Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń rozpoczęło swoją historię w 1990 roku, jednakże wcześniej posługiwało się inną nazwą, która bzmiałą- Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń. Nazwa została zmienione w 2012 roku, co jest ściśle związane z pozyskaniem niemieckiego inwestora- Gothaer, który na chwilę obecną jest w posiadaniu niemalże wszystkich kapitałów spółki. Gothaer obsługuje kilka działów ubezpieczeń- samochodów, osobowe, majątkowe, turystyczne, rolne oraz ubezpieczenia dla firm z bardzo rozbudowaną ofertą.

UBEZPIECZENIA SAMOCHODÓW
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych- obowiązkowe ubezpieczenie, gdzie w razie wypadku zostaje dostarczony samochód zastępczy, a zniżki mogą dość do nawet 80%.
Autocasco- zwrócenie wydatków odnośnie holowania samochodu, obowiązuje na obszarze całej Europy oraz zawiera Assistance podstawowy w cenie.
Auto Assistance Podstawowy- ubezpieczenie wchodzące w skład AC bądź OC, obowiązuje na obszarze całej Europy, wiek samochodu nie gra roli.
Auto Assistance Plus- obejmuje pomoc techniczną, pomoc w trakcie podróży, informacyjną, a także wsparcie prawne.
Auto Assistance Pojazd Zastępczy- ubezpieczenie oferuje samochód zastępczy w sytuacji wypadku bądź kolizji i działa na obszarze całej Polski.
Auto Assistance Opony – pomoc przy wymianie koła, serwis 24 godzinny na terenie Polski.
Ubezpieczenie Szyb Samochodowych- naprawa bądź wymiana szyb w samochodzie na obszarze całej Europy, wiek pojazdu nie ma znaczenia.
Ubezpieczenie Bagażu- pokrycie szkód związanych z utratą, zniszczeniem, bądź uszkodzeniem bagażu w wyniku wypadku samochodowego na obszarze całej Europy.
Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów – ubezpieczenie obejmuje permanentny uszczerbek na zdrowiu, a także śmierć będących skutkiem nieszczęśliwego wypadku oraz wypadków związanych z zakupem środków pomocniczych, zwrot kosztów leczenia oraz wydatków na pogrzeb.
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym- Zielona Karta- ubezpieczenie chroni osoby ubezpieczone, które wyrządziły krzywdę osobom trzecim na obszarze krajów z systemem Zielonej Karty.
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych- ubezpieczenie graniczne- pomoc w sytuacji spowodowania wypadku na terenie wyznaczonych państw.
Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po wypadku komunikacyjnym- ubezpieczenie umożliwia wzięcie bezgotówkowej organizacji procedur medycznych, które potrzebne są aby kierowca bądź pasażer wypadku był w stanie powrócić do zdrowia.

UBEZPIECZENIA OSOBOWE
Na Wszelki Wypadek- całodobowe ubezpieczenie NNW dla całej rodziny.
NNW Oświata- z ubezpieczenia mogą skorzystać zarówno placówki oświaty, jak również klienci indywidualni- chroni ono przed nieszczęśliwymi wypadkami oraz śmiercią.
Koszty leczenia po nieszczęśliwym wypadku Govital- uzupełnienie podstawowych ubezpieczeń, które chroni przed nieszczęśliwymi wypadkami oraz chorobą zarówno na terenie kraju, jak również za granicą.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
Cztery kąty- pomoc w przypadku kradzieży, wypłata odszkodowania w sytuacji zalania sąsiada oraz przecięcia przewodów elektrycznych, a także instalacji elektrycznych (pogryzienie przez zwierzęta), itd.
Na fali- ochrona jachtów, możliwy zakup dodatkowych pakietów, na przykład ochrona silników przyczepnych.
Ochrona prawna dla kierowcy oraz rodziny- pomoc finansowa w opłaceniu sporów prawnych oraz zorganizowanie i sfinansowanie wydatków na świadczenia Informacji Prawnej.
Instalacji energii odnawialnej- przedmiotem ubezpieczenie są instalacje energii odnawialnej, gdzie nie ma konieczności ubezpieczania innych części domu bądź mieszkania.

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE
-W podróży– ubezpieczenie dla całej rodziny udającej się na wakacje poza granice Polski. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych pakietów- chociażby ubezpieczenie w trakcie wykonywania sportów ekstremalnych.
Kosztów leczenia cudzoziemców na terenie RP- ubezpieczenie przeznaczone dla osób starających się o wizę krajową, zakres ubezpieczenia chroni od nieszczęśliwych wypadków, choroby, leczenia szpitalnego.
Kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej- ubezpieczenie pokrywa koszty związane z losowym skróceniem imprezy turystycznej oraz powrotem do Polski na skutek wszelkiego rodzaju sytuacji losowych (na przykład śmierć bliskiej osoby).
Kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu.

UBEZPIECZENIA ROLNE
Dobrowolne ubezpieczenie dla rolników GoAgro- ochrona ogrodzenia, lamp ogrodowych, kolektorów słonecznych, ubezpieczenie od deszczu, śniegu, huraganu, zalania, dymu i sadzy, itd.
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzące w skład gospodarstwa rolnego- wypłata pieniędzy z tytułu szkód powstałych na skutek wypadków losowych. Wśród wypadków losowych zaliczamy między innymi: uderzenia pioruna, tąpnięcia, lawiny, powodzie, huragany, itd.
Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego- ochrona obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonego na osobach trzecich bądź ich majątku.

UBEZPIECZENIA DLA FIRM
NNW członków załogi jachtów śródlądowych
NNW-Optima Sport-
NNW OPTIMA
NNW dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych-Oświata-
Kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku GiVital
Auto Assistance Plus Flota
Auto Assistance Podstawowy (Firma)
Autocasco (Firma)
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (Firma)
Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (Firma)
Szyb Samochodowych (Firma)
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym- Zielona Karta (Firma)
Gothaer truck Assistance
OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia
Mienia oraz utraty zysku dla Klienta korporacyjnego
Małych i średnich firm- GoBiznes
Instalacji energii odnawialnej
OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowych i międzynarodowym
OC zawodowej przewoźnika drogowego
OC spedytora
Mienia w transporcie- cargo
OC przewoźnika drogowego- Przewozy kabotażowe
Gothaer Truck Assistance
Elektrowni wiatrowych
Elektrowni fotowoltaicznych
Biogazowni
Robót budowlano- montażowych
Maszyn od uszkodzeń
Sprzętu elektronicznego
Gwarancji zapłaty wadium
Gwarancji dobrego wykonania kontraktu
Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
Gwarancja zwrotu zaliczki
Gwarancja należytego wykonania umowy
Kosztów leczenia cudzoziemców na terenie RP
Kosztów leczenie za granicą RP i kraju stałego pobytu

KONTAKT
Towarzystwo posiada aktywną linię telefoniczną, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, gdzie wykwalifikowani pracownicy chętnie udzieli odpowiedzi na wszelkiego typu pytania oraz rozwieją wątpliwości odnośnie konkretnych ofert.

Dane kontaktowe:
Centrala Gothaer
ul Włoska 22 A
w Warszawie.

mail: kontakt@gothaer.pl,
numer kontaktowy 469 60 00- 01