• Post category:Mdm
  • Post comments:0 Komentarzy

Jesień 2015 roku okazała się czasem przełomowym dla osób, pragnących wreszcie sfinalizować zakup własnego mieszkania. Jak wynika z ogólnodostępnych statystyk złożono rekordową liczbę wniosków o pomoc udzielaną z tego programu. W dużej mierze jest to konsekwencja wprowadzonych od września 2015 roku zmian w formule tego programu. Dzisiaj jego zasady są zdecydowanie bardziej przejrzyste, co sprawia, że sprzyjają ludziom zainteresowanym nabyciem własnego M.

Przypomnijmy? –Mieszkanie dla młodych? to rządowy program pomocy dla planujących nabyć własne mieszkanie

Jest to specjalny, rządowy program, który z powodzeniem funkcjonuje do roku 2014. Nabór coroczny wniosków prowadzi zwykle do połowy grudnia Bank Gospodarstwa Krajowego. W program zaangażowanych jest również wiele innych banków. Ideą stworzenia tego programu było ułatwienie nabywania własnego lokum ludziom, którzy nie posiadają własności lokalu mieszkalnego (pierwotna postać). W uproszczeniu można przyjąć, iż wsparcie finansowe udzielane ludziom w ramach tego programu przyjmuje różne postacie. Między innymi może to być:

  • dopłata do wkładu własnego – zróżnicowana wysokością w zależności od tego kim jest wnioskodawca, w jakiej znajduje się sytuacji rodzinnej, prywatnej, przykładowo największa, bo aż 30% dopłata do wkładu własnego jest przewidziana dla małżonków, którzy wychowują przynajmniej trójkę dzieci;
  • dodatkowe środki dopłaty na przykład w wysokości 5% dla małżonków, którym urodziło się trzecie lub kolejne dziecko przed upływem pięciu lat od zaciągnięcia kredytu, w sytuacji, gdy spłacili go wcześniej.

Od 1 września 2015 roku wprowadzono nowe zasady, a skorzystanie z programu -Mieszkanie dla młodych? jest jeszcze prostsze – dodatkowo promuje rodziny z dziećmi

Wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi kupujących mieszkanie, od 1 września 2015 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady. Przede wszystkim zmieniono dwa kluczowe wymogi dotyczące rodzaju nabywanej nieruchomości, która może być objęta programem, oraz jej późniejszego przeznaczenia. Do tej pory o wsparcie finansowe z tego programu mogły występować jedynie osoby, które nabywają mieszkanie nowe, co oznaczało, że mieszkanie to musiało być zakupione tylko i wyłącznie na rynku pierwotnym. Dodatkowo, musiał być to lokal, który fizycznie już istniał, a więc jego budowa w momencie udzielania wsparcia finansowego na zakup, była zakończona. Obecnie wymóg ten zniesiono. To oznacza, że o wsparcie finansowe w analizowanym programie z powodzeniem mogą również występować osoby, które kupują mieszkania (nieruchomości) na rynku wtórnym, czy nawet mieszkania, które powstały po przeprowadzeniu gruntownej przebudowy innego typu lokali mieszkalnych. Zniesiono również wymóg tzw. zakończonej budowy. To oznacza, że z programu dopłaty do wkładu własnego mogą być udzielone już osobom, które spisały umowę o budowę danego lokalu mieszkalnego na przykład z odpowiednią spółdzielnią. Jednak to nie są jedyne zmiany. Obecnie zniesiono również tzw. zasadę pierwszego zasiedlenia. To oznacza, że oczywiście nabywana nieruchomość ma służyć na zaspokojenie szeroko rozumianych własnych potrzeb mieszkaniowych osoby wnioskującej o udzielenie wsparcia finansowego. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie (jak było dawniej), by dana osoba prowadziła w tym lokum działalność, czy może nawet decydowała się przeznaczyć ją na cele najmu. Przed 1 wrześniem 2015 roku było to zdecydowanie działaniem zakazanym. Obecnie zmiany uczyniły program -Mieszkanie dla młodych? zdecydowanie przyjaźniejszym dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Osoby te bowiem nie są związane cenzusem wiekowym, ani limitami w stanie posiadania innych nieruchomości. To oznacza, że od 1 września 2015 roku o wsparcie finansowe z tego programu mogą aplikować również osoby, które mają skończone 35 lat (np. oboje małżonkowie) albo w momencie aplikowania są już właścicielami innej nieruchomości lokalowej, pod warunkiem, że w dniu aplikowania wychowują co najmniej trójkę dzieci.

W październiku złożono rekordową liczbę wniosków, a można składać je nadal

Te wszystkie zmiany nie pozostały bez echa, a wpłynęły na ożywione zainteresowanie skorzystaniem z pomocy, jaką oferuje analizowany program. W samym miesiącu październiku złożono około 6000 wniosków. To jednak nie koniec, gdyż Bank Gospodarstwa Krajowego ich nabór prowadzi nadal. Liczba ta cały czas więc rośnie. To nie dziwi. Między innymi takie zainteresowanie jest konsekwencją wrześniowych zmian, a i tego, że dopłat z tego programu udziela się również wtedy, gdy zainteresowani nabywają mieszkania używane na rynku wtórnym. Takie mieszkania są oczywiście znacznie tańsze, więc więcej osób chętniej decyduje się na ich zakup (konieczność zaciągnięcia kredytu na mniejszą kwotę niż przy nabyciu nowego mieszkania od dewelopera). Widać wreszcie tendencję, iż zmiany polityczne, jakie obecnie zachodzą, również stawiają ten program pod znakiem zapytania. Zatem, wiele osób przezornie, mając możliwość dzisiaj, przyśpieszyło swoje decyzje o zakupie nieruchomości, korzystając z tego programu. Wreszcie, wśród wielu wnioskujących są ludzie powyżej 35 roku życia, którzy do tej pory nie mieli możliwości wnioskować. Obecnie, gdy są rodzicami co najmniej trójki dzieci, już taką szansę mają bez względu na wiek.

Rekordowe zainteresowanie programem -Mieszkanie dla młodych? wpłynie na aktywność kredytową sektora bankowego, jak i obroty na rynku nieruchomości

Nie da się również nie zauważyć, że bezpośredni wpływ tego rekordowego zainteresowania analizowanym programem będzie wywierał także długofalowe skutki dla samego sektora bankowego. Zdaniem specjalistów zdecydowanie ożywi dynamikę udzielanych kredytów mieszkaniowych przez instytucje bankowe. Już szacuje się, iż o co najmniej kilka procent (w stosunku do lat minionych) wzrośnie liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych. Siłą rzeczy ożywi to również bezpośrednio sprzedaż nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, ale i na wtórnym.

Wprowadzone 1 września 2015 roku zmiany w zasadach udzielania wsparcia finansowego dla kupujących mieszkania w ramach programu -Mieszkanie dla młodych? zdecydowanie pobudziło zainteresowanie Polaków sfinalizowaniem zakupu własnego lokum. Odnotowuje się rekordową liczbę złożonych wniosków kredytowych. Dla banków będzie to oznaczało jeszcze większy popyt na kredyty, a dla sprzedających nieruchomości – na ich lokale. Można się również spodziewać, że do końca, a więc do 18 grudnia 2015 r., kiedy to Bank Gospodarstwa Krajowego skończy przyjmowanie wniosków, zainteresowanie analizowanym programem będzie jeszcze większe. Widać ewidentnie, iż Polacy chcą skorzystać z udzielonych im ułatwień w formule tego programu, ale również i boją się, iż w kolejnych latach jego zasady mogą być ponownie zmienione, niekoniecznie na ich korzyść.

Dodaj komentarz