Ergo Hestia

ERGO HESTIA jest polską grupą towarzystw ubezpieczeniowych w siedzibą w Sopocie, która zajmuje kluczową pozycję na rynku już od ponad 25 lat. Oferta ERGO HESTIA posiada między innymi ubezpieczenia dla przemysłu, a także małego oraz średniego przedsiębiorstwa i oczywiście klientów indywidualnych. Na chwilę obecną liczba klientów szacowana jest na ponad 3 miliony.

UBEZPIECZENIE NA SAMOCHÓD
AC ? ubezpieczenie obejmuje zarówno kradzież, jak i uszkodzenia oraz zniszczenie samochodu.
OC ? obowiązkowe ubezpieczenie, które musi posiadać każdy właściciel samochodu.
Bagaż ? ten rodzaj ubezpieczenia przyda się przede wszystkim dla osób, które często podróżują i używają do tego celu samochodu.
Stała suma ubezpieczenia ? specyfiką tego ubezpieczenia jest zachowanie jednakowej wartości pojazdu przez cały okres trwania umowy.
Wyposażenie dodatkowe ? ubezpieczenie obejmuje wszystkie gadżety znajdujące się w samochodzie, wśród których można wymienić na przykład nawigację.
Zielona karta (poza UE) ? ubezpieczenie pokrywa szkody wyrządzone przez samochód poza granicami Unii Europejskiej.
NNW Kierowców i Pasażerów ? przedmiotem ubezpieczenia są zarówno osoby kierujące pojazdem, jak i pasażerowie w razie wypadków śmiertelnych oraz z trwałym uszkodzeniem zdrowia.
Assistance ? ubezpieczenie odnosi się do kosztów związanych z bezpośrednią pomocą w sytuacji awarii bądź tez wypadku.
Ochrona Prawna ? ochrona prawna, jak również zastępstwo procesowe w sytuacji związanej z chronieniem interesów prawnych odnośnie posiadania, albo też użytkowania samochodu.
Ochrona utraty zniżki ? ubezpieczenie pozostaje takie samo, nawet w sytuacji spowodowania wypadku.
Ubezpieczenie szyb ? zajęcie się, a także opłacenie zarówno naprawy szyb, jak również całkowitej wymiany.

UBEZPIECZENIE NA DOM I MIESZKANIE
Kradzież ? specyfiką ubezpieczenia jest pokrycie wydatków związanych z kradzieżą mienia oraz wszelkiego rodzaju zniszczeń, które miały miejsce w trakcie włamania oraz przejawy wandalizmu.
Dom w budowie ? obejmuje budynki będące cały czas w trakcie działań budowanych.
Home Assistance ? ubezpieczenie pokrywa wszelkie koszty związane z interwencją specjalisty, chociażby elektryka.
Bagaż ? odnosi się do zarówno zniszczonego, jak i zgubionego oraz uszkodzonego bagażu.
NNW ? ubezpieczenie zajmuje się wszelkimi wypadkami związanymi ze zdrowiem człowieka, istnieje możliwość poszerzenia ubezpieczenia na wypadek nowotworu, zawału serca oraz udaru mózgu.
OC w życiu prywatnym ? ubezpieczenie odnosi się do odpowiedzialności cywilnej związanej z byciem właścicielem nieruchomości bądź też działań wykonywanych w życiu prywatnym.
OC posiadacza nieruchomości ? odnosi się do odpowiedzialności cywilnej na podstawie bycia właścicielem nieruchomości.
Domek letniskowy ? ubezpieczenie chroni budynki, które służą odpoczynkowi oraz relaksowi.
Medical Assistance ? pomoc w sytuacji nagłych wypadków oraz zachorowań.
Ogień i zdarzenia losowe ? specyfiką ubezpieczenia jest ochrona budynków od najczęściej występujących zdarzeń losowych, jak chociażby pożarów.
SOS Assistance ? zapewnienie wsparcia w sytuacji zniszczenia nieruchomości, które obejmuje zastępczy budynek, pomoc w transporcie, itd.
OC najemcy ? ubezpieczenie odnośnie sytuacji, kiedy osoby najmujące mieszkanie, które jest przedmiotem ubezpieczenia zniszczy mienie osoby trzeciej.

ZDROWIE I ŻYCIE
Trwałe inwalidztwo w NW ? ubezpieczenie obejmuje pomoc osoby, która na skutek nieszczęśliwego wypadku poniosła trwałe inwalidztwo.
Gwarantowana wypłata ? zakończenie okresu ubezpieczenia związane jest z wypłaceniem konkretnej kwoty pieniędzy.
Niezdolność do pracy ? wsparcie w momencie niezdolności do pracy przez osobę ubezpieczoną.
Śmierć w NW ? rodzina ubezpieczonego, który na skutek nieszczęśliwego wypadku poniósł śmierć otrzyma jednorazową wypłatę.
Całkowita niezdolność do pracy w NW ? wsparcie finansowe na skutek nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem jest niezdolność do pracy.
Inwestycja ? szansa na zwiększenie oszczędności, w oparciu o inwestycje w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych (ubezpieczony podejmuje ryzyko na własną rękę).
Śmierć ? pomoc finansowa dla bliskich w sytuacji śmierci, która była przyczyną choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

PODRÓŻ ORAZ SPORT
Świadczenie ? jednorazowa wypłata środków pieniężnych, gdy kondycja zdrowotna ubezpieczonego nie pozwala na wykonanie rehabilitacji.
Wypadek w podróży ? pomoc finansowa na skutek śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym bądź lotniczym oraz wodnym.
Podróż Assistance ? ubezpieczony, który uległ wypadkowi poza terenem Polski, otrzyma wsparcie w zakresie zdrowia, aby możliwy był powrót do kraju bądź dalsza podróż.
Sport Assistance ? pomoc w sytuacji niespodziewanego zachorowania bądź w sytuacji nieszczęśliwego wypadku ? obejmująca wizytę u lekarza, itd.
Sprzęt sportowy ? ubezpieczenie obejmuje sprzęt sportowy przez kradzieżą, rabunkiem oraz przed sytuacjami losowymi.
Koszty ratownictwa ? ubezpieczenia pokrywa wydatki odnośnie poszukiwań związanych ze specjalistyczną pomocą służb ratowniczych, a także wsparcie lekarskie czy też transport.
Bagaż ? w skład ubezpieczenia wchodzi zarówno zniszczenie, jak i zgubienie, a także uszkodzenie bagażu w momencie podróżowania i odnosi się do wszystkich państw na świecie.
OC ? W skład ubezpieczenia wchodzi odpowiedzialność cywilna w oparciu o działania życia prywatnego. Można również skorzystać z opcji ubezpieczenia OC dla instruktora sportu.
NNW ? w skład ubezpieczenia wchodzą skutki uboczne nieszczęśliwych wypadków.
Karnety i kursy ? w ramach ubezpieczenia zostaną oddane pieniądze za wydatki związane z karnetami oraz kursami wodnymi, które przez wzgląd na niespodziewany nieszczęśliwy wypadek nie mogły zostać wykorzystane.
Pomoc i leczenie za granicą ? bezpośrednia oraz potrzebna pomoc w sytuacji niespodziewanej choroby, albo nieszczęśliwego wypadku, chociażby leczenie w szpitalu.
Rehabilitacja ? ubezpieczenie obejmuje zarówno zorganizowanie, jak i sfinansowanie wydatków na indywidualny plan rehabilitacji.

FIRMA
Produkty transportowe .
Ogień i zdarzenia losowe ? ubezpieczenie pokrywa szkody wyrządzone przez najczęściej spotykane zdarzenia losowe, wśród których zaliczamy między innymi pożar.
Kradzież ? ubezpieczenie pokrywa wydatki związane z kradzieżą majątku, a także same zniszczenia spowodowane próbą włamania.
Wandalizm ? pokrywa straty związane ze zniszczeniem, a także uszkodzeniem mienia, jak chociażby graffiti.
Szyby ? szyby, a także pozostałe szklane przedmioty zostają ubezpieczone na wypadek stłuczenia oraz pęknięcia.
Elektronika ? w skład ubezpieczenia wchodzi sprzęt elektroniczny oraz dane wraz z zewnętrznymi nośnikami danych.
Maszyny ? ubezpieczenie obejmuje zarówno sprzęt, jak i maszyny budowlane, a także maszyny i urządzenia.
NNW ? w skład ubezpieczeń wchodzą skutki nieoczekiwanych wypadków, a także ubezpieczenie sytuacji, w której zabraknie środków do życia.
OC zawodowe i prywatne ? przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna odnośnie wykonywanej profesji.
OC w działalności gospodarczej ? przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa.
OC najemny ? ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody połączone ze zniszczeniem bądź uszkodzeniem mienia przez wynajmującego.
Firma Assistance ? ubezpieczony zostaje sprzęt elektryczny, dane oraz zewnętrzne nośniki danych.
OC posiadacza nieruchomości ? odpowiedzialność cywilna związana z byciem właścicielem nieruchomości.
Bagaż i Cargo ? chronienie majątku osobistego, a także środków obrotowych przez zgubieniem oraz zniszczeniem zarówno w trakcie podróży, jak również korzystania z nich na co dzień.
Podróż ? ubezpieczenie działa przez cały rok i dotyczy zarówno służbowych podróży poza tereny Polski, jak również te prywatne.
OC zawodu ? ubezpieczenie OC obowiązkowe dla zawodu lekarza, architekta, itd.

Policz i porównaj

Najnowsze powiązane wpisy

Jak szybko ubezpieczyciel musi naprawić uszkodzone auto?

KNF niedawno ukarał kolejny zakład ubezpieczeń za zbyt długą naprawę samochodów. Tłumaczymy,...

OC na raty – ile kosztuje pożyczka od ubezpieczyciela?

Na wskutek wzrostu cen ubezpieczeń OC, coraz więcej osób zastanawia się nad...

Jak ubezpieczyć to, czego nie obejmuje zwykła polisa?

Większość z nas nie lubi analizowania napisanych skomplikowanym językiem umów ubezpieczeniowych....