Czym jest kredyt pomostowy?

Szczególnym rodzajem kredytów o jakie w Polsce mogą się starać przedsiębiorstwa (i nie tylko) są kredyty pomostowe. Od typowego kredytu firmowego różni je wiele i to niejednokrotnie na plus.

Kredyt pomostowy można postrzegać jako szczególnego rodzaju pomoc finansową, udzielaną firmom, które pozyskały dotacje unijne, ale w dalszym ciągu czekają na przelanie tych środków. Dzięki uzyskanego od banku kredytowi pomostowemu przedsiębiorstwo może zachować płynność do momentu wypłaty funduszy UE. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż choć kredyt jest oprocentowany, to firma ma gwarancję kapitału. Środki mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w ratach do momentu refundacji z Unii. Co więcej, możliwe jest przesunięcie spłaty w przypadku opóźnień w wypłacie środków unijnych, a otrzymane od banku pieniądze mogą nawet w całości pokrywać się dotacją.

Podmiotami, które są upoważnione do złożenia wniosku o kredyt pomostowy są nie tylko firmy, ale również rolnicy, jednostki samorządu terytorialnego i instytucje publiczne. Do wniosku kredytowego należy dołączyć biznesplan związany z dotowaną z Unii inwestycją, bilans zysków i strat, a także dokumenty informujące o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Procedura uzyskania takiego kredytu jest w maksymalny sposób uproszczona. O pieniądze można się starać jeszcze przed decyzją o uzyskaniu unijnej dotacji. Potem jednak na jej podstawie konieczne będzie wykonanie najczęściej proponowanego przez bank zabezpieczenia, którym jest cesja praw z umowy na dofinansowanie z funduszu UE na rzecz instytucji bankowej wraz z załączonym wekslem in blanco.

Pewną alternatywą wobec kredytu pomostowego jest kredyt inwestycyjny związany z pokryciem kosztów danej inwestycji. Bank może go przyznać niezależnie od decyzji o przyznanej dotacji unijnej, ale w odróżnieniu od kredytu pomostowego kredytobiorcy są tutaj obciążeni wysokim oprocentowaniem. Z tego też powodu ten produkt finansowy nie cieszy się popularnością wśród beneficjentów funduszy europejskich.

Pozytywna decyzja banku nie oznacza wcale, że pieniądze zostaną przelane na konto firmy czy innego dotowanego podmiotu. Przyznane środki mogą być wykorzystane do transakcji bezgotówkowych na pokrycie konkretnych wydatków związanych z inwestycją. Jest to korzystne rozwiązanie dla wielu firm, gdyż pozwala im na wpisanie tego w koszty działalności gospodarczej.

Oferta kredytów pomostowych jest zróżnicowana w zależności od banków. Wiele z nich pozwala na sfinansowanie nawet 100 procent inwestycji. Standardowo można znaleźć propozycje w wysokości 80 procent. Okresy kredytowania oscylują od kilku do nawet kilkunastu lat, z zastrzeżeniem realizacji projektu w przeciągu 5 lat. Możliwe jest skorzystanie z kilkumiesięcznych wakacji kredytowych. Co ważne, banki nie pobierają prowizji przy przyznaniu takiego dofinansowania.

Kredyt pomostowy jest zatem niezwykle korzystnym produktem, który pozwala wielu przedsiębiorstwom przetrzymać okres przejściowy między decyzją o otrzymaniu dotacji a przelaniem środków. Dzięki niemu można też szybciej zrealizować planowaną inwestycję. Przyznanie tego niezwykle atrakcyjnego kredytu jest bezpośrednio związane ze wsparciem z UE, lecz ostateczną gwarancją jest dobrze napisany biznesplan, który przekona kredytodawcę do udzielenia dofinansowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj imię