Międzynarodowy rynek walutowy uznawany jest za najbardziej płynny rynek finansowy na świecie. Uczestniczą w nim m.in. rządy i banki centralne, banki komercyjne, inni inwestorzy instytucjonalni i podmioty finansowe, korporacje handlowe oraz prywatni przedsiębiorcy i gracze. Średni dzienny obrót na rynku walutowym (a także na pozostałych rynkach) stale rośnie, przekraczając miliardy dolarów.

Do rynku Forex klientów przyciągają przede wszystkim niskie koszty transakcyjne oraz stale zwiększająca się płynność, na co wpływa intensywny rozwój sektora i powiązanych z nim instytucji oraz technologii. Kluczową kwestią jest jednak płynność, czyli zdolność danego składnika aktywów do utrzymania stałej ceny w trakcie dynamicznych transakcji kupna i sprzedaży.

Czym jest płynność walutowa?

Płynność rynku – zarówno walut, jak i giełd narodowych czy rynku nieruchomości – umożliwia kupowanie i sprzedawanie aktywów po stabilnych cenach. Rynek płynny oznacza, iż znajduje się na nim wielu graczy, dokonujących dużej liczby transakcji, bez gwałtownych spadków i wzrostów cen. Najbardziej płynny jest Forex – setki banków i miliony indywidualnych graczy handlują walutami każdego dnia, korzystając z rozwoju technologii i całej branży, umożliwiającej szybkie kupowanie lub sprzedawanie aktywów za pomocą jednego lub dwóch kliknięć.

Odzwierciedlająca liczbę graczy i częstotliwość transakcji płynność ma wpływ na poziom cen danych aktywów, a w konsekwencji – na strategie inwestycyjne. Im częściej kupowane i sprzedawane są aktywa, tym większa ich płynność oraz stabilność cen. I odwrotnie – mało płynne składniki oznaczają trudności w dokonaniu transakcji. Dla przykładu – w opozycji do bardzo płynnego rynku walutowego znajduje się rynek deweloperski, wymagający dużych nakładów kapitałowych i inwestycyjnych, przybierających fizyczną postać (np. budynków). W rezultacie większy zakres cen obejmuje aktywa niepłynne, z kolei ceny aktyw płynnych będą kształtować się na bardzo konkretnym poziomie.

Płynność finansową wyrazić można poprzez różnorodne wskaźniki.

Czym zajmują się dostawcy płynności?

Dostawcy płynności, jak np. X Open Hub, z definicji są jednostkami, które umożliwiają klientom zabezpieczenie swojego ryzyka. Łącząc różne rodzaje brokerów, banków, funduszy hedgingowych, podmiotów finansowych oraz przedsiębiorców, zwiększają płynność wspólnego rynku.

Im większą liczbę klientów dostawca płynności obsługuje, tym lepszą ofertę może zaproponować. Wysoka płynność jest pożądana, ponieważ pozwala ona m.in. zmniejszyć wspomniane już koszty operacyjne. Dostawcy działają z obu stron transakcji – zarówno sprzedają, jak i kupują różnorodne instrumenty finansowe w określonych cenach. Oznacza to, że stają się oni bezpośrednimi kontrahentami wszystkich transakcji realizowanych z klientami. Mogą więc zagwarantować ceny, dzięki którym wszystkie operacje są bezpieczne.

Dodaj komentarz