Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny?

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny?

Minimalny próg dochodowy określa najniższą możliwą wysokość dochodów, która pozwala potencjalnemu kredytobiorcy na zaciągnięcie zobowiązania w banku. Jak podaje Open Finance, w przypadku kredytów hipotecznych i kredytów mieszkaniowych przeciętna wartość minimalnego progu dochodowego na początku drugiego kwartału wzrosła o 0,9% w stosunku do stycznia 2014 roku.

Minimalne progi dochodowe netto

Portal egospodarka.pl powołujący się na badania Open Finance, informuje, że progi dochodowe wzrosły średnio o 37 zł w stosunku do stycznia 2014 roku, co w porównaniu do szybkiego tempa wzrostu marż kredytowych jest pocieszającą informacją dla kredytobiorców. Za bazę odniesienia w przeprowadzonych badaniach posłużyła trzyosobowa rodzina (dwoje pracujących małżonków) mieszkająca w dużym mieście, która ubiega się o kredyt na mieszkanie za 300 tys. zł na okres 30 lat, przy czym kwota pożyczki wynosi 270 tys. złotych. Jak widać, przy wyliczaniu zdolności kredytowej wzięto pod uwagę 10% wkładu własnego.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wybierając się do banku po kredyt hipoteczny trzeba posiadać comiesięczne, regularne dochodowy minimum na poziomie 3258 zł netto (Bank Pekao S.A.), przy założeniu, że nie powiadamy żadnych innych zobowiązań. Kolejne progi dochodowe wynoszą kolejno 3309 zł w BNP Paribas oraz 3310 zł w Alior Banku. Najwyższe próg dochodowy z kolei znajdziemy w Banku Pocztowym – aż 4600 zł netto.!

Średnia minimalna wysokość dochodów netto – zmiany w czasie

Co kwartał każdy bank dokładnie analizuje swoją politykę kształtowania minimalnych progów dochodowych netto, które istotnie wpływają na szanse uzyskania kredytu na mieszkanie. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat możemy zauważyć niewielkie wahania średniej minimalnej wysokości dochodów uprawniających do zaciągnięcie zobowiązania, które kształtują się na poziomie 3,9 – 4 tys. zł. Biorąc pod uwagę wysokość stóp procentowych oraz zmiany wysokości oprocentowania w ostatnim czasie można zauważyć, że banki zaczynają delikatnie zaostrzać warunki udzielania kredytów hipotecznych i kredytów mieszkaniowych.

Wielu ekonomistów prognozuje bowiem, że w niedalekiej przyszłości należy przygotować się na podwyżkę stóp procentowych, co z kolei przełoży się na wzrost oprocentowania kredytów. Nie powinien zatem dziwić fakt, że wysokość marż w przypadku kredytów mieszkaniowych wzrosła z 1,7% (styczeń 2014) do 1,79% w kwietniu 2014 roku. Banki dają sobie w ten sposób rezerwę na ewentualny wzrost miesięcznej raty spowodowanej prognozowanym wzrostem stóp procentowych. Pomimo wzrostu średniego poziomu marż bankowych sytuacja na rynku kredytów hipotecznych jest wciąż atrakcyjna dla kredytobiorców. Niewielkie fluktuacje minimalnych progów dochodów w ostatnich dwóch latach są pozytywnym zjawiskiem przy niskiej inflacji i sukcesywnym wzroście średniego wynagrodzenia Polsce.

autor: Robert Banaszak

[vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-formularz-kontakt-hipotek”]

Dodaj komentarz