Ostatnia aktualizacja: 23 Kwietnia 2024
Najszybciej rozwijająca się usługa faktoringowa w sektorze MŚP
7 - 120 dni
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
100 000 - 15 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Faktoring dla firm SMEO
1 - 90 dni
Okres spłaty
5 minut
? od 5 minut do 24h
Czas wypłaty
400 - 2 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 miesiąc
Okres spłaty
1 godzina
? maksymalny czas 1 godzina
Czas wypłaty
1 - 1 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Faktoring dla firm Monevia
7 - 30 dni
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
1 - 300 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Faktoring dla firm FINEA
7 - 90 dni
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
500 - 200 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Wecfina - Finansowanie Zakupów
30 - 365 dni
? w miesięcznych ratach
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
1 500 - 100 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
10 - 120 dni
Okres spłaty
5 minut
Czas wypłaty
2 500 - 2 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Faktoring dla firm FaktorOne
1 - 120 dni
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
10 000 - 3 500 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Transcash - faktoring dla transportu
1 - 12 miesięcy
Okres spłaty
od 15 minut
? max do 48 godzin
Czas wypłaty
1 - 50 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Faktoring dla firm NFG
1 miesiąc
Okres spłaty
5 minut
Czas wypłaty
5 000 - 25 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Instytucje finansowe, w tym bankowe, wyróżnia profesjonalizm działania, ale i specjalizacja oferowanych produktów oraz usług. To nie dziwi, a jest wyrazem jak najlepszego dopasowania oferty do realnych potrzeb i oczekiwań klientów. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, gdzie funkcjonuje wiele unijnych programów wspiera rozwój rolnictwa, w ofercie niektórych banków zagościł również kredyt skupowy. Niestety, wciąż tylko nieliczne podmioty zdecydowały się na wprowadzenie tego produktu.

Kredyt skupowy to nie tylko środki na skupowanie płodów rolnych – na co jeszcze może być przeznaczony?

Sama nazwa -kredyt skupowy? daje podstawy, by sądzić, iż w uproszczeniu są to środki finansowe przyznawane wnioskującym na dokonanie skupu określonej kategorii produktów. Rzeczywiste przeznaczenie tego kredytu jest jednak znacznie szersze. Po pierwsze, ten typ finansowania jest udzielany na skup szeroko rozumianych płodów rolnych. Zatem, może oznaczać np. skup warzyw takich jak rzepak, czy ziemniaki, ale także odpadów z produkcji rolnej. Ponadto, kredyt ten dedykowany jest dla osób, które skupują nie tylko płody role w postaci pierwotnej, ale także ich postaci przetworzone, czyli półprodukty, a nawet gotowe przetwory z owoców i warzyw. Obecnie kredyt skupowy jest udzielany także na skup słomy, czy nasion. Co więcej, kredyt skupowy może być przydzielony także na inne czynności związane z obrotem płodami rolnymi. Tak więc, np. na sfinansowanie kosztów ich zakupienia, a potem i przechowania, gdy towary te pochodzą z nadwyżek sezonowych nabiału. Należy pamiętać o jednym bardzo ważnym ograniczeniu przy rozpatrywaniu przez banki wniosków o finansowanie. Mianowicie, nie może ono być udzielone rolnikom czy producentom wykorzystującym omawiane produkty rolne do produkcji alkoholi.

Jakie są najczęstsze warunki uzyskania kredytu skupowego?

Najczęściej, by aspirować o taki kredyt, dana osoba musi posiadać tytuł przedsiębiorcy krajowego, który zajmuje się skupowaniem, przechowywaniem, bądź przetwórstwem produktów rolnych w szerokim rozumieniu. Ponadto, podmioty takie są zobligowane w swoich czynnościach (zwłaszcza skupu) stosować ceny ustalone jako odgórne wytyczne przez Radę Ministrów. Co więcej, wnioskujący są zobligowani dostarczyć wszelakie certyfikaty potwierdzające taki status.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. liderem w udzielaniu kredytu skupowego

O ile kredyty na sfinansowanie działalności rolniczej, czy inwestycyjnej w tym filarze gospodarki, coraz częściej pojawiają się w ofertach banków, tak kredyt skupowy nadal pozostaje poza zainteresowaniem wielu banków. Niekwestionowanym liderem w wypłacaniu zainteresowanym takiego wsparcia jest  Bank BGŻ BNP Paribas S.A.. Oferta tego podmiotu wydaje się bardzo atrakcyjna dla zainteresowanych. Dlaczego? Przede wszystkim, o takie wsparcie mogą tu występować przedsiębiorcy o zróżnicowanym statusie, czyli nie tylko osoby prawne, ale i osoby fizyczne, czy nawet jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Bank ten wypłaca kredyt skupowy również w dużo szerszej ilości przypadków -nawet przedsiębiorcom, którzy skupują słomę dla celów ciepłowniczych. Co ważne, klient ma tu zapewniony bardzo elastyczny termin spłaty zaciągniętego zobowiązania. Może to zrobić w sposób jednorazowy, w systemie ratalnym lub w proporcji zależnej od wysokości stanu magazynu. Forma spłaty w dużym stopniu uzależniona jest od posiadanego zabezpieczenia zobowiązania.  Bank BGŻ BNP Paribas S.A. udziela tego kredytu również w wielu walutach, wśród nich należy wymienić: dolary amerykańskie, euro, franki szwajcarskie oraz funty brytyjskie. W przypadku innych walut należy skonsultować się z doradcą. Należy jednak pamiętać, że oprocentowanie tego zobowiązania jest zmienne w czasie.

Coraz więcej Banków Spółdzielczych wprowadza do swojej oferty kredyt skupowy – analiza wybranych ofert

Idea udzielania zainteresowanym kredytu skupowego zaczyna przyświecać bankom spółdzielczym. To nie dziwi, gdyż tego typu instytucje zwykle najsilniej desygnują swoją gotowość do finansowego wspierania szeroko rozumianego rolnictwa na preferencyjnych warunkach. Jednak oferty kredytu skupowego są w placówkach banków spółdzielczych nieco zróżnicowane. Dla przykładu kredyt skupowy w Banku Spółdzielczym w Żorach ma trzy parametry:

  • okres kredytowania: do roku,
  • oprocentowanie, zmienne, jednakże nie mniejsze jak 8%, liczone jako stopa redyskonta weksli w odniesieniu do dyskonta Narodowego Banku Polskiego,
  • prowizja na poziomie 2% wartości wypłaconego kredytu skupowego.

Podobna oferta znajduje się w Banku Spółdzielczym w Nasielsku. Tu jednak wskazuje się, iż 12-miesięczny okres kredytowania nie ma postaci ostatecznej, a w pewnych wypadkach możliwe jest jego wydłużenie nawet o kolejne 6 miesięcy. Podmiot ten dodatkowo oferuje tzw. przerwy w spłacie rat kredytowych nawet do kilku miesięcy.

Mimo propozycji banków spółdzielczych, oferta  Bank BGŻ BNP Paribas S.A. wydaje się wciąż bezkonkurencyjna

Oferta Bank BGŻ BNP Paribas S.A. wciąż pozostaje bezkonkurencyjna dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy chcą szybko dokonać transakcji zakupu interesujących ich płodów rolnych. Ponadto, propozycja ta jest również bardzo atrakcyjna dla osób ceniących sobie dogodne warunki spłaty kredytu i możliwość zawieszenia rat w przypadku niesprzyjającej koniunktury. W odniesieniu do ofert kredytu skupowego w bankach spółdzielczych,  Bank BGŻ BNP Paribas S.A. wypada korzystniej, ponieważ klienci mają zapewnione:

  • rozpatrywanie ich wniosków kredytowych w trybie natychmiastowym,
  • możliwość negocjowania finalnych warunków spłaty, co jest wynikiem konsultacji z doradcą oraz odpowiedniego dopasowania do możliwości wnioskującego,
  • elastyczność terminów spłat zaciągniętego zadłużenia. Natomiast kolejne daty uzależnione są od skuteczności wnioskującego i jego postępów w zakresie odsprzedaży zakupionych zapasów.

Warto zaznaczyć, iż kredyt skupowy jest często proponowany zainteresowanym wraz z innymi produktami, np. połączenie omawianego finansowania z faktoringiem. Wybierając taką opcję można wynegocjować korzystniejsze warunki.

Podsumowując, zasadne jest uznać, że kredyt skupowy to szczególny rodzaj wsparcia finansowego dedykowanego osobom związanym z sektorem rolnym. Nadal jednak niewiele banków decyduje się na jego wprowadzenie do swojej oferty. Liderem na tym polu zdecydowanie pozostaje  Bank BGŻ BNP Paribas S.A. To jednak nie dziwi, gdyż podmiot ten udziela go swoim klientom na bardzo preferencyjnych warunkach. Ponadto, spłata zobowiązania jest uwarunkowana tempem zbywalności zakupionych produktów rolnych przez kredytobiorców. Skorzystanie z kredytu skupowego jest wreszcie tym bardziej opłacalne, gdy wnioskujący korzysta już z innych produktów tego banku. Rozważając decyzję o złożeniu wniosku o kredyt skupowy, warto wybrać te instytucje, które oprócz preferencyjnego oprocentowania dodatkowo oferują jego udzielenie w rachunku bieżącym bez konieczności dostarczenia dokumentów dotyczących wykorzystania udzielonych środków.

Dodaj komentarz