Dla przeciętnego Kowalskiego nie ma ważniejszego produktu bankowego, niż kredyt hipoteczny. Jest on obłożony największymi wydatkami, wiążemy się z bankiem na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat i często boimy się podjętego ryzyka. Nic w tym dziwnego – kredyt hipoteczny nie tylko dotyczy ogromnych sum, ale również czegoś, bez czego nie wyobrażamy sobie życia – domu. Bank, oferując nam kredyt zazwyczaj przedstawia cały wachlarz ubezpieczeń. Część z nich jest obligatoryjna, część zupełnie dobrowolna. Na które warto się zdecydować, żeby spać spokojnie?

Ubezpieczenia obowiązkowe

Ubezpieczenia obligatoryjne w kredycie hipotecznym to przede wszystkim ubezpieczenia pomostowe (do czasu wpisu hipoteki) oraz ubezpieczenie samej nieruchomości. To pierwsze zabezpiecza spłatę kredytu w początkowym, przejściowym okresie do czasu ustanowienia hipoteki na finansowanej przez kredyt nieruchomości. To obowiązkowe ubezpieczenie chroni nas od niewypłacalności w tym czasie. Składkę musimy płacić od kilku do kilkunastu miesięcy – do wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Okres ochrony trwa od dnia pierwszej transzy kredytu, aż do ustanowienia prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem wypłacane jest odszkodowanie w wysokości wartości zadłużenia na dzień zdarzenia. Sposób pobierania składki oraz jej wysokość ustalana jest bezpośrednio z bankiem i może być zależna od jego preferencji.

Następnym, obowiązkowym ubezpieczeniem kredytu hipotecznego jest ubezpieczenie kredytobiorcy z niskim wkładem własnym. Banki najczęściej udzielają kredytów jedynie od 80% nieruchomości, wymagając od swoich klientów posiadania wkładu własnego. Niski wkład własny wiąże się z koniecznością wnoszenia składki ubezpieczeniowej, liczonej miesięcznie lub w cyklach wieloletnich, do czasu, aż saldo zadłużenia spadnie poniżej wymaganej. Przepisy co do wysokości wkładu własnego zmieniają się z roku na rok, niestety na niekorzyść kredytobiorców.

Obowiązkowe jest również ubezpieczenie nieruchomości objętej hipoteką na rzecz kredytu. Objęte tym ubezpieczeniem mogą być zarówno budynki i lokale mieszkalne (również w budowie) jak i nieruchomości gospodarcze oraz stałe elementy budynków i lokali, które są zabezpieczeniem spłaty dla banku. Zakres ubezpieczenia obejmuje losowe zdarzenia, takie jak pożar, uderzenie pioruna, zalanie i inne. Niemal każdy bank współpracuje z wybranym przez siebie towarzystwem ubezpieczeniowym, ale klient ma możliwość wybrania polisy innego ubezpieczyciela. Z reguły bez naliczania dodatkowych opłat z tego powodu.

Ubezpieczenia dobrowolne

Lwią część ubezpieczeń dobrowolnych stanowią wszelkiej maści polisy, które ma w ofercie niemal każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Najważniejsze z nich ubezpieczają od najgorszego – śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu, całkowitej lub czasowej niezdolności do pracy kredytobiorcy. Takie ubezpieczenie jest dla nas i dla banku gwarancją, że mimo losowych wydarzeń raty będą terminowo i w pełni spłacane. Choć jest to ubezpieczenie dobrowolne, należy się na nie zdecydować. Kredyt hipoteczny, jak żaden inny, zazwyczaj wiąże nas z instytucją bankową nawet kilkadziesiąt lat. Przez tak długi okres czasu może zdarzyć się wszystko. Dobrze jest więc zabezpieczyć siebie i własną rodzinę przed taką ewentualnością.

Dobrowolnym ubezpieczeniem jest również ubezpieczenie na życie, które w swojej ofercie często zawiera ubezpieczenie śmierci, która wystąpiła w czasie ochrony ubezpieczeniowej. Wybierając taką ofertę mamy zabezpieczenie każdego kredytu razem z pozostałą, kompleksową ochroną ubezpieczyciela.

Jakie ubezpieczenie warto wybrać?

Każdy bank przedstawia inną ofertę powiązania kredytu hipotecznego z ubezpieczeniem. Istnieją instytucje, które nie wymagają zakupu jakiegokolwiek ubezpieczenia. Zdarza się, że opłata za pakiet ubezpieczeń w początkowym okresie proponowana jest zamiast prowizji, może być również koniecznym warunkiem do obniżenia marży banku. Najczęściej proponowane polisy to ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości na wypadek utraty pracy, zdrowia lub śmierci.

Najlepiej jest porównać dostępne na rynku polisy i wybrać dla nas optymalną – możliwe z jak największą ofertę w cenie, na którą możemy sobie pozwolić. Przy tak poważnej decyzji jak kredyt mieszkaniowy warto zastanowić się również nad ubezpieczeniem na życie. Część banków nawet wymaga takiego ubezpieczenia. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przestudiować wszystkie warunki. Np. w zależności od ubezpieczyciela suma wypłaty po śmierci jednego z małżonków może wynosić 100%, 50%, może być też proporcjonalna do osiąganych dochodów. Warto więc doczytać wszystkie kruczki, aby nie okazało się, że płaciliśmy kilkanaście lat za ubezpieczenie, które nie daje nam bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz