4,2 mld złotych – taką składkę przypisaną brutto zebrały w ubiegłym roku trzy spółki Grupy Ergo Hestia. To pierwszy raz w historii, kiedy sprzedaż Grupy przekroczyła miliard euro – i wzrosła o 13% w porównaniu z rokiem 2010. Fundamenty rentownego rozwoju są solidne, zysk netto w 2011 r. przekroczył 157 mln zł. Firma dąży do zbudowania pozycji lidera w opiece nad poszkodowanymi w Polsce.

Mocny wzrost sprzedaży i konsekwentnie spadająca szkodowość, pozwoliły Grupie osiągnąć zysk netto w wysokości 157 mln zł. W porównaniu z rokiem 2010, to poprawa o ponad 200 mln zł.

– Jesteśmy stabilni i szybko rośniemy. Klienci docenili nasze taryfy, jakość obsługi i pracę nad likwidacją szkód. Rok 2011 potwierdził, że jesteśmy nie tylko dużym, ale również dynamicznym towarzystwem ubezpieczeniowym. Grupa Ergo Hestia jest na ścieżce szybkiego wzrostu ? mówi Grzegorz Szatkowski, wiceprezes STU Ergo Hestia ds. finansowych.

Sprzedaż w wysokości 4,2 mld zł, czyli nieco ponad miliard euro, plasuje polską Ergo Hestię na pierwszym miejscu wśród wszystkich zagranicznych spółek koncernu Ergo Versicherungsgruppe.

Ten rok ma być jeszcze lepszy niż ubiegły. Wzrost będzie oparty na solidnej podstawie: firma nie tylko właśnie wprowadziła lepiej dopasowane taryfy dla klientów indywidualnych, ale inwestuje intensywnie w segmenty rynku o wyjątkowym potencjale. Szybko rozwija się You Can Drive. To jedyne na rynku przeznaczone dla młodych klientów ubezpieczenia direct.

– Jesteśmy gotowi na konkurencję zarówno pod względem jakości, jak i korzystnej ceny. W połączeniu z likwidacją szkód, którą klienci oceniają najlepiej na rynku, widzimy znaczący potencjał do rozwoju. Nasze wyniki potwierdzają, że klienci zwracają uwagę nie tylko na cenę, ale kluczowa jest dla nich jakość usługi ubezpieczeniowej ? mówi Małgorzata Makulska, wiceprezes STU Ergo Hestia ds. marketingu i sprzedaży.

W minionym roku Grupa Ergo Hestia poprawiła rentowność całego portfela oraz dokonała korekty taryf. W uzyskaniu bardzo dobrego wyniku pomogło też pozyskanie nowych, znaczących klientów korporacyjnych, a także stale poprawiająca się jakość likwidacji szkód – i spadające współczynniki szkodowości. W Ergo Hestii współczynnik ten obniża się co kwartał od połowy 2010 r.

Jednocześnie proces szacowania szkody i wypłaty odszkodowania przez spółki Ergo Hestii jest uznawany w niezależnych badaniach za najlepiej prowadzony na rynku: potwierdzają to niezależne badania, np. TNS Pentor. Jak z nich wynika, aż 77 proc. klientów Ergo Hestii, którzy mają polisę komunikacyjną AC, jest bardzo zadowolonych bądź zadowolonych z tego, jak szybko została zlikwidowana ich szkoda – to najlepszy wynik wśród towarzystw ubezpieczeniowych. Również ośmiu na dziesięciu klientów Ergo Hestii jest bardzo zadowolonych lub zadowolonych z wysokości odszkodowania AC – dostaje tyle pieniędzy, na ile liczyło. To także najlepszy wynik wśród towarzystw ubezpieczeniowych.

Firma inwestuje też w innowacyjną opiekę nad klientami: Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym, które pomaga osobom najbardziej poszkodowanym oferując im szyte na miarę programy rehabilitacji.

***

DANE FINANSOWE SPÓŁEK

Wszystkie trzy największe spółki Grupy Ergo Hestia: STU Ergo Hestia, Ergo Hestia Życie i MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe odnotowały w roku 2011 dodatnie wyniki finansowe. Dynamika sprzedaży w przypadku ubezpieczeń majątkowych sięgnęła aż 113 proc. (STU Ergo Hestia) i 126 proc. (MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe), w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

W sumie w roku 2011 r. spółki majątkowe Grupy Ergo Hestia zebrały 3,33 mld zł składki przypisanej brutto. Razem z towarzystwem STU na Życie Ergo Hestia, wartość składki przypisanej brutto sięgnęła 4,2 mld zł.

W części majątkowej spółki Grupy Ergo Hestia zebrały o 445 mln zł składki więcej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego. W części życiowej składka przypisana brutto była o 42 mln zł wyższa.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, które oferuje ubezpieczenia majątkowe, w 2011 roku zebrało 2 mld 648 mln zł składki przypisanej brutto – czyli o – 13 proc. więcej, niż w 2010 r. Zysk netto firmy wyniósł w 2011 r. 101,25 mln zł, a wynik techniczny w tym okresie sięgnął 17,60 mln zł.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA zebrało 859,4 mln zł składki przypisanej brutto. Jej wartość w porównaniu z rokiem 2010 wzrosła o 5,1 proc. Zysk netto spółki wyniósł 25,5 mln zł, a wynik techniczny zamknął się na poziomie 31,84 mln zł.

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA – drugie w Grupie towarzystwo zajmujące się ubezpieczeniami majątkowymi – zebrało 686,7 mln zł składki przypisanej brutto. To o 26 proc. więcej, niż w 2010 r. Zysk netto MTU wyniósł 30,39 mln zł, a wynik techniczny sięgnął 5,4 mln zł.

***

Informacje o Grupie Ergo Hestia

Tworzą ją trzy spółki ubezpieczeniowe: STU Ergo Hestia SA, STU na Życie Ergo Hestia SA oraz MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu.

W ubiegłym roku Grupie zaufało ponad 3,6 miliona klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. O dynamicznym rozwoju Grupy świadczy fakt, że co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa ubezpieczeniowa. Co minutę podejmujemy decyzję o wypłacie odszkodowania.

Głównym akcjonariuszem Grupy Ergo Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy Ergo Versicherungsgruppe, należący do największego globalnego reasekuratora, Munich Re.

Źródło: Hestia SA

Dodaj komentarz