Końcówka 2015 roku na wielu płaszczyznach dała się poznać jako czas narastającego zadłużenia. Nie tylko jednak w sferze finansów publicznych, ale również i prywatnych. Polacy zdecydowanie nie tylko zaciągali nowe kredyty, chwilówki, ale także doświadczali problemów ze spłatą już wcześniej zaciągniętych zadłużeń. Szereg osób w takich realiach chętniej podjęło decyzję o zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego. Równie jednak było popularne i spore zainteresowanie skorzystanie z restrukturyzacji, która dzisiaj w zasadzie znajduje się w ofercie większości banków.

Czym jest restrukturyzacja zadłużenia?

Jak już samo to określenie wskazuje jest zmianą struktury. W przypadku zadłużenia, kredytów zmianą struktury tak naprawdę zobowiązania finansowego. W momencie, gdy zainteresowani decydują się restrukturyzować swoje zadłużenie, decydują się na nowe warunki jego spłaty. Nowe, ale i właściwsze, czyli lepiej dopasowane do ich aktualnej sytuacji życiowej. Dla wielu restrukturyzacja jest jedyną alternatywą dla klienta, w momencie, gdy jest niewypłacalny, a zależy mu jednak na uniknięciu stosowania wobec niego działań windykacyjnych. Stąd najczęściej restrukturyzacja jest stosowana wtedy, gdy klient banku posiada przeterminowane zobowiązanie finansowe. Restrukturyzacja zadłużenia, jak pokazuje praktyka, przyjmuje odmienne postacie. Najpowszechniejsza jednak zdecydowanie jest:

 • zmiana okresu i sposobu spłaty zadłużenia,
 • zmiana wysokości oprocentowania,
 • odroczenie kosztów obsługi zadłużenia,
 • zbudowanie rat balonowych, czyli np. najbliższe wymagalne raty kredytu są anulowane, a ostatnie raty kredytu wymagalne w przyszłości będą odpowiednio z tego tytułu zwiększone,
 • konwersja długu,
 • czy nawet doprowadzenie do skonsolidowania dwóch zadłużeń w jedno, jak i ustalenie nowych parametrów tak stworzonego kredytu.

Kiedy i dla kogo skorzystanie z restrukturyzacji zadłużenia jest opłacalne?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się bardzo prosta. Jest to rozwiązanie właściwe dla prawie dwóch milionów Polaków, którzy mają problemy z terminowym uregulowaniem swojego zobowiązania finansowego. Tego typu zaległości w ujęciu sumarycznym rocznie opiewają na kwotę nawet kilku miliardów złotych. W szczególności jednak wnioskowanie o restrukturyzację zadłużenia jest zalecane wszystkim klientom banków, którzy są zadłużeni na bardzo wysokie kwoty. Wówczas działania windykacyjne, a w szczególności naliczanie odsetek karnych za opóźnienie, jest szczególnie dotkliwe. Ponadto jednak restrukturyzacja zawierana w drodze porozumienia między bankiem, a Klientem ma rozliczne zalety również i dla instytucji bankowej. Organizowanie, prowadzenie działań windykacyjnych Klienta jest również dla takich podmiotów kosztowne, jak i czasochłonne. W momencie, gdy dochodzi do ustalenia nowych warunków spłaty, odpowiednio dopasowanych do indywidualnej sytuacji Klienta, zdecydowanie tego typu sytuacji udaje się uniknąć. Warto wreszcie zwrócić uwagę, że sytuacja indywidualna Klienta banku może od dnia podpisania umowy diametralnie się zmienić w trakcie spłacania danego zobowiązania finansowego. Stąd szczególnie istotne jest, aby np. w nagłych przypadkach losowych klienci banków mieli również alternatywne zmodyfikowanie warunków spłaty zobowiązania finansowego. Restrukturyzacja kredytu zdecydowanie jest takim rozwiązaniem.

Czy skorzystanie z restrukturyzacji kredytu jest rzeczywiście proste?

Analiza ofert kredytowych pokazuje, że większość banków zdaje sobie sprawę z tego, iż ich Klienci, nawet Ci najlepiej rokujący w danym momencie, w przyszłości mogą mieć problemy z wypłacalnością. W związku z powyższym, w swojej ofercie posiadają różne rozwiązania, w tym także i restrukturyzację zadłużenia. Spory jednak odsetek instytucji bankowych skorzystanie z restrukturyzacji obwarowuje restrykcyjnymi warunkami, jak na przykład brak dotychczasowych zaległości w spłacie rat kredytowych. Oczekuje się tu, aby Klient bez względu na to, jakie ma zadłużenie, realnie jednak, aplikując o restrukturyzację, wykazał swoją sytuację finansową, ale i perspektywy w przyszłości. Decyzja o przeprowadzeniu restrukturyzacji zadłużenia Klienta musi być podparta podstawami merytorycznymi, czyli tym, że rzeczywiście losowo, tymczasowo sytuacja finansowa Klienta jest zła, ale w przyszłości są wyraźne rokowania na jej poprawę. Nie jest jednak tak, że decyzja o restrukturyzowaniu zadłużenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania weryfikacyjnego, bo oczywiście go wymaga. Co więcej, wnioskujący jest zobligowany dostarczyć także szereg różnych dokumentów.

Jak aplikować, a ile kosztuje skorzystanie z restrukturyzacji zadłużenia?

Właściwe skorzystanie z restrukturyzacji zadłużenia wymaga tak naprawdę dopełnienia kilku formalności. Przede wszystkim jest to:

 •  skompletowanie dokumentów,
 • złożenie wniosku kredytowego,
 • pozostawanie w stałym kontakcie z Bankiem, jak i informowanie go o aktualnej sytuacji finansowej.

Dokumenty, które muszą złożyć zainteresowani, dzielą się na kilka kategorii. Przede wszystkim są do wszelakie dokumenty, za pośrednictwem których możliwe jest wskazanie:

 • aktualnej sytuacji finansowej Klienta,
 • przyszłej, prawdopodobnej jego sytuacji finansowej,
 • poziomu jego zadłużenia,
 • wartości dóbr, które są podstawą zadłużenia, czy zabezpieczenia zadłużenia, np. dokumenty wskazujące na wartość nieruchomości, na którą był udzielany Klientowi kredyt hipoteczny,
 • przyczyn jego tymczasowej, ale przejściowej trudnej sytuacji finansowej,
 • innych zdarzeń, czynników, które mogą mieć chociażby pośredni wpływ na jego sytuację finansową, czy zasadność restrukturyzowania zadłużenia Klienta.

Koszty natomiast skorzystania z restrukturyzacji w danej instytucji finansowej kształtują się w sposób bardzo różny. Najczęściej jednak są to opłaty związane z wykonaniem ze strony pracowników banku aneksu do poprzedniej wersji umowy kredytowej. W wielu przypadkach muszą być ze strony instytucji bankowej przeprowadzone szczegółowe działania inspekcyjne, za to również Klient, wnioskujący o restrukturyzację, jest zobowiązany zapłacić. Koszty te więc zwykle zamykają się w kwocie kilkuset złotych. Nierzadko jednak, gdy restrukturyzacją ma być dla przykładu objęta spłata kredytu hipotecznego, obligatoryjne jest przeprowadzenie wewnętrznych wycen. Koszty ich wykonana przez profesjonalnych rzeczoznawców majątkowych również wpisuje się na stronę Klienta. Co więcej, zainteresowani wyżej wymienione koszty działań restrukturyzacyjnych, muszą uiścić bardzo szybko. Nierzadko już w terminie, kiedy przypada płatność pierwszych rat kredytu już po przeprowadzeniu jego restrukturyzacji.

Banki coraz silniej restrukturyzacje wprowadzają jako element swojej oferty w kampaniach marketingowych

Widać wyraźne, że coraz więcej instytucji bankowych silnie eksponuje w swojej ofercie dla Klienta działania restrukturyzacyjne. Przede wszystkim jest to prezentowane jako element silnego dopasowania oferty do indywidualnej sytuacji Klienta. Banki wskazując na możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji przede wszystkim punktują, że są elastyczne, jak i rozumieją swoich Klientów. W wielu bankach taka oferta to również przejaw zagwarantowania Klientowi, że zadłużając się w danej placówce, rzeczywiście poniesie niewielkie ryzyko. Gdy bowiem jego sytuacja finansowa się zmieni, przysługuje mu możliwość występowania o zmianę warunków spłaty danego zadłużenia. Ważne jest jednak, by Klient jak najwcześniej sygnalizował swoją sytuację finansową, czy możliwe problemy z terminowym spłacaniem zadłużenia. Praktyka pokazuje, że Klienci uzyskują zdecydowanie korzystniejsze warunki restrukturyzacji w momencie, gdy szybko o to występują. Udaje się im nawet w takich przypadkach uzyskać jednocześnie kilka preferencyjnych dla siebie rozwiązań, jak na przykład ustalenie indywidualnego harmonogramu spłat, czy czasowe zawieszenie, bądź wydłużenie terminu spłaty rat kredytowych.

Co wybrać jako alternatywę dla restrukturyzacji zadłużenia?

Nie każdemu jednak Klientowi udaje się uzyskać restrukturyzację zadłużenia. Na forach internetowych nie brak kazusów, gdzie Internauci wskazują, że kilkakrotnie aplikowali w swoich bankach o taką możliwość bezskutecznie. W takiej sytuacji zawsze może okazać się rozsądniejsze występowanie do banku o inne rozwiązania, jak na przykład:

Skorzystanie z wakacji kredytowych zwykle jest uwarunkowane tym, czy Klient w swojej umowie kredytowej miał o nich zapis. Jeśli tak zwykle z powodzeniem może wystąpić o to, by dla przykładu w ciągu najbliższych kilku miesięcy nie wpłacać rat kredytu. Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego jest już bardziej dostępne. Przede wszystkim mogą o to aplikować wszyscy Klienci. Jest to wzięcie nowego kredytu, z którego środki są przekazywane na określone cele, ale w szczególności na spłatę innych zadłużeń kredytowych Klienta. Skorzystanie z kredytu konsolidacyjnego jest najbardziej opłacalne, gdy jest przeprowadzana konsolidacja wewnętrzna, czyli w tej samej instytucji bankowej Klient zaciąga kredyt konsolidacyjny, z którego środkami spłata również w tym banku uprzednio zaciągnięte inne zobowiązania finansowe. W przeciwnych wypadkach, np. zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w banku A na poczet spłaty zobowiązań Klienta w innych bankach B, C i D klienci muszą się zwykle liczyć z poniesieniem dodatkowych opłat, prowizji z tytułu takiego kredytu.

Z uwagi na powyższe, zasadne jest uznać, że restrukturyzacja zadłużenia zasługuje na uznanie jako forma rozwiązania problemów finansowych Klientów banku ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. By tak jednak się stało, zainteresowani najlepiej, by jak najwcześniej o to wystąpili. Wykazanie, że dotychczas osoba aplikująca o restrukturyzację spłacała środki zadłużenia terminowo, jest gwarancją tak naprawdę jej otrzymania. Klienci, którym jednak nie udało się skorzystać z tego rozwiązania, zawsze mogą wystąpić o inne, alternatywne. Oferta kredytów konsolidacyjnych jest również w większości ofert banków. Dobrym zabezpieczeniem na poczet problemów ze spłatą zobowiązania finansowego w przyszłości jest także zadbanie, by w umowie kredytowej była odnotowana możliwość aplikowania o wakacje kredytowe.

Dodaj komentarz