ERGO HESTIA jest polską grupą towarzystw ubezpieczeniowych w siedzibą w Sopocie, która zajmuje kluczową pozycję na rynku już od ponad 25 lat. Oferta ERGO HESTIA posiada między innymi ubezpieczenia dla przemysłu, a także małego oraz średniego przedsiębiorstwa i oczywiście klientów indywidualnych. Na chwilę obecną liczba klientów szacowana jest na ponad 3 miliony.

UBEZPIECZENIE NA SAMOCHÓD
AC – ubezpieczenie obejmuje zarówno kradzież, jak i uszkodzenia oraz zniszczenie samochodu.
OC – obowiązkowe ubezpieczenie, które musi posiadać każdy właściciel samochodu.
Bagaż – ten rodzaj ubezpieczenia przyda się przede wszystkim dla osób, które często podróżują i używają do tego celu samochodu.
Stała suma ubezpieczenia – specyfiką tego ubezpieczenia jest zachowanie jednakowej wartości pojazdu przez cały okres trwania umowy.
Wyposażenie dodatkowe – ubezpieczenie obejmuje wszystkie gadżety znajdujące się w samochodzie, wśród których można wymienić na przykład nawigację.
Zielona karta (poza UE) – ubezpieczenie pokrywa szkody wyrządzone przez samochód poza granicami Unii Europejskiej.
NNW Kierowców i Pasażerów – przedmiotem ubezpieczenia są zarówno osoby kierujące pojazdem, jak i pasażerowie w razie wypadków śmiertelnych oraz z trwałym uszkodzeniem zdrowia.
Assistance – ubezpieczenie odnosi się do kosztów związanych z bezpośrednią pomocą w sytuacji awarii bądź tez wypadku.
Ochrona Prawna – ochrona prawna, jak również zastępstwo procesowe w sytuacji związanej z chronieniem interesów prawnych odnośnie posiadania, albo też użytkowania samochodu.
Ochrona utraty zniżki – ubezpieczenie pozostaje takie samo, nawet w sytuacji spowodowania wypadku.
Ubezpieczenie szyb – zajęcie się, a także opłacenie zarówno naprawy szyb, jak również całkowitej wymiany.

UBEZPIECZENIE NA DOM I MIESZKANIE
Kradzież – specyfiką ubezpieczenia jest pokrycie wydatków związanych z kradzieżą mienia oraz wszelkiego rodzaju zniszczeń, które miały miejsce w trakcie włamania oraz przejawy wandalizmu.
Dom w budowie – obejmuje budynki będące cały czas w trakcie działań budowanych.
Home Assistance – ubezpieczenie pokrywa wszelkie koszty związane z interwencją specjalisty, chociażby elektryka.
Bagaż – odnosi się do zarówno zniszczonego, jak i zgubionego oraz uszkodzonego bagażu.
NNW – ubezpieczenie zajmuje się wszelkimi wypadkami związanymi ze zdrowiem człowieka, istnieje możliwość poszerzenia ubezpieczenia na wypadek nowotworu, zawału serca oraz udaru mózgu.
OC w życiu prywatnym – ubezpieczenie odnosi się do odpowiedzialności cywilnej związanej z byciem właścicielem nieruchomości bądź też działań wykonywanych w życiu prywatnym.
OC posiadacza nieruchomości – odnosi się do odpowiedzialności cywilnej na podstawie bycia właścicielem nieruchomości.
Domek letniskowy – ubezpieczenie chroni budynki, które służą odpoczynkowi oraz relaksowi.
Medical Assistance – pomoc w sytuacji nagłych wypadków oraz zachorowań.
Ogień i zdarzenia losowe – specyfiką ubezpieczenia jest ochrona budynków od najczęściej występujących zdarzeń losowych, jak chociażby pożarów.
SOS Assistance – zapewnienie wsparcia w sytuacji zniszczenia nieruchomości, które obejmuje zastępczy budynek, pomoc w transporcie, itd.
OC najemcy – ubezpieczenie odnośnie sytuacji, kiedy osoby najmujące mieszkanie, które jest przedmiotem ubezpieczenia zniszczy mienie osoby trzeciej.

ZDROWIE I ŻYCIE
Trwałe inwalidztwo w NW – ubezpieczenie obejmuje pomoc osoby, która na skutek nieszczęśliwego wypadku poniosła trwałe inwalidztwo.
Gwarantowana wypłata – zakończenie okresu ubezpieczenia związane jest z wypłaceniem konkretnej kwoty pieniędzy.
Niezdolność do pracy – wsparcie w momencie niezdolności do pracy przez osobę ubezpieczoną.
Śmierć w NW – rodzina ubezpieczonego, który na skutek nieszczęśliwego wypadku poniósł śmierć otrzyma jednorazową wypłatę.
Całkowita niezdolność do pracy w NW – wsparcie finansowe na skutek nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem jest niezdolność do pracy.
Inwestycja – szansa na zwiększenie oszczędności, w oparciu o inwestycje w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych (ubezpieczony podejmuje ryzyko na własną rękę).
Śmierć – pomoc finansowa dla bliskich w sytuacji śmierci, która była przyczyną choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

PODRÓŻ ORAZ SPORT
Świadczenie – jednorazowa wypłata środków pieniężnych, gdy kondycja zdrowotna ubezpieczonego nie pozwala na wykonanie rehabilitacji.
Wypadek w podróży – pomoc finansowa na skutek śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym bądź lotniczym oraz wodnym.
Podróż Assistance – ubezpieczony, który uległ wypadkowi poza terenem Polski, otrzyma wsparcie w zakresie zdrowia, aby możliwy był powrót do kraju bądź dalsza podróż.
Sport Assistance – pomoc w sytuacji niespodziewanego zachorowania bądź w sytuacji nieszczęśliwego wypadku – obejmująca wizytę u lekarza, itd.
Sprzęt sportowy – ubezpieczenie obejmuje sprzęt sportowy przez kradzieżą, rabunkiem oraz przed sytuacjami losowymi.
Koszty ratownictwa – ubezpieczenia pokrywa wydatki odnośnie poszukiwań związanych ze specjalistyczną pomocą służb ratowniczych, a także wsparcie lekarskie czy też transport.
Bagaż – w skład ubezpieczenia wchodzi zarówno zniszczenie, jak i zgubienie, a także uszkodzenie bagażu w momencie podróżowania i odnosi się do wszystkich państw na świecie.
OC – W skład ubezpieczenia wchodzi odpowiedzialność cywilna w oparciu o działania życia prywatnego. Można również skorzystać z opcji ubezpieczenia OC dla instruktora sportu.
NNW – w skład ubezpieczenia wchodzą skutki uboczne nieszczęśliwych wypadków.
Karnety i kursy – w ramach ubezpieczenia zostaną oddane pieniądze za wydatki związane z karnetami oraz kursami wodnymi, które przez wzgląd na niespodziewany nieszczęśliwy wypadek nie mogły zostać wykorzystane.
Pomoc i leczenie za granicą – bezpośrednia oraz potrzebna pomoc w sytuacji niespodziewanej choroby, albo nieszczęśliwego wypadku, chociażby leczenie w szpitalu.
Rehabilitacja – ubezpieczenie obejmuje zarówno zorganizowanie, jak i sfinansowanie wydatków na indywidualny plan rehabilitacji.

FIRMA
Produkty transportowe .
Ogień i zdarzenia losowe – ubezpieczenie pokrywa szkody wyrządzone przez najczęściej spotykane zdarzenia losowe, wśród których zaliczamy między innymi pożar.
Kradzież – ubezpieczenie pokrywa wydatki związane z kradzieżą majątku, a także same zniszczenia spowodowane próbą włamania.
Wandalizm – pokrywa straty związane ze zniszczeniem, a także uszkodzeniem mienia, jak chociażby graffiti.
Szyby – szyby, a także pozostałe szklane przedmioty zostają ubezpieczone na wypadek stłuczenia oraz pęknięcia.
Elektronika – w skład ubezpieczenia wchodzi sprzęt elektroniczny oraz dane wraz z zewnętrznymi nośnikami danych.
Maszyny – ubezpieczenie obejmuje zarówno sprzęt, jak i maszyny budowlane, a także maszyny i urządzenia.
NNW – w skład ubezpieczeń wchodzą skutki nieoczekiwanych wypadków, a także ubezpieczenie sytuacji, w której zabraknie środków do życia.
OC zawodowe i prywatne – przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna odnośnie wykonywanej profesji.
OC w działalności gospodarczej – przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa.
OC najemny – ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody połączone ze zniszczeniem bądź uszkodzeniem mienia przez wynajmującego.
Firma Assistance – ubezpieczony zostaje sprzęt elektryczny, dane oraz zewnętrzne nośniki danych.
OC posiadacza nieruchomości – odpowiedzialność cywilna związana z byciem właścicielem nieruchomości.
Bagaż i Cargo – chronienie majątku osobistego, a także środków obrotowych przez zgubieniem oraz zniszczeniem zarówno w trakcie podróży, jak również korzystania z nich na co dzień.
Podróż – ubezpieczenie działa przez cały rok i dotyczy zarówno służbowych podróży poza tereny Polski, jak również te prywatne.
OC zawodu – ubezpieczenie OC obowiązkowe dla zawodu lekarza, architekta, itd.