Rentier to osoba, która żyje tylko z zysków jakie przynosi jej posiadany majątek. Mogą to być odsetki do wysokiego kapitału, czynsz z tytułu wynajmu posiadanych przez siebie nieruchomości czy inne źródła pasywnego dochodu, a więc takie, na które nie trzeba nieustannie pracować. Rentier może wyjechać i odpoczywać, a pieniądze regularnie wpływają na jego konto.

Aby zostać rentierem trzeba przede wszystkim na wstępie ustalić roczny dochód, jaki byłby wystarczające na pokrycie wszystkich kosztów życia – jedzenia, mieszkania, leczenia i nie tylko. Nie każdy rentier opływa w luksusach, o czym też warto pamiętać. Według przeprowadzonych badań, aż 70% osób będących rentierami swój majątek zbudowało dzięki własnej firmie. Tylko 20% osiągnęło sukces za sprawą inwestycji w nieruchomości. 10% to inne przypadki.

Własna działalność

Okazuje się, że najlepszym sposobem na zostanie rentierem jest otworzenie i prowadzenie własnej firmy. Wiele małych przedsiębiorstw początkowo działa na granicy zysku i straty, ale zaoszczędzony kapitał pozwala na inwestowanie i rozwijanie działalności. Trzeba się jednak przygotować, że własna firma to ciężka praca, przynajmniej na początku. Kluczowy jest wybór odpowiedniej branży. Najlepszym rozwiązanie jest znalezienie niszy na rynku. Wiele dużych firm powstało właśnie w ten sposób. Z czasem działalność może rozrosnąć się, a jej właściciel żyć spokojnie bez martwienia się o przyszłość.

Inwestowanie w nieruchomości

Oczywiście, jednym z najpopularniejszych sposobów na zostanie rentierem, jest inwestowanie w nieruchomości różnego rodzaju. Nie jest to jednak takie proste, jak się wielu osobom wydaje. Niektórzy posiadany kapitał lokują w nieruchomości, bo taka jest akurat oda bądź żyją w przekonaniu, że nieruchomości zawsze są dobrym wyborem. Rzeczywiście dobrze zakupione nieruchomości komercyjne i mieszkalne mogą generować zysk w wysokości przynajmniej 8% wartości nieruchomości brutto. Co roku właściciel może więc liczyć na zysk z tytułu najmu w wysokości co najmniej 8% wartości danego lokalu. Od tego trzeba odjąć oczywiście podatek oraz koszty ewentualnych napraw. Poza tym każda nieruchomość wraz z upływem czasu traci na wartości. Realnie w kieszeni zostaje więc 6%. Zainwestowany kapitał zwraca się więc po około 15 latach.

W tym przypadku trzeba się też przygotować na wahania cen. W latach 200-2007 ceny lokali mieszkalnych podwoiły się, a ceny nieruchomości komercyjnych wzrosły nawet 5 razy. Wpływ na to miała dobra koniunktura gospodarcza. Kiedy jednak boom gospodarczy nieco minął, wielu najemców nie mogło sobie już pozwolić na płacenie wysokiego czynszu. W efekcie tego zjawiska ceny lokali usługowych spadły w ciągu ostatnich kilku lat. Niekiedy brakuje nawet chętnych na ich wynajem.

Ciekawym rodzajem inwestowania jest tzw. strategia Kiyosakiego. Polega ona na masowym kupowaniu lokali pod wynajem. Kupowane są lokale z niskim udziałem własnym oraz kredytowaniu w oparciu o stałe oprocentowanie. W założeniu czynsz płacony przez najemcę pozwala więc na spłacenie raty kredytu i generuje jeszcze zysk. W Polsce dla wielu osób taki rodzaj inwestowania jest niemożliwy do zrealizowania. W Polsce banki udzielają kredytów o zmiennej stopie procentowej, a więc rata rośnie kiedy tylko mają miejsce podwyżki stóp procentowych. Poza tym cena jest większa w przypadku zakupu jednego lokalu niż hurtowego kupna wszystkich lokali u danego dewelopera.

Jeszcze innym przykładem pasywnego inwestowania jest zakup gospodarstwa rolnego, a potem wynajmowanie go rolnikom oraz korzystanie z wielu dopłat z UE. Jednak nie tak łatwo jest znaleźć dobrej jakości ziemię w atrakcyjnej cenie. Inwestowanie w nieruchomości bywa więc naprawdę korzystne, ale wymaga sporo szczęścia oraz dobrej znajomości rynku lokalnego.

Inne sposoby na zostanie rentierem

Na pewno większe szanse na życie z odsetek i zbudowanego już kapitału mają pracownicy wyższego szczebla np. menadżerowie dużych firm. Poza tym często na to pozwolić sobie mogą osoby, które przez wiele lat pracowały i mieszkały w krajach drogich i o silnej walucie np. Szwajcarii czy Norwegii. Oszczędności zgromadzone przez lata bywają wysokie i pozwalają na prowadzenie komfortowego życia w krajach o niższych kosztach życia, ale nie mniej atrakcyjnych pod względem klimatycznym itd.

W efekcie okazuje się, że aby zostać rentierem trzeba najpierw wypracować sobie spory kapitał. Trudno znaleźć osoby, które stały się rentierami wyłącznie na skutek inwestowania środków na rynkach finansowych. Zwykle za rentierami stoi własna działalność gospodarcza, która okazała się być sukcesem. Wiele osób zastanawia się też czy warto posiłkować się kredytami w celu osiągnięcia większych zysków z inwestycji. Zdania w tej kwestii są podzielone. Tak naprawdę jednak, aby zostać dobrym inwestorem trzeba poznać tajniki inwestowania, stracić najpierw część kapitału i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Zajmuje to na ogół nieco czasu, ale przynosi na ogół wymierne efekty. Inwestowanie własnych środków zawsze w końcu wiąże się ze stresem i silnymi emocjami.

Dodaj komentarz