kw. 2014 r. prowizji rekompensacyjnej standardowo nie naliczał Bank Zachodni WBK. Analiza poniższego zestawienia wskazuje, że wiele banków zarezerwowało sobie prawo do pobierania prowizji za wcześniejszą spłatę tylko przez pierwsze 3 lata – 5 lat kredytowania. Taka sytuacja oznacza możliwość bezprowizyjnego nadpłacania swojej „hipoteki” po upływie umownego okresu. Generalnie rzecz biorąc, osoby posiadające kredyt mieszkaniowy dłużej niż 5 lat, zwykle mogą go nadpłacić bez dodatkowej prowizji. Warto jednak zajrzeć do umowy kredytowej oraz jej załączników i sprawdzić, czy bank nie zarezerwował sobie możliwości pobierania prowizji rekompensacyjnej w całym okresie kredytowania.

Beneficjenci programu MdM muszą uważać na wartość nadpłaty

Szczególna sytuacja w kontekście nadpłat dotyczy beneficjentów programu Mieszkanie dla Młodych. Część takich osób zaciągnęła swoje zobowiązanie jeszcze przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym. Wspomniana ustawa ujednoliciła stawki prowizji rekompensacyjnej. Jeżeli kredyt mieszkaniowy (nie tylko z programu MdM) został zaciągnięty po 21 lipca 2017 roku, to prowizja rekompensacyjna może być pobierana tylko przez pierwsze 3 lata kredytowania. Ustawowy limit wysokości takiej prowizji wynosi 3,00% nadpłaty. Prowizja rekompensacyjna nie może również przekroczyć równowartości odsetek utraconych przez bank w ciągu kolejnego roku od nadpłaty. Warto jednak pamiętać, że ustawa o MdM przewiduje inny ważny termin wynoszący 5 lat. Beneficjent programu Mieszkanie dla Młodych, który przed upływem 5 lat łącznie nadpłaci kwotę przekraczającą wartość otrzymanej dopłaty do wkładu, będzie musiał zwrócić część tej państwowej pomocy. Takie ograniczenie nie dotyczy umów o kredyt z MdM – u podpisanych przed 1 września 2015 r.

Kredyty hipoteczne: przykładowe prowizje rekompensacyjne dla umów zawartych w II kw. 2014 r.

Nazwa banku

Poziom prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego

Alior Bank

Wcześniejsza spłata kredytu przed upływem trzech lat od daty jego uruchomienia: 1,50% spłacanej kwoty, min. 100 zł.

Bank BGŻ

Standardowa stawka: 2,00% spłacanej kwoty, min. 100 zł. Stawka dla kredytów z programu MdM: 3,00% spłacanej kwoty, min. 100 zł.

Bank BPS

Wcześniejsza spłata kredytu do 5 lat od podpisania umowy: 2,00% spłacanej kwoty. Prowizja jest pobierana, gdy suma nadpłat przekracza 300 zł miesięcznie.

Bank Pocztowy

Brak prowizji za przedterminową spłatę kredytu.

BOŚ Bank

2,00% nadpłacanej kwoty kredytu, min. 200 zł.

BZ WBK

Dla kredytu ze zmiennym oprocentowaniem – 0,00% lub wartość określona w umowie.

Citi Handlowy

Prowizja za wcześniejszą spłatę (całkowitą lub częściową) w ciągu trzech pierwszych lat od daty uruchomienia kredytu: 2,00% spłacanej kwoty.

Credit Agricole

Prowizja za wcześniejszą spłatę (całkowitą lub częściową wynoszącą powyżej 10% aktualnego zadłużenia) – 1,00% kwoty przekraczającej 10% aktualnego zadłużenia.

Eurobank

Prowizja za wcześniejszą spłatę (całkowitą lub częściową) w pierwszych trzech latach (począwszy od dnia płatności pierwszej raty) – 3,00% nadwyżki przekraczającej 30% początkowego kapitału kredytu.

Getin Noble Bank

Prowizja za częściową lub całkowitą spłatę w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku kredytowania: odpowiednio 5,00%, 4,00%, 3,00%, 2,00% lub 1,00% spłacanej kwoty.

ING Bank Śląski

Prowizja za wcześniejszą spłatę (całkowitą lub częściową) przed upływem pierwszych trzech lat od daty uruchomienia kredytu – 2,00% spłacanej kwoty, min. 200 zł. Prowizja za pierwszą nadpłatę nie jest pobierana jeśli klient zwraca do 50% pożyczonej kwoty.

mBank

Całkowita spłata przed upływem trzech pierwszych lat kredytowania – 2,00% spłacanej kwoty.

Millennium Bank

Prowizja za wcześniejszą spłatę (częściową lub całkowitą), gdy przed upływem czterech pierwszych lat klient zwrócił ponad 30% pożyczonej kwoty – 2,00% sumy nadpłat z czterech lat.

Pekao S.A.

Prowizja za wcześniejszą spłatę: całkowitą – 2,00% spłacanej kwoty, min. 200 zł, częściową (powyżej 10% kredytu w danym roku) – 2,00% spłacanej kwoty, min. 200 zł

PKO BP

Prowizja za wcześniejszą spłatę: całkowitą – 2,00% spłacanej kwoty, min. 200 zł, częściową (w ciągu pierwszych trzech lat od daty uruchomienia kredytu) – 1,50% spłacanej kwoty

Źródło: opracowanie własne Kalkulator.pl

Dodaj komentarz