Nasi rodacy oprócz zaciągania nowych kredytów mieszkaniowych, corocznie spłacają wiele starszych „hipotek”. Sprawdziliśmy, jak wyglądają statystyki dotyczące całkowicie spłacanych kredytów mieszkaniowych.

Liczba kredytów mieszkaniowych, które aktualnie posiadają Polacy rośnie z kwartału na kwartał. Dane Związku Banków Polskich (ZBP) wskazują, że w połowie 2019 r. mieszkańcy naszego kraju spłacali 2,314 mln kredytów mieszkaniowych. Sześć miesięcy wcześniej, analogiczny wynik oscylował na poziomie 2,246 mln. Dodatnia zmiana jak zwykle była wynikiem różnicy pomiędzy dwoma wartościami – liczbą nowych kredytów mieszkaniowych oraz liczbą takich zobowiązań, które całkowicie spłacili Polacy. O liczbie nowych kredytów mieszkaniowych mówi się często (między innymi w kontekście danych BIK oraz ZBP). Znacznie rzadziej poruszany jest temat spłaty istniejących „hipotek”. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, ile kredytów mieszkaniowych Polacy spłacą w najbliższym czasie, a także przez kolejne 10 lat – 12 lat.

Najwięcej spłaconych „hipotek” to będą kredyty w złotym …

Bardzo ciekawe dane na temat spłaty kredytów mieszkaniowych można znaleźć w corocznych raportach KNF. Nadzór finansowy podaje między innymi liczbę aktywnych kredytów mieszkaniowych pod koniec każdego roku. Wedle stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, Polacy spłacali następującą liczbę kredytów mieszkaniowych:

  • kredyty mieszkaniowe ogółem – 2 192 383 aktywne umowy
  • kredyty mieszkaniowe w PLN – 1 636 446 aktywnych umów
  • kredyty mieszkaniowe w CHF – 457 276 aktywnych umów
  • inne mieszkaniowe kredyty walutowe (głównie EUR) – 98 661 aktywnych umów

W kontekście powyższych danych, uwagę zwraca nie tylko zdecydowana przewaga kredytów „złotówkowych”. Warto również podkreślić, że szybko spada liczba „hipotek” rozliczanych we franku szwajcarskim. Jeszcze niedawno była mowa o tym, że Polacy spłacają około pół miliona takich zobowiązań. Obecnie analogiczny wynik jest już zbliżony do 450 000 umów. To sugeruje, że zobowiązanie mieszkaniowe we frankach posiada około 800 000 – 900 000 Polaków. Dokładniejsze dane BIK-u mówią o grupie mniej więcej 800 000 „frankowiczów”.

Na podstawie informacji KNF-u można również obliczyć, ile kredytów zgodnie z harmonogramem kredytobiorcy mieszkaniowi spłacą w bieżącym roku. Taka oczekiwana liczba spłat z 2019 r. przedstawia się następująco:

  • kredyty mieszkaniowe ogółem – 46 615 spłaconych kredytów
  • kredyty mieszkaniowe w PLN – 37 523 spłacone kredyty
  • kredyty mieszkaniowe w CHF – 7 745 spłaconych kredytów
  • inne mieszkaniowe kredyty walutowe (głównie EUR) – 1 347 spłaconych kredytów

Faktyczna liczba kredytów mieszkaniowych spłaconych przez klientów banków w 2019 r. będzie nieco inna z uwagi na opóźnienia ratalne oraz nadpłaty. Na podstawie powyższych danych, można jednak obliczyć, że relacja spłaconych kredytów „złotówkowych” do całkowitej liczby umów będzie nieco większa niż przypadku „hipotek” z waloryzacją do franka. Wynika to z faktu, że większość kredytów „frankowych” została udzielona stosunkowo niedawno (lata 2006 – 2008). Dlatego w kolejnych kilku latach możemy spodziewać się przyspieszenia tempa całkowitej spłaty kredytów mieszkaniowych z waloryzacją do franka szwajcarskiego.

Liczba kredytów „frankowych” do 2030 r. może spaść o 29%

Komisja Nadzoru Finansowego pokusiła się również o oszacowanie, ile kredytów mieszkaniowych Polacy mogą spłacić przez kolejne lata. Wspomniane szacunki KNF opierają się na harmonogramach terminowej spłaty „hipotek”. Takie źródła danych wskazują, że do 2030 r. całkowita liczba kredytów mieszkaniowych skurczy się o 27%. Chodzi oczywiście o te „hipoteki”, które były już aktywne pod koniec grudnia 2018 r. Warto zwrócić uwagę, że podobne tempo spłaty ma dotyczyć zarówno kredytów „złotówkowych”, jak i kredytów rozliczanych we franku oraz innych walutach obcych (głównie euro).

W kontekście szacunków z poniższej tabeli, największe wątpliwości dotyczą kredytów „frankowych”. Może się bowiem okazać, że masowe pozwy kredytobiorców wpłyną na liczbę aktywnych kredytów z waloryzacją do franka. Warto przypomnieć, że „frankowcy” zwykle domagają się unieważnienia umowy kredytowej albo tak zwanego „odfrankowienia”. Mowa o potraktowaniu wadliwej „hipoteki” jako kredytu w złotym, który posiada jednak niskie oprocentowanie bazujące na stawce LIBOR CHF.

Prognozowany spadek liczby kredytów mieszkaniowych

z aktualnego portfela (2018 r. – 2030 r.)

Stan na koniec

Liczba kredytów (sztuki)

Kredyty ogółem

Kredyty

w PLN

Kredyty

w CHF

Inne kredyty walutowe (nie CHF)

2018 r.

2 192 383

1 636 446

457 276

98 661

2019 r.

2 145 768

1 598 923

449 531

97 314

2020 r.

2 110 021

1 572 920

441 645

95 457

2021 r.

2 070 435

1 544 147

433 648

92 641

2022 r.

2 028 979

1 512 463

426 110

90 406

2023 r.

1 984 487

1 479 700

415 800

88 987

2024 r.

1 940 429

1 446 548

406 326

87 555

2025 r.

1 888 994

1 412 093

391 215

85 686

2026 r.

1 832 287

1 373 489

376 076

82 723

2027 r.

1 772 553

1 329 428

363 296

79 829

2028 r.

1 708 857

1 284 016

346 601

78 241

2029 r.

1 655 740

1 242 246

337 113

76 381

2030 r.

1 596 488

1 198 031

325 317

73 139

Łączny spadek liczby kredytów w latach 2018 – 2030

-27%

-27%

-29%

-26%

Dodaj komentarz