Czasy są zmienne, niepewne, a młodym ludziom żyje się zdecydowanie ciężej niż dawniej – słowa te stanowią swoisty slogan szczególnie często powtarzany ostatnio. To nie dziwi, bowiem, gdy spojrzymy np. na koszty zakupienia mieszkania w dużym mieście, jak i średni poziom płacy netto w grupie ludzi młodych, widać, że sytuacja wygląda mało optymistycznie. Z uwagi na to, coraz więcej rodziców decyduje się na oszczędzanie dla swoich pociech. Doskonale takie tendencje wyczuły banki, jak i prywatne firmy. Dzisiejsza oferta produktów, związanych z oszczędnością na przyszłość dzieci jest bardzo bogata.

Oszczędzanie na przyszłość dziecka jest dwustronnie dobre, dla rodziców, ale i dzieci – dlaczego?

Przede wszystkim człowiekowi bardzo często, zwłaszcza, gdy posiada już nieruchomość własnościową, dobry samochodów, czy pewien poziom luksusu życia, brakuje odpowiednich motywatorów do tego, by oszczędzać. Kiedy jednak oszczędzanie jest uwarunkowane troską o kogoś, kogo bardzo kochamy, a więc relacją łączącą dziecko z rodzicem, zdecydowanie łatwiej przychodzi podjęcie decyzji o konieczności oszczędzania. Ponadto praktyka pokazuje, że rodzice, którzy oszczędzają, ale i rozmawiają z dzieckiem o tym, że odkładają pieniądze na jego przyszłość, skutecznie oddziaływają również na psychikę swojej pociechy. Dziecko żyje w przeświadczeniu, że uzyskiwane dobra w tym pieniądze należy szanować, odkładać, bo w przyszłości będą bardziej potrzebne. Jest to wreszcie doskonałe rozwiązanie z uwagi na bardzo wysokie koszty kształcenia dzieci i młodzieży. W zglobalizowanym świecie młody człowiek, aby być konkurencyjnym na rynku pracy powinien biegle władać językami oraz mieć szereg specjalistycznych umiejętności. By je nabyć, konieczne jest opłacenie dodatkowych kursów, czy może nawet wyjazdu na zagraniczne uczelnie, co bywa kosztowne. Ponadto, jak wskazują statystyki dzisiejszy wskaźnik umieralności rodziców jest nadal wysoki, w tym wśród młodych rodziców – zwłaszcza na choroby nowotworowe. Kiedy dziecko ma zdeponowany odpowiedni kapitał, jest niejako odpowiednio zabezpieczone od materialnej strony na wypadek takich zdarzeń. Dzieciom, które wkraczając w dorosłość posiadają pewien zaoszczędzony od rodziców kapitał, jest łatwiej np. w sfinansowaniu otwarcia własnej firmy, gabinetu, czy zakupu domu, mieszkania. Nierzadko takim oszczędzaniem i sami rodzice zapewniają sobie godną przyszłość. Wiele dorosłych już dzieci później środki z lokat, deponowanych dla nich przez rodziców, przeznaczają np. na odnowę domu rodzinnego, czy pokrycie wysokich kosztów leczenia, opieki rodziców w wieku podeszłym. Coraz częściej uwidacznia się tendencja, iż i sami rodzice chociażby pośrednio korzystają na tym rozwiązaniu.

Jakie są formy oszczędzania dla dzieci na przyszłość najczęściej wybierane przez Polaków?

Praktyka pokazuje, że Polacy, którzy decydują się, aby oszczędzać na przyszłość dzieci, sięgają cały czas po podobne środki i produkty temu służące. Najbardziej powszechne nadal są lokaty, a na drugim miejscu konta oszczędnościowe. Sporym zainteresowaniem cieszy się wykupywanie specjalnych polis, potocznie nazywanych polisami posagowymi. Niektórzy wreszcie decydują się na lokowanie dla dzieci w fundusze inwestycyjne, czy nawet kupują dla nich akcje w spółkach. Jednak ta ostatnia forma nadal jest uznawana za najbardziej ryzykowne deponowanie środków na przyszłość dla najmłodszych.

Jakie parametry powinna posiadać lokata zakładana na przyszłość dla dziecka, dlaczego warto wybierać właśnie lokaty?

Przede wszystkim należy wybierać lokaty z uwagi na ich cechy konstrukcyjne jako produktu finansowego. Są obarczone niskim ryzykiem, a wpłacony kapitał odzyskamy. Lokaty, jeśli przeanalizujemy ich opłacalność pod względem tego, jaki jest poziom inflacji, widać, że zawsze będą generowały w ujęciu przyszłościowym rzeczywisty zysk. Lokata jest instrumentem finansowym zrównoważonym, czyli nie trzeba się martwić, że gdy przyjdzie bessa rynkowa, diametralnie na takim ulokowaniu wolnych środków finansowych stracimy. Decydując się natomiast na założenie lokaty dla dziecka na przyszłość przede wszystkim trzeba:

  • szukać najlepszych ofert lokat długoterminowych,
  • ofert lokat przewidujących możliwość sukcesywnej dopłaty środków finansowych,
  • zwracać uwagę na wysokie oprocentowanie, czy wzrost oprocentowania w kolejnych latach deponowania środków finansowych,
  • starannie analizować warunki lokaty, tak, aby np. była to lokata elastyczna, z możliwością jej zmiany, zerwania w dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych strat.

Polacy decydują się na lokaty w Credit Agricole i Santander Banku – czy zasadnie?

Taki wybór zdecydowanie ma uzasadnione ekonomicznie podstawy. Mianowicie oba podmioty bankowe oferują założenie lokaty nawet na kwotę 1000 zł. Przy czym już po trzech latach ulokowania kwoty np. 1500 – 2000 zł zainteresowani mogą liczyć na około 100 – 150 zł, gdyż oprocentowanie tego produktu kształtuje się na poziomie 3%. By uzyskać takie oprocentowanie dla zdeponowanych środków zainteresowani nie muszą spełniać żadnych warunków dodatkowych. Jedynie Credit Agricole wymaga, aby osoba zakładającą lokatę posiadała w tym podmiocie konto osobiste. Atutem tej lokaty jest również możliwość jej automatycznego odnawiania, jeśli jej posiadacz nie złoży dyspozycji wycofania środków i zerwania lokaty w dniu jej oznaczonego zakończenia.

Toyota Bank próbuje pozyskać Klientów przez tzw. elastyczne warunki założenia lokaty długoterminowej

Zabiegani rodzice coraz częściej decydują się na założenie lokaty długoterminowej dla dziecka w Toyota Banku. Podmiot ten zapewnia stosunkowo wysokie oprocentowanie lokaty – a mianowicie na poziomie 2,8%. Natomiast wszystkie formalności związane z jej założeniem, jak i późniejszą obsługą zainteresowani mogą dopełnić za pośrednictwem Internetu. Zakładający nie muszą spełnić dodatkowych warunków, np. nie muszą posiadać w Toyota Banku konta osobistego. Jedyne ograniczenie jest takie, że podmiot ten nie zakłada lokat na kwoty mniejsze niż 2000 zł.

Najbiedniejsi już teraz założą lokatę nawet na 50 zł – jak to możliwe?

Przeprowadzona analiza wybranych ofert bankowych lokat długoterminowych pokazała, że banki, które oferują najwyższe oprocentowanie, stawiają wymogi w postaci stosunkowo wysokiej kwoty minimalnej niezbędnej do ulokowania dla założenia lokaty. Takich wymogów nie ma dla przykładu w NeoBanku, gdzie można założyć taką lokatę już od 500 zł. W SGB Banku starcza do tego już jedynie 50 zł. Jest jednak zdecydowana wada takich warunków, mianowicie lokaty są tu oprocentowane bardzo nisko, zaledwie na poziomie nieco ponad 1,5%.

Podsumowując..

Należy uznać, że lokowanie środków na przyszłość dziecka jest rozwiązaniem bardzo dobrym, z którego rodzice sami w pośredni sposób mogą w przyszłości korzystać. Jako najpewniejsza i najbezpieczniejsza forma lokowania środków na przyszłość dziecka zdecydowanie jawi się lokata. Jej ofert, a zwłaszcza lokat długoterminowych, na rynku nie brakuje. Widać tendencję, że najwyższe oprocentowanie oferuje Credit Agricole czy Santander Bank. Lokaty na małe kwoty najlepiej zakładać w NeoBanku czy SGB Banku. Trzeba jednak pamiętać, że im niższa jest minimalna kwota do założenia lokaty długoterminowej w dany banku, tym mniejsze jest zapewnione później oprocentowanie, czyli zysk, jaki wypracowuje dla deponującego założona lokata.

Dodaj komentarz