Początki własnej działalności gospodarczej zazwyczaj są bardzo trudne i wiążą się z większymi opłatami niż mogliśmy zakładać. Bardzo szybko może się okazać, że na pełny rozwój naszego przedsięwzięcia po prostu nas nie stać. Wtedy jednym z najdogodniejszych rozwiązań wydaje się być skorzystanie z oferty kredytu lub pożyczki dla firm.

Kredyt firmowy w banku

Kredyty dla firm są dostępne w większości instytucji bankowych w Polsce. Niektóre z nich wręcz specjalizują się w obsłudze przedsiębiorstw, dlatego zapoznanie się z tego typu ofertami nie powinno być problemem. Należy jednak zwrócić uwagę na warunki udzielenia takiego dofinansowania. Bardzo często kredytu nie dostaną firmy zaraz po rozpoczęciu swojej działalności. Zazwyczaj jest to produkt dla podmiotów istniejących na rynku co najmniej od 6 miesięcy, a czasami nawet roku.

Sama decyzja o przyznaniu kredytu opiera się na dostarczonych przez kredytobiorcę dokumentach. Przede wszystkim będzie to biznesplan, w którym przedstawiamy program rozwoju firmy i wskazujemy na co potrzebne są wnioskowane pieniądze. Ponadto składamy odpis z rejestru przedsiębiorców i zaświadczanie o nie zaleganiu z opłatami do ZUS i US.

Niejednokrotnie bank oczekiwał będzie dodatkowo wskazania zabezpieczenia udzielanego kredytu. Wśród przedsiębiorców najczęściej stosowane jest zabezpieczenie na majątku firmy. Dopuszczalne jest również poręczenie osoby trzeciej, weksel lub hipoteka. Jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie przedstawić bankowi żadnego zabezpieczenia, to możliwość uzyskania kredytu wyraźnie zmaleje, ale nie będzie wykluczona. Niektóre banki zgadzają się na udzielenie firmie dofinansowania, nawet jeśli ta nie ma zabezpieczenia. Taka kwota może być jednak znacząco niższa niż się spodziewaliśmy.

Oczywiście, bank będzie również sprawdzał zdolność kredytową wnioskodawcy. W zależności od tego w jakiej formie jest prowadzona działalność, to instytucja będzie weryfikowała nas, ewentualnie też naszego wspólnika lub jedynie podmiot prawa gospodarczego, którym jest spółka kapitałowa.

Pamiętać także należy, że na koszt kredytu może się składać sporo obciążeń związanych z dołączonymi do niego przez bank ubezpieczeniami, m.in. polisą na życie, ubezpieczeniem nieruchomości lub majątku przedsiębiorstwa, będącego zabezpieczeniem.

Pożyczki dla wszystkich?

Dla tych, którzy jednak nie mogą liczyć na kredyt firmowy pewną alternatywą jest pożyczka pozabankowa dla firm. W pewnych momentach może się ona stać jedyną formą ratunku, w szczególności dla przedsiębiorstw mocno zadłużonych. Przy ubieganiu się o tę formę dofinansowania jest zdecydowanie mniej formalności niż w banku. Zazwyczaj wszystko załatwimy online, bez zaświadczeń i zabezpieczeń. Niestety, jest jeden istotny ‘haczyk’. Pożyczka pozabankowa jest często wielokrotnie wyżej oprocentowana od kredytu bankowego. Na rynku można również znaleźć oferty instytucji finansowych stosujących ustawę antylichwiarską, chroniącą klientów przed horrendalnie wysokim oprocentowaniem, ale tutaj procedury weryfikacyjne są także bardziej skrupulatne niż w innych firmach pożyczkowych.

Bardzo atrakcyjną formą wspierania przedsiębiorczości stanowi kredyt na rozpoczęcie działalności oferowany przez Program Pierwszy biznes – ‘wsparcie w starcie’ Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to możliwość uzyskania nisko oprocentowanej pożyczki (0,44 proc. w skali roku) dla osób niepracujących i niewykonujących innej pracy zarobkowej absolwentów szkół i wyższych uczelni (do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego), studentów ostatnich lat studiów oraz zarejestrowanych bezrobotnych. Pożyczki są udzielane na okres 7 lat z możliwością rocznego odroczenia spłaty. Maksymalna kwota takiego kredytu to dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju, czyli ponad 85 tys. złotych.

Przewidziana jest również możliwość uzyskania z tego samego programu pożyczki na utworzenie miejsc pracy przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, producentów rolnych, żłobki i kluby dziecięce, a także niepubliczne szkoły i przedszkola. Mogą oni liczyć na kredyt w wysokości sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju, czyli ponad 25 tys. na okres 3 lat. Ponadto w obydwu wypadkach ci, którzy uzyskali pożyczki dostaną ofertę bezpłatnych szkoleń i doradztwa.

Ostatnią deską ratunku dla borykających się z zadłużeniem firm może być jeszcze konsolidacja kredytów, która umożliwi zmniejszenie miesięcznych kosztów, a jednocześnie pomoże zdobyć dodatkowe środki. Jeżeli jednak to nie wyprowadzi nas na prostą, to będziemy musieli liczyć się z bankructwem przedsiębiorstwa. Biorąc zatem kredyt firmowy powinniśmy również dobrze przemyśleć, jak zamierzamy go spłacić.

Dodaj komentarz