Niektóre osoby mają skłonność do gromadzenia większych kwot na koncie osobistym. Taki nawyk jest szczególnie kosztowny w obliczu rosnącej inflacji.

Ostatnie doniesienia dotyczące aktualnego poziomu inflacji oraz jej prognozowanego wzrostu, mogą przestraszyć wielu posiadaczy oszczędności. Z punktu widzenia takich osób, niski poziom stóp procentowych NBP na pewno jest problemem. Trudno jednak ukryć, że niektórzy oszczędzający sami przyczyniają się do powstawania inflacyjnych strat. Chodzi o osoby, które przechowują spore kwoty na koncie osobistym z oprocentowaniem 0,00% lub 0,01%, zamiast wpłacić wolne środki na lokatę albo konto oszczędnościowe. Postanowiliśmy wyjaśnić, ile można stracić poprzez takie zachowanie. Dodatkowo przedstawiamy ofertę dwóch ciekawych lokat z maksymalnym oprocentowaniem 1,90% – 2,20%.

Rocznie stracimy nawet 2,50% – 3,00% oszczędności

Obliczenie rocznych strat wynikających z przechowywania oszczędności na nieoprocentowanym koncie nie jest szczególnie trudne. W tym kontekście warto pamiętać o dwóch wzorach, które służą do obliczenia realnego zysku lub realnej straty z rachunków bankowych. Wspomniane wzory przedstawiają się następująco:

  • przybliżony wzór: realna stawka oprocentowania lokaty lub konta = (oprocentowanie brutto x (1 – 19%)) – stopa inflacji w okresie oszczędzania
  • dokładny wzór: realna stawka oprocentowania lokaty lub konta = ((oprocentowanie brutto x (1 – 19%)) – stopa inflacji w okresie oszczędzania)/(1 + stopa inflacji w okresie oszczędzania)

Jeżeli przyjmiemy oprocentowanie konta osobistego na poziomie 0,00% oraz stopę inflacji wynoszącą 2,50% rocznie, to realna strata z przechowywania pieniędzy na koncie przez rok wyniesie: -2,50% (patrz przybliżony wzór) lub -2,44% (patrz dokładny wzór). W przypadku średniego salda na koncie osobistym 16 000 zł, kwotowa roczna wartość straty będzie wynosiła około 250 zł jeśli przyjmiemy, że 10 000 zł można było zdeponować na lokacie kompensującej inflację.

Wybór kwoty deponowanej na lokacie lub koncie oszczędnościowym oczywiście zależy od indywidualnych preferencji. Na rachunku osobistym powinna pozostać suma, która pozwoli na pokrycie typowych wydatków z nadwyżką wynoszącą np. 20% – 30%. Dzięki zachowaniu takiej bezpiecznej nadwyżki, nie będzie nam groziła utrata wszystkich odsetek z lokaty na wskutek konieczności przedterminowego wypłacenia potrzebnych środków.

Pieniądze można ulokować również na krótki okres

W ramach uzupełnienia warto przedstawić oferty dwóch lokat bankowych, które mogą stanowić odpowiedź na problemy związane z przechowywaniem pieniędzy na koncie osobistym. Mowa o propozycji Getin Noble Banku (Lokata na Nowe Środki) oraz Santander Consumer Banku (Lokata online na nowe środki). Obydwie wspomniane lokaty cechują się atrakcyjnym oprocentowaniem jak na obecne warunki i są dostępne dla osób posiadających niewielkie kwoty (500 zł – 1000 zł). Na uwagę zasługuje również wysoka maksymalna wartość lokat (300 000 zł – 400 000 zł), których cechy zostały dokładnie zaprezentowane w poniższej tabeli.

W przypadku oferty Santander Consumer Banku, dodatkowym atutem jest szeroki wybór okresów oszczędzania (od 1 miesiąca do 36 miesięcy). Obydwie prezentowane lokaty cechują się stałym oprocentowaniem. Nie stanowi to problemu, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że stopy procentowe NBP nie wzrosną do początku 2022 r.

Dodaj komentarz