Związek Banków Polskich przepytał w styczniu 120 placówek bankowych w całym kraju na temat ich oceny obecnego 2020 roku. Okazuje się, że prognozy bankowców są umiarkowanie optymistyczne.

Badanie na zlecenie Związku Banków Polskich przeprowadziła firma sondażowa Kantar. Według tych badań, główny wskaźnik Monitora Bankowego (wskaźnik koniunktury bankowej Pengab) w styczniu wyniósł 23,1 pkt., co stanowi wzrost o 4,6 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Jest to pierwszy od kilku miesięcy wzrost tego wskaźnika. Odnotowano również kilku punktowe wzrosty w prognozach makroekonomicznych. Dotyczy to m.in. sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i gospodarki kraju. Najbardziej podniosła się ocena kredytów mieszkaniowych, gdyż aż o 10 pkt.

Zupełnie inaczej bankowcy ocenili możliwości rozwoju sektora bankowego. Aż 70 proc. z nich wyraziło obawy, że w 2020 roku wzrosną koszty działalności banków. Jeszcze więcej, gdyż 83 proc. uważa, że w 2020 roku nastąpi spadek liczby placówek bankowych i jednocześnie spadek zatrudnienia w bankach. Tutaj też bankowcy przewidują zyski dla sektora. 51 proc. respondentów uznało, że przede wszystkim ciecia kosztów przyniosą bankom zyski. 30 proc. wskazało, że źródłem tego będzie wzrost przychodów z opłat i prowizji, a 18 proc. przewiduje wzrost przychodów odsetkowych.

Zróżnicowanie wygląda natomiast ocena sytuacji gospodarczej. W przypadku sześciomiesięcznej oceny tego czynnika dla przedsiębiorstw odnotowano wzrost na poziomie 4 pkt. i zarazem spadek w zestawieniu rok do roku o 31 pkt. Podobnie w przypadku sytuacji gospodarstw domowych. Tutaj wzrost w relacji do grudnia wyniósł 4 pkt., a spadek w porównaniu do stycznia 2019 roku 28 pkt. W odniesieniu do całej gospodarki bankowcy poprawili swoją ocenę o 8 proc. w relacji do ubiegłego miesiąca i jednocześnie jest to spadek o 21 pkt. rok do roku.

Spadki w prognozach sześciomiesięcznych w ujęciu miesiąc do miesiąca objęły aktywności klientów na rynku lokat długoterminowych osób indywidualnych. Zupełnie inaczej bankowcy zapatrują się na kwestie kredytów obrotowych przedsiębiorstw, kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych, kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw, lokat długoterminowych przedsiębiorstw. Tutaj pracownicy sektora przewidują wzrost zainteresowania konsumentów w 2020 roku.

58 proc. respondentów stwierdziło, że na 2020 rok patrzy z nadzieją i optymizmem. Jest to spadek o 4 proc. w porównaniu do prognoz na 2019 rok. Obawy związane z obecnym rokiem wyraża 42 proc. bankowców. Porównując obydwie daty: 32 proc. ankietowanych uważa, że 2020 rok będzie lepszy od ubiegłego; 31 proc., że będzie gorszy, a 37 proc., że będzie na podobnym poziomie do poprzedniego.

W komunikacie Związku Banków Polskich oceniono, że prognozy bankowców na 2020 rok są „umiarkowanie pozytywne”.

Dodaj komentarz