Od stycznia do października 2019 roku zyski netto sektora bankowego w Polsce osiągnęły 13,2 mld zł. Zanotowano tym samym wzrost w zestawieniu rok do roku o 3,6 proc. Z miesiąca na miesiąc tendencja jest wzrostowa. W samym październiku banki zarobiły 1,38 mld zł, czyli aż o 18,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Do rekordów ciągle jeszcze daleko.

Z danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że za takimi wynikami stoją m.in. przeprowadzone w tym sektorze cięcia kosztów. Większość instytucji bankowych dokonała redukcji liczby placówek i zatrudnienia. W skali całego kraju liczba oddziałów zmniejszyła się o 518, a pracowników o 5,3 tys. osób. W efekcie, redukcji uległy też koszty wynagrodzeń. W październiku oszczędzono tu 120 mln zł w porównaniu do ubiegłego roku. Zmniejszyły się także wydatki na ogólny zarząd – o 361 mln zł rok do roku, a w październiku do 1,19 mld zł. Jednocześnie wyniki banków poprawiły zyski z prowizji –o 15,7 proc. rok do roku i do 1,1 mld zł w październiku. Spadły z kolei nieznacznie przychody z odsetek. W październiku było to o 85 mln zł mniej niż przed rokiem.

Okazuje się, że Polacy dobrze spłacają kredyty. Zagrożonych kredytów jest zaledwie 12 proc., co stanowi najlepszy wynik w historii, lepszy o 0,2 pkt. proc. niż w 2018 r. W przypadku kredytów mieszkaniowych zagrożonych jest tylko 2,4 proc. Jest to wynik najlepszy od 2011 r. i lepszy o 0,2 proc. niż w ubiegłym roku. Równocześnie wyraźnie widoczny jest spadek sprzedaży kredytów brutto dla gospodarstw domowych. W skali miesiąca jest to -1,2 mld zł. Obecnie łączna wartość zobowiązań gospodarstw domowych wobec banków wynosi 742 mld zł. Spadek dotyczy zwłaszcza kredytów na nieruchomości – największy od października 2017 roku. KNF podał, że na koniec października br. wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych na koniec października br. wyniosła 444 mld zł, kredytów konsumpcyjnych 178 mld zł, a pozostałych zobowiązań – 120 mld zł..

W przypadku wskaźnika zwrotu całego sektora na kapitale własnym (ROE) na koniec października 2019 r. odnotowano niewielki wzrost o 0,03 pkt proc. w porównaniu z wrześniem do 6,61 proc. i spadek o 0,51 pkt. proc. w zestawieniu rok do roku. Na podobnym poziomie pozostała stopa zysku na aktywach (ROA). W październiku osiągnęła ona poziomu 0,69 proc. – podobnie jak we wrześniu i o 0,11 niższa niż w analogicznym okresie 2018 roku. Pod względem adekwatności kapitałowej sektora bankowego, to we wrześniu 2019 roku znajdował się on na poziomie 18,9 proc. (TCR) i 17 proc. (T1).

W rezultacie, na koniec października br. jedynie 4 banki komercyjne i 13 spółdzielczych (na 31 działających w Polsce), stanowiące 4,4 proc. udziału w aktywach sektora odnotowało na przestrzeni roku łączną stratę w wysokości 554,4 mln zł. Pozostałe polskie banki łącznie osiągnęły zysk w wysokości 13,6 mld zł. Niemniej tendencja w skali roku jest malejąca. W 2011 roku sektor bankowy w naszym kraju odnotował rekordowo aż 15,7 mld zł zysku. W 2016 r. było to już 13,9 mld zł zysku, w 2017 roku 13,6 mld zł, a w ubiegłym roku 14,7 mld zł zysku.

Dodaj komentarz