Jednym z czynników, który może o tym zadecydować, są nowe przepisy dotyczące wyczerpywalności sum gwarancyjnych z OC, które niedawno podpisał prezydent. Jak bardzo prawdopodobny jest wzrost cen? Co skłania ekspertów do takich przewidywań, a co każe przypuszczać, że za ubezpieczenie OC nie zapłacimy więcej? Jak uchronić się przed ewentualnymi wzrostami? Wyjaśniamy!

Co przemawia za wyższym OC w 2020 roku?

Kierowcy, którzy ubezpieczali swoje samochody w listopadzie i grudniu musieli zapłacić nieco więcej niż w poprzednich kwartałach roku. Część ekspertów uważa, że jest to początek nowego trendu, według którego ceny za polisę OC wzrosną w roku 2020. Jakie czynniki mogą o tym zadecydować?

W kwietniu 2016 roku Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na sytuację osób, które w latach 90. i na początku obecnego stulecia były poszkodowane w wypadkach drogowych, a należne im odszkodowania, w tym przede wszystkim rentę, wyznaczono na podstawie bardzo niskich – w porównaniu do dzisiejszych – sum gwarancyjnych. W wielu przypadkach sumy te już się wyczerpały, co sprawia, że poszkodowanym nie są wypłacane świadczenia. Nawet biorąc pod uwagę inflację, ówczesne sumy gwarancyjne były rzeczywiście bardzo niskie w stosunku do dzisiejszych i nieadekwatne do strat poniesionych przez poszkodowanych.

Dlatego w tym roku sejm i senat przegłosowały nowe prawo, zgodnie z którym poszkodowani w wypadkach drogowych, którzy nabyli swoje uprawnienia wedle starych sum gwarancyjnych, czyli przed 1 stycznia 2006 roku, zostaną objęci obecnymi sumami gwarancyjnymi, wynoszącymi 5,21 mln euro na jedno zdarzenie. Dokument podpisany niedawno przez prezydenta dotyczy jedynie wypłacanych na tej podstawie rent. Koszty poniesie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który z kolei jest finansowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe działające na polskim rynku. Jeśli ubezpieczyciele będą zmuszeni sięgnąć głębiej do kieszeni, może się to przełożyć na wyższe składki płacone przez klientów w 2020 roku.

Prognozy, według których rok 2020 będzie okresem podwyższonych składek OC odwołują się do jeszcze innych czynników. Nie można pomijać skutków inflacji i rosnących kosztów pracy. Proponowane przez towarzystwa stawki wynikają ponadto z ich sytuacji finansowej, a w ostatnim czasie da się zauważyć wzrost wartości wypłacanych odszkodowań. Może więc to oznaczać, że wkrótce ubezpieczyciele będą zmuszeni przekalkulować algorytmy, według których obliczają składki, niestety w sposób niekorzystny dla klientów.

Dlaczego składki w 2020 roku niekoniecznie wzrosną?

Jednak zapowiadane przez niektórych ekspertów podwyżki to na razie jedynie hipotezy. Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe finansują Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, odprowadzając do niego 1,3% wartości brutto każdej sprzedawanej polisy OC, dotyczącej i pojazdów mechanicznych i rolników. Szacuje się, że wdrożenie nowych przepisów będzie kosztowało około 7,4 mln zł w roku 2020, zaś do roku 2027 – w sumie 75 mln zł. Jeśli te kalkulacje okażą się zgodne z rzeczywistością, to – biorąc pod uwagę około 25 milionów polis sprzedawanych co roku na polskim rynku – stawki, które zapłacą klienci, nie powinny wzrosnąć radykalnie. Aby zobowiązać ubezpieczycieli do wyższych wpłat na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, konieczne będzie rozporządzenie ministra finansów. Na razie nic nie wskazuje, by takie zmiany miały nastąpić już w 2020 roku.

Jedyną pewną wiadomością jest natomiast podwyżka kar za nieposiadanie ważnej polisy OC, która nastąpi w styczniu. Ich wysokość jest bowiem ściśle powiązana z minimalnym wynagrodzeniem, które wzrośnie o 350 zł. Dlatego za brak ważnej polisy OC dłużej niż 14 dni zapłacimy aż 5200 zł, w przypadku zwłoki w wynoszącej od 4 do 14 dni – 2600 zł, a nie posiadając ważnej polisy maksymalnie 3 dni – 1040 zł.

Jak znaleźć najniższe OC w 2020 roku niezależnie od ewentualnych podwyżek?

Niezależnie od tego, czy składka OC w 2020 roku rzeczywiście wzrośnie, warto pomyśleć o sposobach na jej obniżenie. Najtańsze OC można znaleźć, korzystając z internetowych porównywarek gromadzących oferty wiodących towarzystw działających na polskim rynku, np. Kiosk Polis. Ubezpieczenia kupowane online są z zasady tańsze, a kalkulator pozwala zapoznać się z wieloma ofertami jednocześnie, oszczędzając nie tylko pieniądze, ale także czas. Składka OC będzie niższa, jeżeli polisa zostanie zakupiona w pakiecie wraz z ubezpieczeniem AC.

Dodaj komentarz