Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na założenie spółki z o.o. Ta forma działalności gospodarczej kusi niskimi kosztami powstania, odpowiedzialnością wspólników tylko do wniesionych udziałów czy możliwością uniknięcia płacenia składek na ZUS. Jak wszędzie jednak i tu są pewne minusy.

Taniej przez Internet, swobodniej u notariusza
Założenie spółki z o.o. może odbyć się na dwa sposoby: poprzez sporządzenie aktu notarialnego lub przez Internet (platformę ministerstwa sprawiedliwości s24). Oczywiście sposób drugi jest dużo mniej kosztowny. Wiążę się jedynie z opłatami związanymi z wpisem do KRS (ok. 300 zł). Sądy również rejestrują taką spółkę w przeciągu kilku dni. Minusem internetowego zakładania spółki z o.o. jest pozbawienie możliwości swobodnego ukształtowania warunków umowy. W tym wypadku wszystko opiera się na wygenerowanym wzorcu, w którym strony mogą dokonać jedynie minimalnych zmian.

Ze wspólnikiem czy bez?
Stosunkowo niewielki jest również kapitał zakładowy spółki, który jest potrzebny na start. Może to być najmniej 5 000 zł. Wkład ten pokrywa jedna osoba, gdy nie chcemy mieć wspólnika i decydujemy się na prowadzenie jednoosobowego podmiotu. Tutaj jednak musimy się liczyć z comiesięcznymi składkami na ZUS i NFZ. Ponadto w trakcie działalności może pojawić się szereg problemów związanych z tzw. umowami z samym sobą i koniecznością wyznaczania pełnomocników. Przykładowo, jedyny wspólnik i zarazem jedyny członek zarządu, jeżeli chciałby wynająć swojej spółce własny lokal, będzie zmuszony powołać pełnomocnika, który w imieniu spółki zawrze taką umowę. Niestety, później wszelkie aneksy do tej umowy powinny mieć już formę aktu notarialnego.

Wygodniejszym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie wspólnika. Wspólnicy nie płacą w tym wypadku składek ZUS i NFZ. Ważnym walorem spółki z o.o. jest odpowiedzialność wspólników tylko do wniesionych wkładów. Ta forma działalności doskonale może się zatem sprawdzić przy ryzykownych inwestycjach. Choć należy pamiętać, że w wypadku upadłości i niewypłacalności spółki cały majątkiem prywatnym odpowiadają członkowie zarządu.
Minusem założenia spółki wieloosobowej mogą być trudności powstałe przy sporach wspólników. Zarówno we wzorcu umownym z Internetu, jak i przy umowie w formie aktu notarialnego mogą znaleźć się zapisy, blokujące np. obydwu stronom zbycie udziałów, co może doprowadzić do sytuacji, że wspólnicy staną się ‘więźniami swojej spółki’. Dlatego tak ważne jest, aby wspólnicy dokładnie przemyśleli każdy punkt umowy jeszcze przed założeniem podmiotu.

Podatki i księgowość
Największą wadą spółek z o.o. jest podwójne opodatkowanie. Wygenerowany zysk najpierw obciążony jest podatkiem dochodowym od osób prawnych, a następnie kolejny podatek dochodowy płaci wspólnik, któremu zysk został wypłacony. Co gorsza, w przypadku spółek z o.o. konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami. Miesięczne usługi księgowe tego typu wynoszą zazwyczaj od 300 zł w górę.
Reasumując, spółkę z o.o. łatwo (i tanio) można założyć, trudno jednak w ten sam sposób ją później prowadzić. Pozostaje to zatem nadal atrakcyjna forma prowadzenia biznesu, ale raczej nie dla początkujących przedsiębiorców.

Autor: Jakub Wojas

Dodaj komentarz