Pytanie wydaje się nie mieć sensu, jednak podczas zakładania firmy, potrzebujemy narzędzi do jej prowadzenia. W przypadku programu do księgowości, jest to przecież środek trwały, który należy do zasobów przedsiębiorstwa, a który również należy wliczyć w koszty działalności. Zaksięgowanie programu księgowego w programie księgowym – czy to w ogóle możliwe?

Możliwe, a nawet obowiązkowe

Jeśli już posiadasz swój biznes, to dbasz o niego. Cenisz sobie własną pracę, dochody oraz wszystko to, co stanowi majątek firmy. Zatem jako przedsiębiorca masz obowiązek prowadzenia dokumentacji księgowej (pełnej lub uproszczonej) i zaksięgować każdy zakup wchodzący w skład dóbr materialnych i niematerialnych, będących stałym lub czasowym wyposażeniem firmy czy zająć się prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów.

Program księgowy należy traktować jak każde inne oprogramowanie komputerowe, zakup jego licencji nie będącej częścią oprogramowania systemowego (zainstalowanego i zakupionego łącznie ze sprzętem komputerowym), nie jest niczym innym, jak elementem wyposażenia firmy. Nie ma żadnych zasad stanowiących o wyjątkowości traktowania programu do księgowości czy braku możliwości wprowadzenia go do ewidencji przychodów i rozchodów. Zakup licencji na program księgowy jak najbardziej można zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych. Zatem należy go umieścić jako pozycję w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji środków trwałych.

Do którego dokumentu wprowadzić zakup programu księgowego?

Należy podkreślić, kiedy uwzględnić zakup oprogramowania w KPiR a kiedy w ewidencji środków trwałych. Oprogramowanie, jako zakup licencji i korzystanie z niej przez 12 miesięcy i dłużej trzeba potraktować jako wartość niematerialną i prawną, czyli dokonać wpisu do ewidencji środków trwałych. Jeśli oprogramowanie stanowi majątek o wartości nieprzekraczającej 10 tys. zł, nie musi być zaliczane do środków trwałych, wtedy należy wprowadzić je jako pozycję w KPiR (a jako datę nabycia wpisuje się datę rozpoczęcia użytkowania).

Na co zwrócić uwagę przy wyborze programu księgowego?

Do samodzielnego prowadzenia księgowości powinien być to program prosty w obsłudze, z intuicyjnym interfejsem. Oczywistą rzeczą jest, że musi posiadać podstawowe elementy do prowadzenia księgowości uproszczonej, czyli podatkową księgę przychodów i rozchodów i rozliczenie na podstawie ryczałtu. Dobrze, jeśli posiada możliwość generowania i wysyłki e-Deklaracji VAT oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) do Urzędu Skarbowego. Załatwianie urzędowych spraw online usprawnia pracę poprzez oszczędność czasu i minimalizuje tzw. „papierologię”. Ewidencja majątku trwałego firmy również jest ważnym składnikiem oprogramowania przeznaczonego do prowadzenia księgowości, dzięki któremu można m.in. rozliczać koszty eksploatacji czy rejestracji przebiegu pojazdów. Wszystkie te funkcjonalności dostępne są w programie księgowym „Ala” – Księga Podatkowa od Streamsoft PCBiznes. Aplikacja przeznaczona jest zarówno dla firm jednoosobowych lub większych, jak i biur rachunkowych.

Zrobienie czegoś, co wydawać by się mogło niemożliwe, jest jak najbardziej do zrealizowania. Księgowanie programu księgowego to już nie abstrakcja, ale fakt. Wybierając odpowiednie i proste w obsłudze narzędzie, nie będziesz mieć z tym najmniejszego problemu.

Dodaj komentarz