Przy zawieraniu umowy kredytowej czy pożyczkowej, nie ukrywajmy, nie każdy z nas ma czas na dogłębne zapoznanie się z nią. Niejednokrotnie, ufając przedstawicielowi danej instytucji, umieszczamy swój podpis mechanicznie we wskazanym miejscu. W większości przypadków rzeczywiście jest tak jak mówił doradca. Zdarzyć się może jednak sytuacja, gdy „drobnym drukiem” na dokumencie były umieszczone warunki, którym nie jesteśmy w stanie sprostać. Na szczęście, jest na to rozwiązanie.

Odstąpienie

Jeżeli o niekorzystnych dla nas warunkach dowiedzieliśmy się w przeciągu 14 dni od podpisania umowy, to zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, możemy przekazać bankowi lub firmie pożyczkowej podanie o odstąpieniu od tej umowy i to bez konieczności podania przyczyny. Jeszcze przed udzieleniem kredytu lub pożyczki kredytodawca lub pożyczkodawca jest zobowiązany do poinformowania swego klienta o takiej możliwości. Musi również przy zawarciu rzeczonej umowy wręczyć kredytobiorcy, na trwałym nośniku, wzór odstąpienia od niej z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby). Nie spełnienie tego wymogu spowoduje, że ustawowy termin 14 dni na odstąpienie będzie liczony nie od jej podpisania, ale od wręczenia wspomnianego wzoru. W praktyce oznacza to, że klient, któremu nie wręczono wzoru odstąpienia może nawet po wielu miesiącach zgłosić chęć odstąpienia i dopiero jak instytucja finansowa przedstawi mu dokument będzie liczony ostateczny termin na dokonanie tej czynności.

Odstąpienie sporządzone na piśmie, według wymaganego wzoru należy złożyć osobiście w banku lub firmie pożyczkowej, bądź przesłać je tam pocztą. W tym drugim przypadku o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Następnie kredytobiorca ma 30 dni na zwrot pieniędzy wraz z należnymi odsetkami za dotychczasowy czas pożyczki. Kredytobiorca lub pożyczkodawca nie może obciążyć klienta odstępującego od umowy żadnymi dodatkowymi kosztami. Warto też pamiętać, że odstąpienie od umowy kredytu automatycznie powoduje odstąpienie od związanych z nim usług, np. ubezpieczenia.

Ranking pożyczek ratalnych

Ostatnia aktualizacja: 18 Maja 2024
nawet do 60 000 zł na wyciągnięcie ręki! 100 % onlin
Pożyczka Gotówkowa Smartney
6 - 96 miesięcy
Okres spłaty
15,75 %
? zmienne
Oprocentowanie
1 000 - 60 000 zł
Kwota
21,94 %
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
6 - 36 miesięcy
? 6,11, 18, 24, 30, 36 rat
Okres spłaty
0 %
Oprocentowanie
1 000 - 20 000 zł
Kwota
48,69 %
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Cashtero
61 - 90 dni
Okres spłaty
0 %
Oprocentowanie
100 - 10 000 zł
Kwota
321 %
? Maksymalne RRSO 321%
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
7 - 61 dni
? 30 dni 61 dni 2 raty
Okres spłaty
0 %
? 18,5% dla kolejnej pożyczki
Oprocentowanie
300 - 5 000 zł
Kwota
0 %
? 184,78% dla kolejnej pożyczki
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
4 - 50 miesięcy
Okres spłaty
18,50 %
? zmienne
Oprocentowanie
1 000 - 30 000 zł
Kwota
35,64 %
? RRSO promocyjne
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
PROMOCJA:

Prowizja od 0% miesięcznie*

taRata pożyczka online
3 - 36 miesięcy
Okres spłaty
3,99 %
? 3,99% -11,61%
Oprocentowanie
100 - 60 000 zł
Kwota
17,28 %
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Rata Pro
3 - 48 miesięcy
Okres spłaty
0 %
? przy pierwszej darmowej pożyczce
Oprocentowanie
100 - 60 000 zł
Kwota
321 %
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 - 96 miesięcy
Okres spłaty
3,99 %
Oprocentowanie
100 - 60 000 zł
Kwota
11,61 %
? Maks. RRSO wynosi 178,38%. RRSO wynosi przeciętnie 17,28%.
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Pożyczka Gotówkowa 5-10-15 Kasa Stefczyka
84 miesiące
Okres spłaty
15,99 %
Oprocentowanie
5 000 - 15 000 zł
Kwota
17,22 %
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Flotino - pożyczka
62 - 120 dni
Okres spłaty
-
500 - 10 000 zł
Kwota
-
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 - 4 miesięcy
Okres spłaty
6,69 %
Oprocentowanie
200 - 5 000 zł
Kwota
6,69 %
? na podstawie przykładu reprezentatywnego
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 - 31 dni
Okres spłaty
0 %
? w przypadku pożyczek promocyjnych
Oprocentowanie
500 - 3 000 zł
Kwota
0 %
? przy pierwszej darmowej pożyczce
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Pożyczka Ratalna i biznesowa Ekassa
1 - 48 miesięcy
Okres spłaty
18,50 %
Oprocentowanie
1 000 - 30 000 zł
Kwota
67,14 %
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Pożyczka online - Hajsonline
1 miesiąc
Okres spłaty
3,99 %
Oprocentowanie
100 - 5 000 zł
Kwota
11,61 %
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Wonga Pożyczka Ratalna
3 - 48 miesięcy
Okres spłaty
20,50 %
? zmienne
Oprocentowanie
500 - 20 000 zł
? Pożyczka na czek GIRO do 10 000 zł
Kwota
20,99 %
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 miesiąc
Okres spłaty
0 %
? Pierwsza pożyczka objęta promocją - 0% , następna 18,5%
Oprocentowanie
500 - 8 000 zł
? Pierwsza: od 500 zł do 6 000 zł, Kolejna: od 1 000 zł do 8 000 zł
Kwota
0 %
? Pierwsza pożyczka objęta promocją - 0% a następna 311,73%
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
PROMOCJA:

Pierwsza pożyczka 5000 zł za DARMO – RRSO 0%

Provident Samoobsługowa „Dla Ciebie”
12 - 48 miesięcy
Okres spłaty
10 %
Oprocentowanie
1 000 - 30 000 zł
Kwota
29,00 %
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
61 - 90 dni
Okres spłaty
6,69 %
Oprocentowanie
50 - 2 000 zł
Kwota
0 %
? - 0% w przypadku darmowej pożyczki - 13% w innym przypadku
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Funeda
1 - 48 miesięcy
Okres spłaty
0 %
? finalne koszty pożyczki zależne są od wybranego pożyczkodawcy
Oprocentowanie
100 - 30 000 zł
Kwota
3,65 %
? finalne koszty pożyczki zależne są od wybranego pożyczkodawcy
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Pośrednik Pożyczkowy Pieniądze-Pożyczka
61 - 90 dni
Okres spłaty
0 %
Oprocentowanie
100 - 10 000 zł
Kwota
0 %
? przy pierwszej darmowej pożyczce
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
36 miesięcy
Okres spłaty
18,50 %
? oprocentowanie zmienne
Oprocentowanie
1 000 - 25 000 zł
Kwota
45,57 %
? 45,60% - Aasa Standard; 45,57% - Aasa Standard z Pakietem Korzyści.
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
PROMOCJA:

Pieniądze wprost na konto *** Minimum formalności *** Prosty wniosek

61 dni
Okres spłaty
0 %
? dla pożyczki do 3000 zł na 61 dni, w innym przypadku - 18,50%
Oprocentowanie
500 - 6 000 zł
Kwota
0 %
? Dla pożyczki promocyjnej. W przeciwnym razie RRSO wynosi 56,45%
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Rozmowa z Doradcą
3 - 120 miesięcy
Okres spłaty
11,88 %
? na podstawie przykładowej pożyczki gotówkowej
Oprocentowanie
1 000 - 250 000 zł
Kwota
11,55 %
? na podstawie przykładowej pożyczki gotówkowej
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Pożyczka Gotówkowa Kasa Stefczyka
4 - 120 miesięcy
Okres spłaty
11,56 %
? 11,75%-18,50%
Oprocentowanie
1 000 - 240 000 zł
Kwota
26,89 %
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Net Gotówka
4 miesiące
Okres spłaty
20,50 %
? w skali roku
Oprocentowanie
3 000 - 5 000 zł
? nowy i stały klient PL i UA: od 3.000 zł do 5.000 zł na okres 4 miesięcy.
Kwota
76,24 %
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
91 - 120 dni
Okres spłaty
0 %
? dla pierwszej darmowej pożyczki
Oprocentowanie
100 - 5 000 zł
Kwota
0 %
? dla pierwszej darmowej pożyczki
RRSO
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

Jeżeli minął już termin na odstąpienie od umowy, to sytuacja jest dużo trudniejsza dla klienta. Zawsze można wprawdzie wypowiedzieć umowę kredytową lub pożyczkową, ale trzeba się liczyć z konsekwencjami. Przy umowach powyżej roku, okres wypowiedzenia, co do zasady wynosi trzy miesiące. Strony w umowie mogą jednak zastrzec inny termin. Niemniej w tym czasie powinien nastąpić zwrot zadłużenia. Niestety, najczęściej wypowiedzenie umowy wiąże się dla kredytobiorcy z dodatkowym obciążeniem, m.in. opłatami dotyczącymi spłaty przed terminem.

Inną możliwością jest rozwiązanie umowy. Tu zarówno instytucja finansowa , jak i jej klient dochodzą do obopólnego porozumienia, co do warunków takiego rozwiązania. Z takimi sytuacjami mamy zazwyczaj do czynienia, gdy pojawiają się problemy ze spłatą i obydwie strony, chcąc uniknąć niepotrzebnych kłopotów decydują się na zmianę dotychczasowych ustaleń – albo rozwiązują dotychczasową umowę i zawierają nową, albo dodają aneks do istniejącej.

Najkorzystniejszym zatem rozwiązaniem dla osoby, która zbyt pochopnie zawarła umowę kredytu lub pożyczki jest skorzystanie z opcji odstąpienia od niej. Sęk w tym, że swój błąd trzeba wychwycić możliwie jak najwcześniej i dotrzymać wymagane 14-dniowego terminu. Potem będzie już tylko trudniej się wyplątać.

Dodaj komentarz